De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CULTUUREDUCATIE IN ALBLASSERDAM Bijeenkomst voor Informatie en Opinie over Welstand en Cultuur, Alblasserdam 8 okt. 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CULTUUREDUCATIE IN ALBLASSERDAM Bijeenkomst voor Informatie en Opinie over Welstand en Cultuur, Alblasserdam 8 okt. 2013."— Transcript van de presentatie:

1 CULTUUREDUCATIE IN ALBLASSERDAM Bijeenkomst voor Informatie en Opinie over Welstand en Cultuur, Alblasserdam 8 okt. 2013

2 TOBE CULTUURCENTRUM, KORTE KENNISMAKING WAT DOET TOBE OP DE BASISSCHOLEN IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR Over de regeling en het doel CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT Over de regeling en het doel Over de projecten STAND VAN ZAKEN OP SCHOLEN ALBLASSERDAM VRAGEN INHOUD PRESENTATIE

3 PROGRAMMERING EN PROJECTEN LESSEN EN CURSUSSEN TOBE ONDERWIJS EN WIJKEN

4 PROGRAMMERING EN PROJECTEN LESSEN EN CURSUSSEN TOBE ONDERWIJS EN WIJKEN Popcentrale Theater & DansKunst & Design Muziek Jeugd- theaterschool Brede school Kunstmenu’sCKV-workshops Muziekstroom Parkfestivals …… Bedrijfsactiviteiten Combinatiefunctie cultuur Maatwerkprojecten PO en VO ….

5 Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, aan tontwikkeling ToBe Onderwijs streeft er naar om kunst en cultuur structureel op het programma van scholen,… Bevorderen vkunst op scholen en actieve amateurkunst … brede scholen, en kinderopvangorganisaties te krijgen.

6 …. TOBE ONDERWIJS EN WIJKEN Brede school Kunstmenu’sCKV-workshops Combinatiefunctie cultuur Maatwerkprojecten PO en VO ….

7 WAT DOET TOBE IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR V.A. 2012 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

8 WAT DOET TOBE IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR V.A. 2012 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

9 DOELSTELLINGEN GEMEENTE: de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs; het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.

10 DOELSTELLINGEN VAN CULTUURCOACH TOBE: vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie Inspireren van leerkrachten/pedagogisch medewerkers Inspireren leerlingen/jongeren Samenwerken met de combinatiefuncties Sport Samenwerking met scholen, opvang en andere partners

11 COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR: Intermediair tussen scholen en andere partners voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur Ontwikkeling programma’s kunst en cultuur Onderhouden van contacten met de vakspecialisten die uitvoering van projecten/lessen verzorgen Uitvoeren van projecten, lessen en activiteiten

12 WAT DOET TOBE IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR V.A. 2012 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

13 WAT DOET TOBE IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR V.A. 2012 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

14 DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013-2016 HOOFDDOELSTELLING: het verankeren van cultuureducatie in het basisonderwijs.

15 WAAROM? Het basisonderwijs legt fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen; Kennismaking met kunst en cultuur Ontwikkelen talenten Cultuureducatie draagt bij aan vakoverstijgende vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT “ kinderen moeten vaardigheden leren waarmee ze in hun leven vooruit kunnen en bij die vaardigheden hoort het vermogen om op zichzelf en de anderen te reflecteren” B. Van Heusden

16 HOE? Door het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen cultuureducatie Door het bevorderen van kennis en deskundigheid van leerkrachten, schoolteams en vakspecialisten van culturele instellingen. Door duurzame samenwerking tussen scholen en culturele instellingen CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT Zonder doorgaande leerlijnen geen verankering

17 TOBE ALS AANVRAGER

18 PAPENDRECHT ALBLASSERDAM ZWIJNDRECHT HI-AMBACHT SLIEDRECHT

19 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT DOORGAANDE LEERLIJNEN KENNISPLAATS CULTUUREDUCATIE / COACHING ON THE JOB

20 DOORGAANDE LEERLIJNEN

21 VOORBEELD DOORGAANDE LEERLIJN

22 KENNISPLAATS CULTUUREDUCATIE Verzamelplaats van kennis en informatie….. Plaats voor trainingen en uitwisseling…..

23 KENNISPLAATS CULTUUREDUCATIE Hoe koppel ik wereldoriëntatie aan cultuur- educatie?.......? Kijken naar kunst van kinderen, workshop reflecteren.......? Leerlijnprikkels: Bijeenkomsten over doorlopende leerlijnen cultuureducatie Hier zit muziek in, een workshop ritme met verrassende instrumenten Hoe kun je cultuureducatie inzetten bij competentie-gericht leren? Verzamelplaats van kennis en informatie….. Plaats voor trainingen en uitwisseling….. Hoe klaslokaal ook atelier kan zijn Kunstenaar als coach van leerkracht

24 WAT DOET TOBE IN ALBLASSERDAM? COMBINATIEFUNCTIE CULTUUR V.A. 2012 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2013-2016

25 7 SCHOLEN IN ALBLASSERDAM + PROGRAMMA’S EN ACTIVITITEITEN WORDEN MET DE SCHOOL AFGESTEMD WAT GESTART IS DOOR COMBIFUNCTIE WORDT AANGEVULD, VERDIEPT DOOR 5X CEK…MET ALS DOEL: VERANKERING CULTUUREDUCTAIE IN HET BASISONDERWIJS. STAND VAN ZAKEN IN ALBLASSERDAM:

26 STAND VAN ZAKEN OP SCHOLEN IN ALBLASSERDAM DE LOOPPLANK> ontwikkeling doorlopende leerlijn theater korte projecten diverse disciplines HET KOMPAS> Gestart met kunstweek aansluitend naschoolse projecten Kunstlessen als onderdeel van de zgn. ‘crea-middagen’ DE SCHALM Muziek- en theaterlessen: Instrumenten in de klas Muziekcoach DE BOEG Muziek- en theaterlessen: Instrumenten in de klas Muziekcoach HET PALET Korte projecten: elke groep andere kunstdiscipline HET NOKKENWIEL Korte projecten: elke groep andere kunstdiscipline Heeft doorlopende leerlijn theater DS. BEUKELMAN ……… +

27 STAND VAN ZAKEN OP SCHOLEN IN ALBLASSERDAM DE LOOPPLANK> ontwikkeling doorlopende leerlijn theater korte projecten diverse disciplines HET KOMPAS> Gestart met kunstweek aansluitend naschoolse projecten Kunstlessen als onderdeel van de zgn. ‘crea-middagen’ DE SCHALM Muziek- en theaterlessen: Instrumenten in de klas Muziekcoach DE BOEG Muziek- en theaterlessen: Instrumenten in de klas Muziekcoach HET PALET Korte projecten: elke groep andere kunstdiscipline HET NOKKENWIEL Korte projecten: elke groep andere kunstdiscipline Heeft doorlopende leerlijn theater DS. BEUKELMAN ……… LEERLIJN NEXT LEVEL COACHING ON THE JOB +

28 STAND VAN ZAKEN OP SCHOLEN IN ALBLASSERDAM KORTOM, + GEVEN SCHOLEN DE KANS EEN LEERLIJN, PROGRAMMA EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE TE ONTWIKKELEN DAT PAST BIJ DE IDENTITEIT EN VISIE VAN DE SCHOOL. HIERBIJ WORDEN ZE ONDERSTEUND DOOR:

29 VRAGEN?


Download ppt "CULTUUREDUCATIE IN ALBLASSERDAM Bijeenkomst voor Informatie en Opinie over Welstand en Cultuur, Alblasserdam 8 okt. 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google