De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor peuters Vroeg Erbij in Assen Zorg voor jonge kinderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor peuters Vroeg Erbij in Assen Zorg voor jonge kinderen."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor peuters Vroeg Erbij in Assen Zorg voor jonge kinderen

2 SPA 10 locaties in Assen 4 locaties VVE Programma’s Puk en Boekenpret Startgroep Peuters (landelijke pilot) Op stap met Puk en Babyboekenpret Samenspel Ouder & Kind Toeleiding Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen Winnie Bulthuis, stafmedewerker VVE SPA, w.bulthuis@spa-assen.nl Marion Schildkamp, directeur SPA m.schildkamp@spa-assen.nl

3 Historie Vroeg Erbij behoefte aan ondersteuning leidsters kinderen met opvallend gedrag deskundiger worden in handelen na signalering ondersteuning in contact met ouders samenwerking in de keten

4 Uitgangspunt werkwijze: Aansluiten bij wat er al is Observeren alle kinderen Contact met wijkverpleegkundigen Contact met ouders Overdracht naar basisonderwijs

5 van pilot naar stedelijke werkwijze Pilot peuterspeelzalen 2008 Uitbreiding kinderopvang in 2009/2010 Uitrol heel Assen Nu onderdeel CJG, stedelijke werkgroep

6 Werkwijze Hulp erbij halen Leidsters en wijkverpleegkundige tandem consultatie, overleg, afstemming met ouders Aanvullend: Ambulant begeleider: advies, specifieke kennis Observatie op de groep Expertise delen/deskundigheidsbevordering leidsters Handelingsadviezen en alternatieven

7 Werkwijze Kindbesprekingen per locatie met wijkverpleegkundige en soms ook ambulant begeleider (vergroten expertise leidsters) Observaties op de groep ambulant begeleider, tips en adviezen voor handelen op de groep (vergroten expertise leidsters) –Preventieve groepsbezoeken –Op consultatie, na overleg Tijdig zorg erbij halen via Centrum Jeugd en Gezin Tijdig eventuele indicatie voor MKD of speciaal onderwijs. Goede overdracht basisonderwijs Alles in overleg met ouders

8 wat levert het op Gerichter signaleren Leidster worden vaardiger in herkennen zorg Bespreken met ouders sneller en gemakkelijker Preventief: adviezen voor leidsters en ouders in vroeg stadium, ondersteunend Aandacht voor basisklimaat, bijzonder gedrag en oplossingen Vroeg aandacht voor startpositie in onderwijs

9 Voorwaarden werkwijze 1.Een duidelijk en werkbaar protocol 2. Helder stappenplan met taken en verantwoordelijkheden 3.Afspraken CJG, in Assen stedelijke werkgroep

10 Cijfers Uit evaluatie 2011: Toename aantal besproken en geobserveerde kinderen Afname groepsbezoeken, resultaat elkaar sneller in vroeg stadium weten te vinden Beter in staat zorg te verwoorden, ook naar ouders

11 Gemeente Assen Kindbesprekingen peuterspeelzaalDoorgaande lijn Brede School Regierol gemeente: sluitende aanpak en dwarsverbanden Werkgroep Vroeg erbij Brede School Centrum Jeugd en Gezin Werkgroep jeugd

12 Resultaat Snel en efficiënt zorg op maat bieden Preventief, vindplaatsgericht werken Voor elke kind een goede startpositie in het basisonderwijs Toeleiding doelgroepkinderen naar de voorschool

13 Samen één kind één plan één team

14 Toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE VVE programma’s, wet OKE Vroege winst: de beste winst Inspanningsverplichting gemeenten, 100% bereik doelgroepkinderen Waterdicht systeem toeleiding

15 Toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE Doelgroepkinderen Sterke relatie opleidingsniveau ouders en schoolsucces kinderen Taalachterstand door onvoldoende taalaanbod Risicoprofiel/omgevingsanalyse Assen: Molukse kinderen, speciale aandacht, specifieke activiteiten

16 Toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE s

17 Babyboekenpret: zo jong mogelijk bezig met taal.

18

19

20 Toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE Met mama op de peuterspeelzaal

21

22 Toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE Cijfers 2012 Baby Boekenpret 49 kinderen Meeste kinderen gaan door naar psz koven deel ook naar opstap Ouder & Kind Samenspel 58 gezinnen, met een of meer kinderen Veel kinderen stromen door naar peuterspeelzaal Op Stap met Puk 61 kinderen met ouder Bijna allemaal naar de peuterspeelzaal, soms kinderopvang.


Download ppt "Zorg voor peuters Vroeg Erbij in Assen Zorg voor jonge kinderen."

Verwante presentaties


Ads door Google