De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE VUL JE DE ZORGVRAAGZWAARTE IN EN WAT LEVERT HET OP? Monica Spruit- van Eijk, Ellen van Diepen Specialisten Ouderengeneeskunde, Kaderartsen GRZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE VUL JE DE ZORGVRAAGZWAARTE IN EN WAT LEVERT HET OP? Monica Spruit- van Eijk, Ellen van Diepen Specialisten Ouderengeneeskunde, Kaderartsen GRZ."— Transcript van de presentatie:

1 HOE VUL JE DE ZORGVRAAGZWAARTE IN EN WAT LEVERT HET OP? Monica Spruit- van Eijk, Ellen van Diepen Specialisten Ouderengeneeskunde, Kaderartsen GRZ

2 Casus 1 Vrouw, geboren 14-03-1932  Reden van opname:CVA, infarct ACM links  Med VG:hypertensie Claudicatio intermittens Cataract operatie bdz (2003) Netvliesloslating (1992) COPD Gold 1  Medicatie bij opname: ascal 80 mg, bisoprolol 10 mg, ceterizine 10 mg, enalapril 10 mg, lerdip 10 mg, nexium 40 mg, paracetamol 4 dd 500 mg, simvastatine 20mg, spiriva 18mcg

3 Aanmelding Patiënt werd twee weken geleden opgenomen in verband met krachtsverlies rechts en moeite met spreken. Trombolyse werd niet verricht vanwege een te groot time window. Mevr maakt een pneumonie door tijdens opname. Er werd een PEG sonde geplaatst vanwege onvoldoende orale intake. Er zijn geen slikstoornissen. Gedurende de ziekenhuisopname verbeterde de spraak enigszins. De parese rechts is verminderd.

4 Anamnese (mw. en dochters) De dochters vertellen dat mevr nog zelfstandig woont in een flat met lift. Zij is weduwe en heeft twee dochters die in een andere regio wonen. De laatste tijd klaagde zij soms over hoofdpijn en duizeligheid en vergat soms dingen. Zij deed zelf nog boodschappen en kookte zelf. Zij zit op een zangvereniging en gaat eenmaal per week klaverjassen in het buurtcentrum. Zij liep binnenshuis zonder loophulpmiddel, voor langere afstanden had zij een rollator.

5 Bevindingen bij opname  RR 140/85 pols 84  Helder bewustzijn, aandacht goed te trekken en te behouden.  Over hart, longen en buik geen bijzonderheden.  Voert eenvoudige opdrachten uit, complexe niet. Communicatie wordt bemoeilijkt door expressieve afasie. Centrale facialis parese ten nadele van rechts. Hemiparese graad 4 rechterarm, graad 2 rechterbeen. Verdenking neglect rechts.  Zit in de rolstoel, kan hoge transfers met hulp van een verzorgende maken. Loopt 10 meter met rollator met ondersteuning. Heeft hulp nodig bij de maaltijden.

6 Scoren zorgvraagzwaarte  Participatie: Communicatie (begrijpen, uiten, gebruik hulpmiddelen) Mobiliteit (veranderen/handhaven lichaamshouding, zich lopend verplaatsen, zich met vervoermiddel verplaatsen) Zelfzorg (wassen, kleden, toiletgang, zorg voor gezondheid en veiligheid, huishouden) Zelfmanagement (enkelvoudige taken, meervoudige taken, dagelijkse handelingen, omgaan met stress) Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven (maatschappelijk leven, recreatie en vrije tijd) Systeem en omgeving (mantelzorg, begeleiding naar andere woonvorm) ∑ aantal behandeldomeinen waarop behandelingen geformuleerd

7  Omgeving: Patiëntsysteem (belastbare partner, mantelzorg) Voorzieningen (woning, aanpassingen, hulpmiddelen) Ondersteunend Neutraal Belemmerend

8  Belastbaarheid Medische stabiliteit (invloed functie-beperkende comorbiditeit) Zwaar: meerdere ernstige nevendiagnosen Gemiddeld: een of meer matig ernstige nevendiagnosen Licht: geen of een lichte nevendiagnosen Medische complicaties (aanwezigheid danwel verwacht) Leer,- en trainbaarheid (cognitieve zintuiglijke, psychiatrische problemen) Motivatie (invloed persoonlijkheid en copingstijl) Laag ( 5)

9  Participatie: Communicatie Mobiliteit Zelfzorg Zelfmanagement Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven Systeem en omgeving ∑ aantal behandeldomeinen waarop behandelingen geformuleerd: 6

10  Omgeving: Patiëntsysteem Voorzieningen Neutraal

11  Belastbaarheid Medische stabiliteit Licht: geen of een lichte nevendiagnosen Medische complicaties (nee, niet verwacht) Leer,- en trainbaarheid (neglect en afasie) Motivatie Gemiddeld

12 Casus 2 Vrouw geboren 21-07-1931  RvO pertrochantere femurfractuur rechts en distale radiusfractuur rechts na val  Med VG Hypertensie Jicht  Medicatie: amiloride comp 5/50, selokeen ZOC 200mg, omeprazol 1dd20mg, paracetamol 4dd 1000mg, oxycontin 2dd5mg, oxynorm 4dd5mg ZN, fraxiparine 2850IE/dag, movicolon 1dd1, xylomethazaline neus

13 Aanmelding  De dag van aanmelding in het ziekenhuis heeft mevr een Ynail gekregen en osteosynthese in de pols, met aanvullend gips. Mevr mag belast mobiliseren. Wond lekt nog sereus vocht. Mobiliseren verloopt moeizaam. CAD ivm immobiliteit. Maaltijden worden aangereikt en voorgesneden. Mevr eet en drinkt zelfstandig. Bij ziekenhuisopname wordt een helder bewustzijn gezien en zijn er geen aanwijzingen voor cognitieve stoornissen. Voor de val was mevr geheel onafhankelijk, deed de boodschappen zelfstandig en had ook geen huishoudelijke hulp.

14 Anamnese  Nog veel pijnklachten, vooral bij mobiliseren. Ze weet nog dat ze naar de keuken liep, een glaasje water pakte, omdraaide en omviel. Mevr is nooit eerder gevallen. Mevr geeft aan erg angstig te zijn om nog weer te vallen. Dit is de eerste ziekenhuisopname voor mevr. Mevr heeft goed contact met 1 dochter, die ze voorheen niet eerder nodig had voor hulp, maar die zeker bereid is te ondersteunen als dat nodig blijkt te zijn. Mevr woont in een appartement op de eerste etage. Er is geen lift aanwezig. Er zijn geen aanpassingen in de woning aanwezig.

15 Bevindingen bij opname  RR 130/70, gewicht 78kg. CAD in situ. Fors oedeem benen R>L.  Mevr maakt de transfers mbv een hulpmiddel (steady).  Het bewustzijn is helder en er worden geen cognitieve stoornissen waargenomen. Mevr heeft een goede visus, goed gehoor.  Klinimetrie: Barthel Index 6

16  Participatie: Communicatie Mobiliteit Zelfzorg Zelfmanagement Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven Systeem en omgeving ∑ aantal behandeldomeinen waarop behandelingen geformuleerd: 3

17  Omgeving: Patiëntsysteem Voorzieningen Neutraal

18  Belastbaarheid Medische stabiliteit Licht Medische complicaties # onderarm Leer,- en trainbaarheid Geen aanwijzingen cognitieve stoornissen Motivatie Geen informatie Hoog

19 Wat levert de ZVZ op?  Meer zicht op afstemming van zorgzwaarte en behandeling  Uniformiteit met ZVZ medisch specialistische revalidatie  Een passende financiering


Download ppt "HOE VUL JE DE ZORGVRAAGZWAARTE IN EN WAT LEVERT HET OP? Monica Spruit- van Eijk, Ellen van Diepen Specialisten Ouderengeneeskunde, Kaderartsen GRZ."

Verwante presentaties


Ads door Google