De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met:"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid

2 Programma Baarmoederhalskanker en hrHPV Veranderingen in het bevolkingsonderzoek Consequenties huisartsenvoorziening Consequenties laboratoria/pathologen Consequenties gynaecologen

3 Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een HPV infectie

4 In het nieuwe BVO (vanaf 2017) vervangt de zelfafnameset (ZAS) het uitstrijkje

5 Ieder uitstrijkje wordt vanaf 2017 getest op HPV en celafwijkingen

6 Vanaf 2017 worden vrouwen met een PAP 2 doorverwezen naar de gynaecoloog

7 Baarmoederhalskanker en hrHPV

8 Kerngegevens Nederland Baarmoederhalskanker1 op de 170 vrouwen (ca 5.400) Incidentie700 vrouwen per jaar Sterftecijfer200 vrouwen per jaar (3 per 100.000) 1,6% van alle nieuwe kankers bij vrouwen is baarmoederhalskanker Overlevingskansen na 5 jaar Gemiddeld 70% Indien vroeg ontdekt: 90 – 100% Grootste risicogroepVrouwen tussen 30 en 45 jaar Resultaat screenenZonder screenen ten minste twee keer zoveel vrouwen die hieraan overlijden

9 Geschatte incidentie baarmoederhalskanker

10 Geschatte sterftecijfers baarmoederhalskanker

11 hrHPV ● Oorzaak baarmoederhalskanker: o Langdurige infectie met hoogrisico Humaan Papillomavirus (hrHPV) ● Papillomavirussen zijn kleine, dubbelstrengs DNA-virussen ● 80% van alle vrouwen loopt een keer hrHPV op ● In de meeste gevallen wordt de infectie geklaard door het immuunsysteem (meestal < 2 jaar)

12 Huidige bekende besmettingswegen hrHPV ● Contact tussen slijmvliezen penis, vagina of anus ● Via vingers of mond tijdens vrijen ● Kan ook via huid of handen wanneer er daarvoor contact is geweest met huid of handen bij het onderlijf ● Condooms verminderen kans op besmetting, maar sluiten deze niet uit ● Zowel mannen als vrouwen kunnen hrHPV oplopen en doorgeven

13 hrHPV en baarmoederhalskanker ● Kans op baarmoederhalskanker na besmetting is minder dan 1%. ● 12 hrHPV typen ● Infectie met hrHPV16 en hrHPV18 zijn het meest risicovol, samen veroorzaken zij ca 70% van de baarmoederhalskankers. ● Risicofactoren: o Roken, afweer verlagende medicijnen o Langdurig anticonceptiegebruik, hoge pariteit

14 hrHPV en baarmoederhalskanker

15 CIN en baarmoederhalskanker De voorstadia van baarmoederhalskanker worden histologisch aangeduid op basis van de mate van afwijkingen van de cellen (cervicale intra-epitheliale neoplasie, afgekort als CIN): o CIN 1: lichte afwijkingen in vorm en opbouw van cellen; o CIN 2: matige afwijkingen in vorm en opbouw van cellen; o CIN 3: sterke afwijkingen in vorm en opbouw van cellen. Vaak verdwijnen de voorstadia en ruimt het lichaam de afwijkende cellen op (regressie). Bij toenemende afwijkingen is sprake van progressie.

16 CIN en baarmoederhalskanker

17 Tabel CIN Tabel 1 toont evolutie van cervix carcinoom precursors %. Bron: Bentley, J. et al (2012) Colposcopic Management of Abnormal Cervical Cytology and Histology CINRegressiePersistentieProgressie CIN 3 Progressie cx carc. 15732111 24335225 332<56>12

18 Prevalentie hrHPV Leeftijd in jarenAantal vrouwenhrHPV + n (%) 18-24 482102 (21,2) 25-3410.8281.161 (10,7) 35-4415.303753 (4,9) 45-5411.556321 (2,8) 55-657.193184 (2,6)

19 Bevolkingsonderzoek vrouwen vanaf 30 jaar < 30 jaar nadelen groter dan voordelen ● Het lichaam van jonge vrouwen is beter in staat de hrHPV-besmetting zelf op te ruimen ● Bij vrouwen rond 22 jaar zijn 22 van de 100 besmet met hrHPV ● Te grote groep vrouwen zou onterecht worden doorverwezen, evt. onterecht worden behandeld en zich onnodig ongerust maken

20 hrHPV 16 en 18 veroorzaken 70% van de baarmoederhalskankers

21 Veranderingen in het bevolkingsonderzoek

22 Belangrijkste veranderingen Nog steeds uitstrijkje op de huisartsenpraktijk hrHPV als primaire screeningstest Cytologische beoordeling als triage Gezondheidswinst: 75 vrouwen minder BMHK en 18 vrouwen minder sterfte per jaar extra Toegankelijker door inzet zelfafnameset Alternatief voor vrouwen die anders niet zouden deelnemen Nu worden 50% van de baarmoederhalskankers gevonden bij vrouwen die zich niet of onregelmatig laten onderzoeken Gezondheidswinst: 33 vrouwen minder BMHK en 12 vrouwen minder sterfte per jaar door verwachte extra deelname

23 Sensitiviteit en specificiteit CIN 2+hrHPV-testCytologie Sensitiviteit80%50% Specificiteit96%98% CIN 3+hrHPV-testCytologie Sensitiviteit90%65% Specificiteit96%98%

24 Het aantal keren dat vrouwen worden uitgenodigd voor het BVO blijft vanaf 2017 gelijk, namelijk 7x

25 Uitnodigingsinterval Huidig uitnodigingsschema Nieuw uitnodigingsschema (vanaf 2023)

26 hrHPV-screening uitstrijkje huisarts lab Controle-uitstrijkje na 6 maanden : lab 5 of 10 jaar Uitnodiging over 5 jaar Eén uitstrijkje: Test op hrHPV hrHPV+? Dan ook cytologische beoordeling op hetzelfde uitstrijkje

27 Casus I Vrouw 40 jaar; hrHPV+ Dunnelaag: Pap 1 Vervolg advies?

28 Casus I Oproep voor uitstrijk na 6 maanden Uitslag na 6 maanden pap1 Wat is het vervolg?

29 Casus 2 Vrouw 50 jaar Vraagt bij de herinnering een zelfafnameset aan

30 hrHPV-screening met zelfafnameset lab 5 of 10 jaar Controle-uitstrijkje na 6 maanden: lab Uitnodiging over 5 jaar ZAS test op hrHPVhrHPV+? Uitstrijkje huisarts voor cytologische beoordeling

31 Vervolg casus 2 Zelfafnameset hrHPV+ Patiënte komt uitstrijkje, Uitslag: pap 3a1 geringe dysplasie Wat is het advies? Consult gynaecoloog

32 Colposcopie gynaecoloog DirectNa azijnzuur Na lugol (Schillertest)

33 Biopt

34 Behandeling ● CIN I: geen behandeling, uitstrijk herhalen ● CIN II/III: chirurgisch: o Conisatie o Lisexcisie van de Transformatie Zone (LETZ)

35 Consequenties huisartsenvoorziening

36 Huisartsenportaal (waarschijnlijk) ● Huisarts registreert zich via huisartsenportaal ● Registratie noodzakelijk voor ontvangen laboratoriumformulieren en uitstrijkmateriaal ● Oude materiaal niet meer bruikbaar voor bevolkingsonderzoek, wel voor indicatief ● Facturatie digitaal, oproepbaar via portaal ● Tarief wordt vastgesteld in overleg met LHV

37 Uitnodigingsbrief Voorbeeld uitnodigingsbrief met 2 stickers

38 Lab. formulier ● Ander formulier voor bvo en indicatief uitstrijkje ● Labformulier is gekoppeld aan AGB-code huisarts en is aanwezig in praktijk ● Vrouw neemt uitnodigings- brief met stickers mee, deze worden geplakt op labformulier

39 Toename vragen ● Vrouwen zullen meer/andere vragen hebben over hrHPV, zoals wijze van besmetting, consequenties voor partner, mogelijkheden van behandeling ● Herziene NHG praktijkhandleiding is van toepassing

40 Consequenties laboratoria/pathologen

41 5 laboratoria i.p.v. huidige 40 Vast werkgebied Screeningslaboratoria ● Lage kosten (hoog volume hrHPV-test) ● Kwaliteit i.v.m. beperkte cytologische beoordelingen ● Beoordeling: o uitstrijkje op hrHPV en indien nodig op cytologie o Zelfafnameset (ZAS) op hrHPV o uitstrijkje na ZAS en na 6 maanden alleen op cytologie ● Histologie van doorverwezen vrouwen en indicatieve uitstrijkjes worden nog steeds in alle 40 labs beoordeeld Herziene Cervix richtlijn NVVP is van toepassing

42 Cijfers * door 5 i.p.v. 7 screeningsrondes bij hrHPV-vrouwen Huidig BVOVernieuwd BVO (verwachting) 1 e vijf jaarvanaf jaar zes Aantal uitnodigingen per jaar750.000 585.000 * Deelname doelgroep485.000532.500415.350 Aantal hrHPV positieve vrouwenn.v.t.37.72529.426 Aantal cytologische beoordelingen 485.00064.13250.024

43 Consequenties gynaecologen

44 Gynaecoloog krijgt eerst een afname en daarna een toename van het aantal verwezen patiënten

45 Consequenties gynaecologen Organisatie ● Bij uitslag hrHPV en afwijkende cytologie verwijst huisarts vrouw altijd naar gynaecoloog. Ook bij lichte afwijkingen. ● Het percentage verwijzingen van vooral jonge vrouwen neemt toe. Communicatie ● Vrouwen zullen meer/andere vragen hebben over hrHPV, zoals wijze van besmetting, consequenties voor partner, mogelijkheden van behandeling

46 Take home message ● Vanaf 2017 veranderd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ● Uitstrijkje blijft ● Getrapt screenen: eerste hrHPV en dan cytologie ● Zelfafnameset op aanvraag bij herinnering ● hrHPV+ bij ZAS: advies uitstrijkje huisarts (kosteloos) ● hrHPV+ en PAP 1: controle uitstrijkje na 6 maanden (kosteloos) ● PAP 2 en hoger doorverwijzing gynaecoloog (eigen risico) ● Herziene NHG praktijkhandleiding is van toepassing

47 Op de hoogte blijven van de veranderingen? ● Digitale nieuwsbrief Bevolkingsonderzoek o www.bevolkingsonderzoekzuid.nl www.bevolkingsonderzoekzuid.nl o www.bevolkingonderzoekbaarmoederhalskanker.nl www.bevolkingonderzoekbaarmoederhalskanker.nl ● PIN ● Herziene praktijkhandleiding NHG (bij start vernieuwing) ● Thuisarts.nl


Download ppt "Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met:"

Verwante presentaties


Ads door Google