De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk Prof.dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk Prof.dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk Prof.dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap ‘Een vliegende start’ - Landelijke ANLB dag 2016 – Nijkerk 23 maart 2016

2 Onderwerpen  Voorstellen  Eerste indrukken  Wederzijdse verwachtingen  Drie voorbeelden  Afsluiting 2

3 Voorstellen 3

4 Loopbaan  Bestuurskundige ● Beleidsanalyse ● Duurzaamheidsvraagstukken ● Breed ● V&W, consultancy, universiteiten  Centrale onderzoeksthema’s ● Governance van duurzaamheid ● ‘Framing’ (beelden) ● Rol van kennis 4

5 Governance  Niet alleen overheidsbeleid  Sturen vanuit de markt  Sturing vanuit de maatschappij  Maatschappelijke vraagstukken als object van sturing 5

6

7 Eerder onderzoek 7

8 8 Privé

9 Eerste indrukken  De harde feiten  Toenemende zorgen?  Veel energie vanuit de sector  Spagaat 9

10 Wat kunt u van mij verwachten?  Maatschappelijke relevant onderzoek  Probleemgestuurd, maar niet (heel) praktisch  Spiegel, nieuwe perspectieven (o.b.v. theorie)  Dialoog  Kennisdisseminatie 10

11 11

12 Vragen aan u  Vragen, kennis en ideeën voor mij en mijn studenten  Toets ideeën op relevantie en haalbaarheid  Kennisverspreiding 12

13 Voorbeeld 1: Lerend beheren  Praktijk: ● Belangrijk in ANLB 2016 ● Veel leerpotentieel ● Hoe organiseren?  Wetenschappelijk ● Science-policy interfaces, adaptive monitoring ● ‘Arrangementen’ en condities voor effectief leren  Mijn rol? ● Structureren: wát leren, niveaus van leren ● Afstudeeronderzoek: vergelijkende analyse 13

14 14

15 Voorbeeld 2: Sturen op biodiversiteit  Praktijk: ● Effectiviteit ANLB moet omhoog; hoe? ● Wat verwachten van andere initiatieven?  Wetenschappelijk ● Vergelijking ‘governance arrangementen’ ● Inzicht interacties daartussen  Mijn rol? ● Nieuw denkkader ● Onderzoek met collega’s en studenten: analyse ‘arrangementen’ 15

16  Denkkader: effectiviteit vereist ● Willen ● Moeten ● Kunnen ● Mogen  Governance arrangementen aanvullend?  Meer sturing door burger? ● Consument ● Recreant ● Stemmer ● Vrijwilliger 16

17

18 18 Langers F. en M. Goossen (2014), Beleving van de weidevogelproblematiek in Nederland, Wageningen: Alterra.

19 Voorbeeld 3: Nieuwe verdienmodellen  Praktijk: ● Biodiversiteit en landschap ‘kostenpost’ ● Zoektocht naar nieuwe verdienmodellen  Wetenschappelijk ● Uitdaging voor ‘self governance’ ● Weinig empirisch bewijs  Mijn rol? ● Leren van experimenten en ervaringen ● Kopieerbaarheid en voorwaarden 19

20 Langers F. en M. Goossen (2014), Beleving van de weidevogel- problematiek in Nederland, Wageningen: Alterra.

21 Afsluiting 21  Voorgesteld  Wisselwerking wetenschap en praktijk  Reacties?


Download ppt "Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk Prof.dr. Hens Runhaar, buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google