De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jos van der Lans De Melkfabriek Bunne, 24 maart Burgers aan zet! Dorpskracht in Drenthe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jos van der Lans De Melkfabriek Bunne, 24 maart Burgers aan zet! Dorpskracht in Drenthe."— Transcript van de presentatie:

1 Jos van der Lans De Melkfabriek Bunne, 24 maart 2014 @josvanderlans Burgers aan zet! Dorpskracht in Drenthe

2

3

4 Ad Peijnenburg

5 stadslandbouw

6 We leven niet in een tijdperk van veranderingen, we leven in een verandering van tijdperk Herman Verhagen Daan Roosengaarde

7 Kanteling in denken, sturen en handelen HORIZONTAAL Samenwerking Delen Eigenaarschap Kleinschaligheid Netwerken Platforms Coöperaties Doen Produceren Zelfbeheer Sociaal doe-het- zelven Maatwerk Verschillen Hierarchie Sturing Regels Beleid Programma’s Instituties Opdrachten Grootschalig Topdown Subsidies Gelijkheid Consumeren VAN RIJK NAAR WIJK VERTIKAALVERTIKAAL SYSTEEMWERELD LEEFWERELD VERZORGINGSSTAAT VERZORGINGSSTAD

8 Kanteling in denken, sturen en handelen HORIZONTAAL Samenwerking Delen Eigenaarschap Kleinschaligheid Netwerken Platforms Coöperaties Doen Produceren Zelfbeheer Sociaal doe-het- zelven Maatwerk Verschillen Hierarchie Sturing Regels Beleid Programma’s Instituties Opdrachten Grootschalig Topdown Subsidies Gelijkheid Consumeren VAN GROOT NAAR KLEIN VERTIKAALVERTIKAAL STADS DORPS VAN onoverzichtelijk NAAR overzichtelijk VAN productiewerk NAAR mensenwerk

9

10

11

12

13 DELEN PLATFORMS KLEINSCHALIGHEID COÖPERATIES ZELF DOEN Alternatieve vorm van organiseren & institutionaliseren LOKAAL

14 Nieuwe overzichtelijkheid

15 Andere verhoudingen tussen burgers en professionals/instituties WIJKEN ALS LABORATORIUM TRANSITIE Zuurstof van een nieuwe

16

17 Terug in de tijd wat is er nu eigenlijk gebeurd?

18 Staatsgreep van professionals Particulier initiatief werd professioneel monopolie op oplossingen

19 1965: ‘Van genade naar recht’ PLANNINGSDENKEN 1970 Ruimteclaims per inwoner in Brabant: Binnen 100 meter: 6-12 m 2 ‘blokgroen’ Binnen 400 meter: buurtgroen Binnen 800 meter: wijkgroen Binnen 1600 meter: stadsgroen Totaal recht op: 750 m 2 groen binnen straal van 3 km Kaderwet Specifiek Welzijn (1977) => welzijnsplanning

20 Burger als rechthebbende consument Gulzige instituties als leverancier publiek management – bedrijfsmatig denken Systeem wereld Expertocratie Institutionele logica Leefwereld Burgerlogica

21 BEHEERSING -PRODUCTIEsysteemperversiteiten

22 Het systeem loopt vast complex duur ontoegankelijk werkt slechter bij meer problemen tegelijkertijd etiketteert consumentistisch bureaucratisch

23 Visitatie wijkenaanpak 2010-2011 Overdosis energie Overdosis overleg

24 Twee bewegingen Professionals manifesteren zich in de leefwereld van burgers – organisatie van professionele nabijheid. PROFESSIONELE EN INSTITUTIONELE BEWEGING Instituties openen zich voor burgers, ontdoen zich van hun leveranciersmonopolie en herontwerpen professionele dienstbaarheid. BURGERKRACHT

25 1. Opkomst generalisten / sociale wijkteams Van veelvoud naar eenvoud EERSTE LIJN (Enschede/Leeuwarden) – TWEEDE LIJN Weg uit de systeemwereld Leefwereld als spreekkamer

26 2. BURGERKRACHT MACHTSWISSELING - Eigen kracht ► MACHTSWISSELING - Eigen kracht ►ONTINDIVIDUALISEREN ►ONTINSTITUTIONALISEREN ►VERBINDEN ►EIGENAARSCHAP Trusts, BewonersBedrijven, zelfbeheer, coöperaties

27

28 Kanteling in denken, sturen en handelen HORIZONTAAL Samenwerking Delen Eigenaarschap Kleinschaligheid Netwerken Platforms Coöperaties Doen Produceren Zelfbeheer Sociaal doe-het- zelven Maatwerk Verschillen Hierarchie Sturing Regels Beleid Programma’s Instituties Opdrachten Grootschalig Topdown Subsidies Gelijkheid Consumeren VAN RIJK NAAR WIJK VERTIKAALVERTIKAAL SYSTEEMWERELD LEEFWERELD VERZORGINGSSTAAT VERZORGINGSSTAD TOP DOWN BOTTOM UP STAD DORP

29 Van oud denken naar nieuw denken

30 TRANSITIE Discussie gaat niet over wat burgers al dan niet moeten doen, de discussie gaat over hoe instituties functioneren HERONTWERP DIENSTBAARHEID RUIMTE VOOR PROFESSIONALS ONTINSTITUTIONALISERING BURGERKRACHT ALS UITGANGSPUNT EIGENAARSCHAP ALS DOEL

31 Wijk / dorp = lab Beslissingsbevoegdheid naar wijk / dorp Wijkbudgetten / burgerbegrotingen Lab voor ‘Economie van het delen’ Verbindingen profs / amateurs Logica van de korte lijnen Inzet sociale media

32 wijknetwerken sociale wijkteams: overal anders <= zorg welzijn => <= professionals amateurs (burgers) =>

33 Veranderende rollen Burgers Professionals Gemeenten / ambtenaren / politici (Zorg)aanbieders Zorgverzekeraars niet alleen positief winst- en verliesrekening

34 - - burgers + - Verlies van claims / rechten - Meer zelf doen - Over verlegenheden heen stappen - Meer afhankelijkheden van (naaste) anderen Meer zeggenschap Meer zeggenschap Minder bureaucratie Minder bureaucratie Meer verantwoordelijkheid Meer verantwoordelijkheid Meer warme contacten Meer warme contacten Minder afhankelijkheden van zorginstanties Minder afhankelijkheden van zorginstanties verdorping van NL?

35 - - gemeenten + - Te grote en onmogelijke opgave: - 25 %. - Loslaten en meer verantwoordelijkheid gaan niet samen - Te weinig deskundigheid - Te weinig beleidsvrijheid - Zwakke democratische legitimatie - Kwetsbaren zijn slachtoffer Meer zeggenschap Meer zeggenschap Publieke zaak onder de mensen brengen Publieke zaak onder de mensen brengen Bureaucratie slechten (ook intern) / ontkokeren / menselijke maat realiseren Bureaucratie slechten (ook intern) / ontkokeren / menselijke maat realiseren Burgers betrekken Burgers betrekken Frontpositie in maatschappelijke veranderingen Frontpositie in maatschappelijke veranderingen Lokale democratie versterken Lokale democratie versterken

36


Download ppt "Jos van der Lans De Melkfabriek Bunne, 24 maart Burgers aan zet! Dorpskracht in Drenthe."

Verwante presentaties


Ads door Google