De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie gemeente Heusden over IKC 19 maart 2015 Wander van Es.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie gemeente Heusden over IKC 19 maart 2015 Wander van Es."— Transcript van de presentatie:

1 Visie gemeente Heusden over IKC 19 maart 2015 Wander van Es

2 Hoeveel IKC’s en in welke kernen Wat te doen met de kleine kernen Leegstand in scholen erbij betrekken in relatie tot leerlingprognoses Doorontwikkeling samenwerking Mikz en Sph (fusie) en Mikz, SPH en Scala (Scala regie op de doorgaande leerlijn) Wijziging buitenonderhoud scholen (warme overdracht) Positie kleinere schoolbesturen en kleine kinderopvangorganisaties/ samenwerking onderling tussen schoolbesturen Ontwikkelingen Passend Onderwijs – o.a. mbt locaties speciaal basisonderwijs Huisvesting Mikz/SPH met name in Vlijmen-dorp Wat is de uitdaging?

3 Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, met minimale en maximale uren, (maar met een ruim openingsregime). Visie in Heusden op IKC

4 1.Leeftijdsgroep 0-13 2.Concentratie van (basis-)voorzieningen 3.Populatie (naar SES, aantal en prognose) 4.Spreiding over de gemeente 5.Uitgaan van bestaande voorzieningen (en huisvesting) 6.Inhoudsgestuurd (doorgaande speel-/leer- /ontwikkelingslijn incl zorgbehoefte) 7.Centrale aansturing 8.Geen extra financiering 9.Tegengaan leegstand (zie ook 5) Geformuleerde uitgangspunten

5

6 1.IKC 2.IKC op termijn wellicht mogelijk 3.Geen IKC Voor groep 2 en 3 geldt dat de gemeente wel inhoudelijke samenwerking tussen voorschools en onderwijs wil (blijven) bevorderen. Keuze naar 3 groepen

7 Groep 1. HeusdenDromenvanger en SBO de Leilinde DrunenDuinsprong Bolster Vlijmen‘t Palet IKC’s in Heusden

8 DrunenOlof Palme VlijmenVijfhoeven en de Wilgen Bussel/Mini-Bussel IKC wellicht op termijn

9 HeusdenJohannes Paulus DrunenJongleren VljmenDe Vlechter ElshoutTH Rijken HaarsteegLambertus NieuwkuijkKompas De positie van SBO de Regenboog (Drunen) is mede afhankelijk van huisvestingsmogelijkheden. Geen IKC wel samenwerking doorgaande lijn

10 en hoe gaat het verder? Gedachtenwisseling

11 Wander van Es w.van.es@sardes.nl Websites: www.sardes.nl www.vhjk.nl Video-snacks: www.youtube.com Zoek: vversterk 11 Contact..


Download ppt "Visie gemeente Heusden over IKC 19 maart 2015 Wander van Es."

Verwante presentaties


Ads door Google