De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan de doorgaande lijn van 0-13 jaar De visie van 7 onderwijsbestuurders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan de doorgaande lijn van 0-13 jaar De visie van 7 onderwijsbestuurders."— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan de doorgaande lijn van 0-13 jaar De visie van 7 onderwijsbestuurders

2 De wereld beweegt… 1Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de schoolMaatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school 2Onderwijs in relatie tot opvang, zorg…Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… 3Strategische keuzes van bestuurdersStrategische keuzes van bestuurder 4Rol van de bestuurderRol van de bestuurder 5Samenwerking met ketenpartnersSamenwerking met ketenpartners

3 Maatschappelijke ontwikkelingen over de grenzen van de school Feiten: Vergrijzing Combi zorg arbeid taalachterstand Groei opvang: 92% op kdo/psz van 3 jarigen 55 % 0-2 jarigen naar kdo 17% 4-12 jarigen naar bso(groeimarkt)

4 Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school Recente adviezen: Dutch Design Dutch Design – Taskforce kinderopvang/onderwijs In 10 jaar naar de top – PO Raad Naar een nieuwe kleuterperiode in het baoNaar een nieuwe kleuterperiode in het bao – Onderwijsraad Samenbrengen van voorzieningen richting een doorgaande lijn.

5 De wereld beweegt… 1Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de schoolMaatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school 2Onderwijs in relatie tot opvang, zorg…Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… 3Strategische keuzes van bestuurdersStrategische keuzes van bestuurder 4Rol van de bestuurderRol van de bestuurder 5Samenwerking met ketenpartnersSamenwerking met ketenpartners

6 Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… Bestuurders aan het woord: De behoeften van potentiële ouders in de wijk moet leidend zijn voor het aanbod, de inrichting en de organisatie (Jan van der Heijden, QLIQ) Je kunt niet op iedere plek een voorziening 0-12 realiseren; dan moet je een netwerk van voorzieningen bouwen (Sjaak Scholten, Archipelscholen) Een mens leert niet verkokerd in systemen en vakken, het vraagt om een doorlopende lijn van 0- 13 (Jan Timmers, Signum ‘s-Hertogenbosch)

7 Onderwijs in relatie tot opvang en zorg… Bestuurders aan het woord: Belangrijk is de ondernemingszin van schoolbesturen. Wanneer scholen willen investeren in de ontwikkeling van onderwijs, opvang en ontspanning dan investeren we daarin, samen met de kinderopvangorganisatie (Peter Jonkers, PRIMO Schiedam) Geen onderscheid, één centrum voor kinderen, vanuit een visie op onderwijs en opvang (Jan van der Heijden, QLIQ Helmond)

8 De belangrijkste thema’s De bestuurders stellen een aantal thema’s in de relatie onderwijs, opvang en zorg centraal: onderwijs basiselement is verplichte kost arrangementen voor kinderen een mix van activiteiten Talentontwikkeling in brede zin, niet alleen taal.nieuwe relaties met ouders partner in de ontwikkeling van kinderen pedagogisch en didactisch concept noodzakelijk lokaal maatwerk Er is niet één concept Er is niet één oplossing Er zijn veel mogelijkheden

9 Wensbeeld Bestuurders delen met elkaar het volgende toekomstbeeld: één organisatie waarin onderwijs en alle vormen van opvang worden ondergebracht kwaliteit leveren voor ouders en kinderen door verschillende arrangementen te bieden

10 De wereld beweegt… 1Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de schoolMaatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school 2Onderwijs in relatie tot opvang, zorg…Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… 3Strategische keuzes van bestuurdersStrategische keuzes van bestuurder 4Rol van de bestuurderRol van de bestuurder 5Samenwerking met ketenpartnersSamenwerking met ketenpartners

11 Strategische keuzes van bestuurders De school heeft een brede maatschappelijk opdracht te vervullen -Onderwijs en opvang worden in één organisatie ondergebracht -Nieuwbouw of verbouw zijn momenten om de toekomstbeelden waar te maken -Door terugloop van leerlingenaantallen zijn nieuwe vormen van kindcentra nodig -Relatie ouders verandert ivm de ontwikkeling van kindcentra -VVE groeit door naar een totaalaanbod voor 0-13 Bij dit alles geldt het adagium: STEEK JE NEK UIT Realiseren van de 5 sterrenschool: Je loopt over een brug die nog gebouwd moet worden (Elly Marwitz, Leerplein 055)

12 Strategische keuzes van de bestuurder Onderwijs neemt in de ontwikkelingen het initiatief De keuze van ketenpartners afhankelijk van lopende afspraken of strategisch perspectief Lokale situatie scholen sterk bepalend voor de vorm die wordt gekozen

13 De wereld beweegt… 1Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de schoolMaatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school 2Onderwijs in relatie tot opvang, zorg…Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… 3Strategische keuzes van bestuurdersStrategische keuzes van bestuurder 4Rol van de bestuurderRol van de bestuurder 5Samenwerking met ketenpartnersSamenwerking met ketenpartners

14 Rol van de bestuurder Drie dominante rolopvattingen komen naar voren: -de vernieuwer (lef, durf, vooroplopen) -de ondernemer (aanbod creëert vraag) -de bouwer (van klein naar groot, olievlek) Archipel wil voorop lopen en nadenken over een integraal kindcentrum (Sjaak Scholten, Archipelscholen, Zutphen) Durf te pionieren: we zijn de eerste met de 5 sterren van een sterrenschool (Elly Marwitz, Leerplein 055 Apeldoorn0 Een voorbeeld neerzetten, een nieuwe indeling van de dag met meer mogelijkheden (Frans van den Hoogen, SKOGU Uden) Kansen zien en kansen grijpen, dat is pedagogisch ondernemerschap (Jan Timmers, Signum ‘s- Hertogenbosch ) Wezenlijke veranderingen vinden plaats aan de basis. Door te starten met een smalle variant borgen we de samenwerking (Louis Peeter, SCOS Raalte)

15 De wereld beweegt… Op de website vind u het achtergrondartikel ‘De wereld beweegt…’ Met dank aan: Peter Jonkers, PRIMO Schiedam Elly Marwitz, Leerplein O55 Apeldoorn Louis Peeters, SCOS Raalte Sjaak Scholten, Archipelscholen, Zutphen Jan Timmers, Signum ‘s-Hertogenbosch Jan Van der Heijden, QLIQ Helmond Frans Van den Hoogen, SKOGU Uden

16 De wereld beweegt… 1Maatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de schoolMaatschappelijke ontwikkelingen: over de grenzen van de school 2Onderwijs in relatie tot opvang, zorg…Onderwijs in relatie tot opvang, zorg… 3Strategische keuzes van bestuurdersStrategische keuzes van bestuurder 4Rol van de bestuurderRol van de bestuurder 5Samenwerking met ketenpartnersSamenwerking met ketenpartners


Download ppt "Werken aan de doorgaande lijn van 0-13 jaar De visie van 7 onderwijsbestuurders."

Verwante presentaties


Ads door Google