De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Dinsdag 2 april 19.00 - 20.30 uur Andere schooltijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Dinsdag 2 april 19.00 - 20.30 uur Andere schooltijden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Dinsdag 2 april 19.00 - 20.30 uur Andere schooltijden

2 Samen Lindenhage

3 Programma Andere schooltijden  Waarom? Visie Lindenhage  Andere schooltijden door Ronald de Bie  Enquête van: ma. 15 t/m 26 april

4 Praktisch Tussenschoolse opvang  Grenzen zijn bereikt  Neemt dagelijks toe  Weinig animo voor hulp bij eigen ouders  Nadeel externen  Coördinatoren probleem  Extern bedrijf is geen optie  Ook hier willen we kwaliteit/veiligheid blijven leveren 1. Waarom andere schooltijden?

5 Visie brede school  Nieuwbouw intensieve samenwerking met: -Voorschoolse opvang -Naschoolse opvang -Peuterspeelzaal -Kinderdagverblijf -Sportverenigingen -Culturele instellingen  Landelijke en ook plaatselijke ontwikkeling 2. Waarom andere schooltijden?

6 Andere schooltijden, Ronald de Bie

7 Overwegingen -Overblijven -Vragen van ouders -Maatschappij verandert -Profilering -Nieuwe keuzes vergelijken met de huidige situatie is lastig pagina 7

8 Bioritme model -Het leren volgt het bioritme van de kinderen; het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10.00 – 12.00 uur voor leren en presteren en 14.30 - 16.30 uur voor repeteren) -Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties -Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering en bijscholing -Voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang pagina 8

9 7 tot 7 -Aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning -Het gehele jaar open, flexibele schoolvakanties -Eén aanspreekpunt voor ouders en kinderen -Geïndividualiseerd onderwijs -Eenduidig pedagogisch beleid -Eén team van medewerkers vanuit verschillende disciplines -Concentratie van voorzieningen in één gebouw -In principe een aanbod voor 0 - 12 jaar pagina 9

10 5 gelijke dagen model -Vijf identieke schooldagen van 8.00 tot 14.00 uur of van 8.30 tot 14.30 uur -Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag -Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) -Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen -Leerkrachten gebruiken de lange middagen voor overleg, lesvoorbereiding en bijscholing -Gaat verder dan het continurooster dat wel de middagpauze verkort, maar vasthoudt aan begintijd en vrije woensdagmiddag pagina 10

11 Continurooster -Korte pauze tussen de middag; minder voorbereidingstijd leerkrachten -‘s Middags eerder vrij, meer aaneengesloten tijd voor leerkrachten -Veiliger voor kinderen (verkeer, eten, pedagogisch klimaat) -Aantrekkelijk voor ouders -Lunchen met kinderen in de klas (geen onderwijstijd, niet lesgebonden) -Geen overblijf pagina 11

12 Woensdag -Woensdagmiddag vrij, ja of nee? -4 dagen eerder vrij, meer tijd om te spelen -Afstemming sportverenigingen -Ouders, kinderen en personeel moeten wennen -Meer voorbereidingstijd op de middag voor leerkrachten pagina 12

13 Gelijke schooltijden -Onderbouw/bovenbouw gelijke tijden -Meer uren onderbouw, minder bovenbouw -Langere dagen voor onderbouw -Gelijke “afhaaltijden” voor ouders -Andere inzet WTF personeel -Meer gezamenlijke vakantie/studiedagen -Geen individueel compensatieverlof bij fulltime -Duidelijkheid en helderheid -Nu 7.520, 4 jaar 3.520, 4 jaar 4.000 -Dan 8 x 940 uur -Compensatieregeling uren leerlingen!!! -Verschuiving curriculum pagina 13


Download ppt "Welkom Dinsdag 2 april 19.00 - 20.30 uur Andere schooltijden."

Verwante presentaties


Ads door Google