De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderopvang en kleuterschool voor alle kinderen Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderopvang en kleuterschool voor alle kinderen Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang en kleuterschool voor alle kinderen Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in Stad Gent

2 Evolutie kinderopvang  Van een eerder medische aanpak naar een meer pedagogische aanpak  Van ouders als gebruikers naar ouders als partner in de opvoeding van hun kind  Van middle-class families naar socio- culturele diversiteit van families  Van economische functie naar een balans in economische, pedagogische en sociale functie

3 Gent : traditie van vernieuwing  Integratie van kinderopvang en onderwijs binnen één departement  Pedagogische Begeleidingsdienst  Traditionele vernieuwingsscholen : Freinet, Jenaplan, Dalton  Profilering kinderopvang : buurtgericht, inclusie, Reggio Emilia, Groen en duurzaam  Samenwerking met nationale en Europese partners

4 Basiswaarden 1. Toegankelijk en betaalbaar 2. Respect voor diversiteit 3. Participatie van ouders 4. Deel van de lokale gemeenschap 5. Pedagogische kwaliteit

5 1. Toegankelijk en betaalbaar  Inschrijvingsbeleid Tinkelbel een CAR met plaatsen voor kansengroepen  Inkomen gerelateerde ouderbijdrage  Sociaal tarief

6 2. Respect voor diversiteit  Leefgroepen, activiteiten en medewerkers weerspiegelen de diversiteit van de buurt  De verschillende thuistalen zijn zichtbaar, hoorbaar en verstaanbaar voor iedereen  Training van medewerkers rond omgaan met diversiteit

7 Training via DECET principes  Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort  Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen  Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen  Iedereen kan participeren als actieve burger  Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via open communicatie en leergierigheid  Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden

8 3. Participatie van ouders  Informeren zodat ouders zich uitgenodigd voelen om deel te nemen aan de werking  Samen leven zodat thuisgewoonten en opvang op elkaar worden afgestemd vb wederzijds wennen, dagelijks gesprek, feesten  Samen doen zodat kennis en kunde van elke ouder wordt benut vb naaien, zingen, voorlezen, schilderen, vorming volgen  Samen denken en beslissen zodat elke ouder inspraak heeft vb tevredenheidsgesprek, snoezelruimte, uitstap

9 Project brugfiguren In scholen werken “brugfiguren” rond volgende 4 doelstellingen :  Ondersteunen van scholen en leerkrachten bij het ontwikkelen van een gelijke kansen beleid  Leerkrachten helpen om met een open geest naar de thuiscultuur van de kinderen te kijken  Kwetsbare ouders ondersteunen rond schoolactiviteiten en communicatie met school  Elke ouder betrekken bij de school en hem aanspreken als partner in het leerproces

10 4. Deel van de lokale gemeenschap  Opvang zichtbaar en aanspreekbaar in de buurt  Buurt benutten als waardevolle leef- en leeromgeving  Samenwerking met buurtorganisaties rond accommodatie, activiteiten, acties  Kinderen, ouders en team als actieve burgers in de buurt

11 Project Brede school De brede school projecten  Stimuleren de samenwerking met alle actoren in het kader van de brede ontwikkeling van kinderen  Optimaliseren het gemeenschappelijk gebruik van de infrastructuur  Stimuleren de participatie van ouders  Stimuleren de sociale cohesie en positieve acties  Coördineren activiteiten voor kinderen tijdens en buiten de schooltijd

12 5. Pedagogische kwaliteit Een gemeenschappelijke holistische kijk naar opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar met focus op  Kinderen als motor van het eigen opvoedings- en leerproces  Welbevinden en betrokkenheid van kinderen  Natuurlijke leerstrategieën


Download ppt "Kinderopvang en kleuterschool voor alle kinderen Investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google