De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming langdurige zorg: AWBZ en Jeugdwet drs. Aaltje Hartholt-Hofstee, Directie Langdurige Zorg. 21 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming langdurige zorg: AWBZ en Jeugdwet drs. Aaltje Hartholt-Hofstee, Directie Langdurige Zorg. 21 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming langdurige zorg: AWBZ en Jeugdwet drs. Aaltje Hartholt-Hofstee, Directie Langdurige Zorg. 21 juni 2013

2 Inhoud Welke AWBZ-zorg gaat er over naar de jeugdwet? En welke zorg blijft daarmee in de kern-AWBZ?

3 Stelselwijziging jeugd Omslag in ondersteuning van kinderen en gezinnen naar: Preventie, eigen verantwordelijkheid, eigen mogelijkheden, inzet sociaal netwerk; Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren, o.a. door opvoedkundig klimaat versterken in gezin, wijk, voorzieningen; Eerder juiste hulp op maat te bieden; Integrale hulp bieden aan gezinnen nu ontschotting van budgetten ruimte biedt aan samenwerking en innovatie Meer ruimte voor professionals. In dit kader gaat er ook AWBZ-zorg over naar de Jeugdwet. Voettekst 3

4 AWBZ-zorg die overgaat naar de Jeugdwet: Zonder verblijf: Persoonlijke verzorging, begeleiding en het bijbehorend kortdurend verblijf voor kinderen tot 18 jaar ivm een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een somatische aandoening, of een psychische stoornis. Behandeling voor kinderen tot 18 jaar ivm een verstandelijke beperking. 4 Voettekst

5 AWBZ-zorg die overgaat naar de Jeugdwet: Met verblijf: Verblijfszorg ivm een licht verstandelijke beperking (ZZP LVG 1-5) voor kinderen tot 18 jaar; Verblijfszorg ivm een verstandelijke beperking (ZZP VG 1, ZZP VG 2 en –deels-ZZP VG 3) voor kinderen tot 18 jaar; Verblijfszorg langer dan 1 jaar ivm een psychische stoornis (ZZP GGZ 1-7) voor kinderen tot 18 jaar. Voettekst 5

6 Wat blijft er in de kern-AWBZ? Verblijfszorg voor kinderen en volwassenen die: niet of nauwelijks eigen regie hebben, of niet tijdig hulp kunnen vragen, of dagelijks ongeplande zorg nodig hebben, en wiens zorg in de eigen omgeving (sociaal netwerk,Wmo, jeugdwet,Zvw) niet meer verantwoord en doelmatig is, en die een veilige, beschermende woonomgeving met een samenhangend pakket van zorg en permanent toezicht nodig hebben. Voettekst 6

7 Wat blijft er in de (kern-) AWBZ? Verblijfszorg ivm een licht verstandelijke beperking: o Voor jongeren vanaf 18 jaar (ZZP LVG 1-5), o ivm sterke gedragsproblematiek (ZZP SGLVG). ivm een verstandelijke beperking: o voor jongeren vanaf 18 jaar (ZZP VG3 (deels) en hoger), o voor kinderen tot 18 jaar als zij hier ook voor hun 18 e al op zijn aangewezen. Voettekst 7

8 Wat blijft er in de (kern-) AWBZ? Verblijfszorg ivm verpleging en verzorging: o vanaf ZZP V&V 4 (deels) en hoger. ivm een lichamelijke beperking: o ZZP LG 2 en ZZP LG 4 en hoger. ivm een zintuiglijke beperking: o ZZP ZG 2 en hoger. Voettekst 8

9 Transitiebureau Jeugd (rijk en VNG): Netwerk gemeentelijke transitiemanagers: bijeenkomst 28 juni a.s. opstellen handreikingen (opdrachtgeversschap, passende hulp, bovenlokale samenwerking) en spoorboekjes (voor gemeenten, voor zorgaanbieders, over aansluiting passend onderwijs). website voordejeugd.nl NJI: dossier transitie jeugdzorg, kennisnet jeugd. Regionale kennisateliers over de Jeugd-GGZ, Jeugd-awbz, JB/JR en de provinciale jeugdzorg. Voettekst 9


Download ppt "Hervorming langdurige zorg: AWBZ en Jeugdwet drs. Aaltje Hartholt-Hofstee, Directie Langdurige Zorg. 21 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google