De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 30/05/2016 1 Transformatie Zorg voor Jeugd Bijeenkomst “Veiligheid en transitie van de jeugdzorg” 24 juni 2014 Gemeente Utrecht Paul van Dijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 30/05/2016 1 Transformatie Zorg voor Jeugd Bijeenkomst “Veiligheid en transitie van de jeugdzorg” 24 juni 2014 Gemeente Utrecht Paul van Dijk."— Transcript van de presentatie:

1 1 30/05/2016 1 Transformatie Zorg voor Jeugd Bijeenkomst “Veiligheid en transitie van de jeugdzorg” 24 juni 2014 Gemeente Utrecht Paul van Dijk

2 2 Waar gaat de transitie over? Met de de Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Nu nog versnipperd: -Provinciale jeugdzorg: (bijv. gedragsproblematiek, begeleiding complexe gezinssituaties, jeugdbescherming). -Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (nu via zorgverzekering) -Zorg voor kinderen met een beperking (nu via AWBZ). -Preventie en lichte vormen van opvoedondersteuning (nu al gemeente)

3 3 Leidende principes 1. Gewoon Opvoeden in plaats van problematiseren. 2. Het gezin in het dagelijks leven is uitgangspunt. 3. De inhoud staat centraal, niet het systeem. 4. De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens. Utrechtse model op hoofdlijnen Gewoon Opvoeden: een sterke samenleving. Buurtteams: steun waar nodig. Aanvullende Zorg: speciaal waar het moet. Werkwijze buurtteams als spil en motor van de transformatie

4 4 Basiszorg voor Jeugd via buurtteams Generalistische teams. Coördinatie én doen in één hand. Nabijheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid. Ondersteunen en stimuleren van (zo veel mogelijk) zelfstandigheid. Het Buurtteam: één voordeur, twee teams.

5 5 Basiszorg voor Jeugd via buurtteams Nieuw voor oud: veel zorg en begeleidingstaken kunnen worden uitgevoerd door team Jeugd en Gezin, bijv: -schoolmaatschappelijk werk -pedagogische ondersteuning -ambulante begeleiding van gezinnen met ouders/kinderen met een beperking -begeleiding zorg bij (lichte) psychische problemen -gedragsproblemen bij kinderen. Inmiddels 6 teams actief en 1 team gericht op jongeren ism MBO Utrecht en Achmea.

6 6

7 7 Jeugd en Veiligheid Utrecht Start buurtteams Opnieuw inrichten van zorgstructuur = opnieuw inrichten van samenhang met veiligheidsgerelateerde inzet. Consequent: gezin/individu centraal, één gezin, één plan etc. etc.... Ja, leuk en aardig, maar hoe dan? Beginnen bij uitvoeringsniveau, casuïstiek centraal! 30/05/2016

8 8 GEZIN & INDIVIDU Veilige leefomgeving Veiligheid van het kind Hulp aan gezin/individuele volwassene Handhaving & Strafrecht Vier hoofdverantwoordelijkheden op het snijvlak veiligheid, strafrecht en hulp/zorg Wie heeft wanneer waarop de regie? welke structuurelementen faciliteren, welke belemmeren?


Download ppt "1 30/05/2016 1 Transformatie Zorg voor Jeugd Bijeenkomst “Veiligheid en transitie van de jeugdzorg” 24 juni 2014 Gemeente Utrecht Paul van Dijk."

Verwante presentaties


Ads door Google