De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

113 september 2012 Vaccineren van asielzoekerkinderen samenwerking tussen RIVM en GGD Ingrid Drijfhout, medisch adviseur Irmgard Zonnenberg, accountmanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "113 september 2012 Vaccineren van asielzoekerkinderen samenwerking tussen RIVM en GGD Ingrid Drijfhout, medisch adviseur Irmgard Zonnenberg, accountmanager."— Transcript van de presentatie:

1 113 september 2012 Vaccineren van asielzoekerkinderen samenwerking tussen RIVM en GGD Ingrid Drijfhout, medisch adviseur Irmgard Zonnenberg, accountmanager RVP

2 2Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 Inhoud 1.Doel workshop 2.Wat kan beter? 3.Registratie en oproepen door RIVM 4.Belangrijkste veranderingen 5.Welke uitdagingen blijven? 6.Discussie en Vragen

3 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 33 Doel van deze workshop Informeren over betere afstemming RIVM en GGD vaccineren asielzoekerkinderen 0-19 jaar: ●Protocol GGD aangepast ●Werkwijze RIVM aangepast en geüniformeerd bij het oproepen en registreren van vaccinaties.

4 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 44 Welke stappen zijn gezet? ●Rond november 2011 samenwerking gezocht tussen Kirsten Slinger en RIVM-RCP ●Afstemming Protocol vaccineren asielzoekerkinderen en de Procedure “Verwerken vaccinatiestatus en –opdracht asielzoekers” Dit heeft geleid tot aanpassing van de processen aan beide zijde die nu naadloos op elkaar afgestemd zijn.

5 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 55 Wat kan beter? Bij de JGZ: Veel variatie in oproepsystematiek bij uitvoerende instellingen Niet consequent opsturen van de vaccinatiestatus en –opdracht richting RIVM regiokantoren Bij de RIVM regiokantoren: Veel onderlinge verschillende afspraken tussen regiokantoor – uitvoerende instelling Verwarring op de regiokantoren wat nu het verschil is in het verwerken van oproepen en registratie voor de groep asielzoekerkinderen en de “vestigers”.

6 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 66 Waar staan we nu als RIVM? ●Verbetering van het oproepproces doorvoeren ●Uniforme werkwijze landelijk implementeren (sinds 6 juni 2012)

7 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 77 Proces Verwerken vaccinatiestatus en –opdracht asielzoekers ●Alle stappen in kaart gebracht voor landelijk uniforme werkwijze ●Grote verschil met vestigers: - Ouders asielzoekerskinderen krijgen geen welkomstbrief - JGZ doet intake en stuurt kopie vaccinatiestatus en – opdracht naar RIVM - bron NAW-gegevens: GBA én wekelijks update van COA (helaas geen dekkend systeem)

8 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 88 Proces met alle stappen: kan op 2 manieren starten Kopie Vaccinatiestatus en -opdracht Blauwerandkaart

9 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 9 Het proces via de vaccinatiestatus en –opdracht (1) 9

10 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 10 Het proces via de vaccinatiestatus en –opdracht (2) 10

11 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 11 Het proces via de blauwerandkaart (1) 11

12 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 12 Het proces via de blauwerandkaart (2) 12

13 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 13 Het proces via de blauwerandkaart (3) 13

14 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 14 Ontmoetings- punten: 14

15 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 15 Belangrijkste veranderingen voor PGA ●Altijd het internationale vaccinatiebewijs gebruiken, ook bij zuigelingen die in NL geboren zijn ●Altijd een kopie vaccinatiestatus en –opdracht naar RIVM regiokantoor ●Bij voorkeur de oproepkaarten uit de oproepset gebruiken ipv de blauwerandkaart ●Bij gebruik blauwerandkaart COA/BSN/V-nummer noteren ●Uitvoeringsregels RVP 2013 bevat straks ook een A4 met basisregels voor inhaalschema’s!

16 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 16 Belangrijkste veranderingen voor RIVM ●Direct contact tussen RIVM en PGA bij: - Bij onduidelijkheden - Bij uitblijven vaccinatiestatus en –opdracht ●Direct contact tussen RIVM en COA bij: - Wel een vaccinatiestatus en –opdracht, maar kind niet in bestand ●Oproepsets altijd verzenden naar de ouders (ipv naar PGA) ●Helderheid wie tot welke groep behoort (vestiger/asielzoekerkind) Toekomst: Kind wel in het bestand en geen vaccinatiestatus en –opdracht: Na 10 weken automatisch een volledige oproepset naar ouders. (nu blijft dossier inactief) 16

17 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 17 Welke uitdagingen blijven? ●Hoeveel asielzoekerkinderen zijn nu volledig gevaccineerd? ●En als ze een verblijfstatus hebben: -Goede overdracht : wie maakt het vaccinatieschema af? -Wordt het vaccinatie aanbod dan op realistische reisafstand aangeboden? -Wat is de vaccinatiegraad van deze kinderen? ●Hebben we alle AMV’s in beeld? ●Hoe zorgen we ervoor dat de AMV’s al hun vaccinaties halen? ●?

18 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 18 Discussie en Vragen?

19 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 19 Vraag 1: Kinderen worden gevaccineerd zonder vaccinatieboekje. Is dat medisch verantwoord?

20 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 20 Vraag 1: Kinderen worden gevaccineerd zonder vaccinatieboekje. Is dat medisch verantwoord? Internationaal vaccinatiebewijs levert GGD zelf. Boekje niet mee? Wel vaccineren volgens vaccinatieplan Z.n. RIVM regiokantoor bellen

21 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 21 Vraag 2:Hoe kun je de opkomst uit de KWE?KWG vergroten?

22 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 22 Vraag 3:AMA kinderen/jongeren niet in Praeventis. Hoe kan dat? Praeventis bestand is incompleet, bevat fouten en is incompleet: Bronnen: - GBA - wekelijkse update van de COA ●Asielzoekerkinderen geboren in NL worden niet in elke gemeenten in GBA gezet (zou wel moeten) ●Gegevens van AMA’s die niet onder COA vallen en waar NIDOZ verantwoordelijk voor is worden niet doorgegeven aan RIVM ●Fouten in namen en geboortedata veroorzaken dubbelingen in het systeem

23 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 23 Vraag 4a: DKTP ipv DTP vanaf 1-1-2012. Berichtgeving was niet eenduidig? Vanaf 1-1-2012: alle kinderen opbouw basisimmuniteit met DKTP Uitvoeringsregels RVP 2012 leidend ●Ondersteuning m.b.v. Praeventis is nog niet gerealiseerd ●Dus nu nog DTP i.p.v. DKTP vaccinatiekaarten Motivatie K voor oudere kinderen: ●Veel kinkhoest in NL, ook bij oudere kinderen ●RVP-nieuws sept 2011(nr 11): Toedienen DKTP-Hib-HepB zonder Hib

24 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 24 Kinkhoest in Nederland

25 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 25 Kinkhoest in Nederland, absolute aantal meldingen per maand op basis van melddatum voor 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 en 2012 t/m 8-9-2012.

26 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 26 Stijging kinkhoest het sterkst bij kinderen >> 9 jaar

27 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 27 Vraag 4b:Bevat Infanrix hexa wel genoeg hepatitis B-antigeen voor kinderen van 16 t/m 18 jaar?

28 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 28 Hexa (zonder Hib) voor alle kinderen geschikt Verwarring door: ●Engerix-B junior: 10 µg/0.5 mlHBsAg ●Engerix-B:20 µg/1 mlHBsAg ●Infanrix hexa:10 µg/0.5 mlHBsAg Onderbouwing: ●Engerix-B junior in VS geregistreerd tot 20 jaar ●Engerix-B junior in Australië gebruikt tot 20 jaar ●In literatuur voldoende bewijs Motivatie: ●3 prikken minder

29 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 29 Infanrix hexa zonder Hib ●Barcode doorstrepen op D(K)TP- vaccinatiekaart ●Hexa vlagetiket op kaart ●Vermelden op kaart: hib niet opgelost ●Barcode doorstrepen op HepB-vaccinatiekaart ●Schrijven op hepB-kaart: Chargenummer van hexa + Hib niet opgelost

30 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 30 Vraag 5: De 9-jarige vaccinatie met DTP of DKTP?

31 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 31 De 9-jarige vaccinatie gebeurt met DTP als het een revaccinatie na de opbouw basisimmuniteit betreft

32 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 32 Vraag 6: RVP Online: kunnen wij er ook in? ●Als de GGD RVP Online heeft kan dat ●Echter op korte termijn (1-1 2013??) gegevens verstrekken en inzage via verbinding tussen DD-JGZ en Praeventis

33 Vaccineren van asielzoekerkinderen | 13 september 2012 33 Andere vragen?


Download ppt "113 september 2012 Vaccineren van asielzoekerkinderen samenwerking tussen RIVM en GGD Ingrid Drijfhout, medisch adviseur Irmgard Zonnenberg, accountmanager."

Verwante presentaties


Ads door Google