De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eisenkader Annemie Doms Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eisenkader Annemie Doms Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Eisenkader Annemie Doms Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

2 Eisenkader: algemeen

3 Aanleiding Nieuw toezichtsmodel: Focus op nalevingstoezicht Gericht op zorgtrajecten Per zorgtraject: eisenkader Eisen cruciaal voor kwaliteit van zorg

4 Doelstelling en kenmerken Doelstelling Expliciteren waaraan een ziekenhuis moet voldoen i.k.v. cruciale kwaliteit van zorg  voor toetsing op de werkvloer Kenmerken Gedragen en transparant In samenwerking met de sector

5 Eisenkader chirurgisch zorgtraject

6 Aanpak 4 onderdelen: 1. C-dienst en chirurgisch dagziekenhuis 2. Operatiekwartier 3. Centrale sterilisatie 4. Bloedtransfusie & ziekenhuisbloedbank

7 In samenwerking met: (Dr Els Van Dingenen) C dienst en chirurgisch dagziekenhuis –Collegium Chirurgicum –Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie –Verbond der Belgische Beroepsverenigingen der Geneesheren-Specialisten –Vlaamse Vereniging van Operatieverpleegkundigen –Groepering hoofdverpleegkundigen operatiekwartier West-Vlaanderen –Vlaamse Verpleegunie

8 In samenwerking met: Centrale sterilisatie –Vereniging Sterilisatie in het ziekenhuis Bloedtransfusie en ziekenhuisbloedbank –Rode Kruis-Vlaanderen –HILA –UZ Leuven dienst hematologie

9 In samenwerking met: Operatiekwartier –Belgische Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie –Verbond der Belgische Beroepsverenigingen der Geneesheren-Specialisten –Vlaamse Vereniging van Operatieverpleegkundigen –Groepering hoofdverpleegkundigen operatiekwartier West-Vlaanderen –Regionaal Platform ziekenhuishygiënisten Antwerpen / Vlaams Brabant / Brussel / Limburg / Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen –Coördinator Patiëntenveiligheid AZ. St. Dimpna Geel

10 Opbouw Eisen –Juridische erkenningsnormen cruciaal voor kwaliteit van zorg –Internationale guidelines –Gevalideerde en haalbare standaarden

11 Opbouw Juridisch erkenningsnormen (indien cruciaal) –Soms verduidelijking nodig van de norm –Soms nuancering/concretisering nodig van de norm »Niet in tegenspraak met de ratio legis »Evidentie »Transparantie voor de sector

12 Opbouw A Norm *Verduidelijkte norm B Nuancering norm C Bijkomende eis D Streefwaarde / nulmeting E Bronvermelding Norm: KB 13 JULI 2006. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan het “zorgprogramma voor kinderen" moet voldoen om te worden erkend Publicatie 16.08.2006 Art. 15octies. De functie "chirurgische daghospitalisatie" moet beschikken over een gegradueerd verpleegkundige in de pediatrie, een bachelor in de verpleegkunde met een specialisatie in de pediatrie of personen die kunnen bewijzen dat zij op de datum van bekendmaking van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend in het Belgisch Staatsblad, minstens gedurende 5 jaar in een erkende dienst kindergeneeskunde (index E) werken of hebben gewerkt. Er is een pediatrische verpleegkundige(of op datum van 18/6/2006 gedurende minstens 5 jaar in een erkende dienst voor pediatrie gewerkt) beschikbaar die het beleid m.b.t. de omgang met kinderen in de functie chirurgische daghospitalisatie uitwerkt. 100% Er is een pediatrische verpleegkundige (of op datum van 18/6/2006 gedurende minstens 5 jaar in een erkende dienst voor pediatrie gewerkt) aanwezig op de functie op moment dat er een kind opgenomen is. Nulmeting

13 Opbouw Bijkomende eisen –Guidelines wetenschappelijk gevalideerd –Standaarden sector breed aanvaard en beschouwd als hanteerbaar Een aantal universitaire normen –Ook voorwaarde voor algemene ziekenhuizen

14 Opbouw Meetwaarden –Streefwaarden –Nulmetingen Interne opvolging door het ziekenhuis

15 Opbouw 4 onderdelen: 1. C-dienst en chirurgisch dagziekenhuis 2. Operatiekwartier 3. Centrale sterilisatie 4. Bloedtransfusie & ziekenhuisbloedbank

16 Opbouw Eenzelfde eisenkader voor de chirurgische patiënt voor alle Vlaamse ziekenhuizen ongeacht accreditatie Link met project kwaliteitsindicatoren

17 Proces van opmaak –Start januari 2012 –Overleg met sector in zomermaanden –Overmaking aan minister in september 2012 –Eisenkader vertaald naar werkinstrument –Proefinspecties en aanpassing eisenkader –Publicatie op Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

18 Resultaat Set voor de eerste check –Uit ongeveer 370 eisen, is één derde opgenomen in het inspectie- instrument –na selectie a.h.v. thema’s: Personeel Infrastructuur Zorg gerelateerde infecties Enz…

19 TO DO Mogelijkheid tot 3 inspectiemomenten Vastleggen van eisen voor check 3 –Verdiepende vragen en systeemvragen

20 Eisenkaders in de toekomst…

21 Toekomstige eisenkaders –5 basis zorgtrajecten –Chirurgische patiënt –Internistische patiënt en kritieke diensten –Moeder en kind –Geriatrische- en revalidatie patiënt –Psychiatrische patiënt –3 gespecialiseerde zorgtrajecten –Cardiologische patiënt –Oncologische patiënt –Dialysepatiënt –Systeemtoezicht

22 Eerstvolgende zorgtraject Internistische patiënt en de kritieke diensten D dienst en het niet chirurgisch dagziekenhuis Spoed en MUG IZ Sterilisatie van endoscopische instrumenten Ziekenhuisapotheek Systeemtoezicht

23 Aanpak –Betrekken van de sector van bij opstart –Overheid bezorgt (partieel ingevuld) stramien –Beroepsverenigingen en ziekenhuiskoepels doen voorstellen ter vervollediging, –Onderling overleg: sector/overheid Guidelines en standaarden Erkenningsnormen cruciaal voor de kwaliteit van zorg Patiënt staat centraal

24 2° stap in het overleg Welke selectie weerhouden in een vaste beperkte inspectie set? prioritering van de eisen ifv kwaliteit van zorg, aan de hand van de belangrijkste thema’s differentiatie ifv de verschillende check momenten Evenwichtsoefening Beslissing door de minister

25

26


Download ppt "Eisenkader Annemie Doms Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google