De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangenvereniging Personeel LVNL BPLV Informatiebijeenkomst (potentiele) bestuurs- en kaderleden Dinsdag 28 januari 2014 14.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangenvereniging Personeel LVNL BPLV Informatiebijeenkomst (potentiele) bestuurs- en kaderleden Dinsdag 28 januari 2014 14.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Belangenvereniging Personeel LVNL BPLV Informatiebijeenkomst (potentiele) bestuurs- en kaderleden Dinsdag 28 januari 2014 14.30 uur

2 Agenda Korte terugblik, stand van zaken Structuur BPLV Statuten BPLV Bestuurs- en kaderfuncties Wat verder ter tafel komt

3 Belangenvereniging Personeel LVNL

4 Missie en visie BPLV ‘BPLV is dé belangenorganisatie, voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. Wij streven er naar om ten minste 80% van deze collega’s te organiseren, zodat wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn.’

5 Doelen BPLV BPLV streeft voor de LVNL-medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies naar: Behoud van ons werk Goede kwaliteit van ons werk Een goed beloningspakket Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL Jouw veiligheid en zekerheid Een goede werksfeer Passende werkdruk Uitdaging in je werk Goede verhouding combinatie werk - privé En … een goede uitstraling van LVNL als organisatie

6 Kernwaarden BPLV BPLV behartigt belangen met inachtneming van navolgende uitgangspunten. Wij: Zijn er voor en door de leden Begrijpen onze leden. ’Beleid van onderaf’. Stellen de leden centraal, de leden voelen zich begrepen en gehoord. BPLV heeft aan een half woord voldoende Hanteren een lage contributie Streven langdurige relaties met onze leden na Zorgen voor innovatieve, eigentijdse oplossingen

7 Hoe BPLV realiseren? Beoogde constructie

8 Oprichting rechtspersoon: vereniging ‘Omkatten’ rechtspersoon vereniging VPRL De statuten VPRL per 1 april 2014 wijzigen in Belangenvereniging Personeel Luchtverkeersleiding Voordelen: Lasten en lusten VPRL van rechtswege naar BPLV Positie BPLV in GO (georganiseerd overleg) en OR is gewaarborgd Startkapitaal BPLV beschikbaar Aandachtspunt: communicatie. BPLV moet echt een nieuwe vereniging zijn!

9 Resultaten BPLV worden behaald door: BPLV biedt haar leden eigentijdse mogelijkheden om hun positie (zowel individueel als collectief) te verbeteren. Dat doen wij door: 1.Goede communicatie: website 2.Collectieve belangenbehartiging (GO & OR) 3.Individuele belangenbehartiging (IB) 4.Kennis- en beleidsontwikkeling, vorming & opleiding

10 Middelen Een startkapitaal, zoals eerder aangegeven. Contributie zo laag mogelijk, € 8,- tot € 10,- is haalbaar.

11 Bestuur & kader BPLV Het bestuur van BPLV bestaat idealiter uit 8 personen Daarnaast zijn er vijf commissies, bestaande uit 2 a 3 personen Commissies: OPS PRO S&I S&P CS/LA

12 Sectorcommissies Iedere commissie bestaat uit 2 a 3 personen: De leden van deze commissies zijn zelf werkzaam in de betreffende groep Zijn het eerste aanspreekpunt voor de collega’s Vormen het scharnier naar het bestuur en de belangenbehartigingsactiviteiten Eén van de leden van iedere commissie zal ook bestuurslid zijn

13 Bestuur BPLV Het bestuur van BPLV telt idealiter 8 personen: Vanuit iedere commissie tenminste één bestuurslid (5 personen) Voorzitter Secretaris Penningmeester Dubbelfuncties zijn mogelijk

14 Bestuursportefeuilles Voorzitter: zit de vergadering van het bestuur voor. ‘Boegbeeld’ van de BPLV Secretaris: verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de administratie BPLV Penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën, contributieregeling en de financiële verslaglegging Portefeuillehouder collectieve belangenbehartiging (i.s.m. leden commissies) Portefeuillehouder individuele belangenbehartiging (i.s.m. leden commissies) Portefeuillehouder communicatie (i.s.m. leden commissies) Portefeuillehouder beleid, kennisontwikkeling, scholing & vorming (i.s.m. leden commissies)

15 Hoogste gezag BPLV Hoogste gezag binnen de BPLV is de Algemene Ledenvergadering ALV bestaat uit leden van de vereniging. Ieder (aanwezig) lid heeft 1 stem Ieder lid kan de Algemene Ledenvergadering bijwonen

16 Vakbondsfaciliteiten Rechtspositiereglement LVNL Artikel 39 120 uur per jaar buitengewoon verlof voor ‘vakbondsactiviteiten’ op centraal niveau tenzij het belang van LVNL zich daartegen verzet en voor bestuurswerk/werk afgevaardigden Verenigingswerk BPLV kan dus grotendeels binnen werktijd plaatsvinden. Wel goed afstemmen Deze faciliteiten zijn van toepassing naast eventuele OR-uren

17 OR-delegatie (bij de start van BVLV) Bert Rolvink Theo Hoogeboom Ger Nelissen Johan Kooistra Erna Ikelaar

18 GO-delegatie (voorlopig) Bert Rolvink, Ron Harmsen (AC/Copgroep), …

19 Communicatie Website BPLV

20 Statuten BPLV Zijn in ontwerpstadium

21 Oprichtingsvergadering Datum: …. (april) Plaats: Atrium, groot scherm Agenda: Presentatie essentie BPLV (Ron) Presentatie bestuur en commissies 8 statements vanuit bestuursleden Korte inleidingen van (?) Borrel


Download ppt "Belangenvereniging Personeel LVNL BPLV Informatiebijeenkomst (potentiele) bestuurs- en kaderleden Dinsdag 28 januari 2014 14.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google