De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. globalisering. 1.1 Het economisch wereldbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. globalisering. 1.1 Het economisch wereldbeeld."— Transcript van de presentatie:

1 1. globalisering

2 1.1 Het economisch wereldbeeld

3 Wereldeconomie Bestaande uit: Goederenstromen, vervoersstromen en kapitaalstromen Gevolg: groei welvaart voor meer mensen door een grotere afzetmarkt naar waarde en oppervlakte Triade Bestaande uit: Noord – Amerika, West – Europa en Japan Noord-Noordhandel: grootste handelsvolume wordt afgewikkeld tussen de technisch hoogontwikkelde industrielanden

4 Tegenstelling Arm & Rijk

5 ontwikkelingsproblemen grootste problemen in de MOL (Het gaat steeds beter in transitielanden: overgang van communisme (planeconomie) naar vrijemarkteconomie.) arme ontwikkelingslanden hebben vaak - veel zelfvoorzienende landbouw - commerciële landbouw (plantages) - uitvoer grondstoffen, lage waarde, prijsschommelingen - ongunstige ruilvoet

6 Ruilvoetverslechtering Noord-Zuidhandel is veel geringer. Beeld: rijke landen voeren goedkope grondstoffen in, rijke landen voeren dure industrieproducten uit. = ongunstige ruilvoet Dit beeld gaat niet meer op, want in veel opkomende landen (NIC’s) leidt goederenproductie tot: meer werk = welvaart = koopkracht = belastinginkomsten = overheidsinvesteringen.

7 Arm en rijk: meten van welvaart a BNP/hoofd  Wat is BNP en BBP, en wat is het verschil? b Verdeling van de beroepsbevolking

8 Patronen op de wereldkaart Zeg in een ‘hoe-hoe’-zin wat de samenhang is tussen welvaart en verdeling beroepsbevolking.

9 Antwoord Hoe rijker, des te minder mensen werken in de landbouw en hoe meer in de dienstensector Hoe armer, des te meer mensen werken in de landbouw en des te minder in de (formele) dienstensector

10 Samenhang: welvaart en verdeling beroepsbevolking

11 Verschil in koopkracht Informele sector telt niet mee BNP versluiert verschillen (tussen mensen én regio’s) berekening in dollars of euro’s zegt niets over koopkracht Nadelen van BNP als maatstaf voor welvaart

12 Pinnen in Shanghai Strategisch bedelen in Shanghai Ongelijkheid in China

13 Intern: natuur zit tegen, slecht bestuur, corruptie, oorlog Extern: relatie tussen rijk en arm Ongelijke uitwisseling van goederen, kapitaal en arbeid Centrum-periferiemodel Oorzaken voor verschil in welvaart

14 Centrum– periferie model RijkArm OntwikkeldOnderontwikkeld (3de wereld) KolonisatorKolonie Fast WorldSlow World CentrumPeriferie Mondiaal niveauRijke landenArme landen Nationaal niveauStedenDorpen, achterland (ontwikkelings) stedenCentrumKrottewijken (Vogelaar-wijken) Centrum – periferie op 3 schaalniveaus

15 Verschil in welvaart blijkt ook uit: Positie in centrum- perifieriemodel Rol in internationale arbeidsdeling Periferie v/d periferie Periferie v/h centrum

16 Indeling van de wereld: C - SP- P Periferie als grondstoffenleverancier

17 Grondstoffen en arbeid naar het buitenland Onttrekking van arbeid en grondstoffen aan de periferie van de periferie Inzoomen: C-P model in Ghana

18 Zuid-Tunesië Noord-Ghana Wonen in de periferie van de periferie

19 armoede armoede heeft te maken met - geld (minimaal 1 dollar per dag) - voorzieningen - sociale contacten In de human development index worden verschillende kenmerken gecombineerd armoedegrens: minimumeisen per land

20 Human Development Index De HDI is een index van de menselijke ontwikkeling. De index meet de gemidddelde persentaties van een land op het gebied van Volksgezondheid, kennis en levenstandaard. De top tien van de afgelopen 3 jaren

21 Huiswerk Leren: 1.1, demografisch & economisch wereldbeeld Lezen rest van 1.1


Download ppt "1. globalisering. 1.1 Het economisch wereldbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google