De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goede Raad voor de RSD Hoe kan de Raad zo vroeg mogelijk in het proces kaders stellen? Hoe wordt de raad meegenomen in het proces? Wat is de betekenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goede Raad voor de RSD Hoe kan de Raad zo vroeg mogelijk in het proces kaders stellen? Hoe wordt de raad meegenomen in het proces? Wat is de betekenis."— Transcript van de presentatie:

1 Goede Raad voor de RSD Hoe kan de Raad zo vroeg mogelijk in het proces kaders stellen? Hoe wordt de raad meegenomen in het proces? Wat is de betekenis van de GR RDWI en welke mogelijkheden biedt deze? Wat is de rol van de raad in Planning & Controlcyclus

2

3 De nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) De gewijzigde Wgr is met name van belang voor raden. Aanleiding is de landelijke discussie over de democratische controle op gemeenschappelijke regelingen Beoogd wordt de invloed van raden op samenwerkingsverbanden te versterken. Een belangrijke wijziging is het element dat de betrokkenheid en sturing van de raad op een gemeenschappelijke regeling verduidelijkt en versterkt wordt door het oprekken van de termijnen die raden hebben om te reageren op de begroting van een gemeenschappelijke regeling.

4 Wijzigingen in planning- en controlcyclus en versterking positie van raden In de planning- en controlcyclus van gemeenschappelijke regelingen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die erop gericht zijn de invloed van de raden op het samenwerkingsverband te versterken. Het gaat om de volgende wijzigingen: 1. het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam dient de algemene financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar uiterlijk vóór 15 april aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat deze informatie beschikbaar is tijdens de behandeling van de voorjaarsnota; 2. de jaarrekening, met verslag van de accountant, moet eveneens uiterlijk vóór 15 april worden aangeboden aan de raden; 3. de termijn waarbinnen de raad een zienswijze kan indienen op de ontwerpbegroting van een samenwerkingsverband wordt met twee weken verlengd naar acht weken. De vastgestelde begroting van het samenwerkingsverband moet daarom uiterlijk op 1 augustus toegezonden worden aan de provincie (is nu nog 15 juli); en

5

6

7

8

9

10 Stelling 1

11 Heeft de raad voldoende mogelijkheid tot het beïnvloeden van het beleid van de RSD? Hoe wordt dit in de praktijk door u ervaren? Stelling 2

12 Zijn er andere (informele) kanalen waarbij invloed kan worden uitgeoefend door een Raadslid? Gebeurt dat wel? Stelling 3

13 Is een periodieke bijeenkomst met de RSD en alle deelnemende raden een oplossing om (beleids)invloed op de RSD te vergroten of zou dat een informele manier kunnen zijn? Stelling 4

14 Stelling 5


Download ppt "Goede Raad voor de RSD Hoe kan de Raad zo vroeg mogelijk in het proces kaders stellen? Hoe wordt de raad meegenomen in het proces? Wat is de betekenis."

Verwante presentaties


Ads door Google