De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Korte inleiding  Hoofdlijnen discussie in de sector  CAO traject in de Bouwnijverheid  Visie op de toekomst  Voorkeur voor vragen en discussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Korte inleiding  Hoofdlijnen discussie in de sector  CAO traject in de Bouwnijverheid  Visie op de toekomst  Voorkeur voor vragen en discussie."— Transcript van de presentatie:

1

2  Korte inleiding  Hoofdlijnen discussie in de sector  CAO traject in de Bouwnijverheid  Visie op de toekomst  Voorkeur voor vragen en discussie

3 Hoofdlijnen discussie sector Flexibilisering / werkgelegenheid Bouwproces (beroeps) onderwijs  Discussie met Bouwend Nederland over deze thema’s  AFNL in gesprek over bijeenkomst met jonge ondernemers en jonge leden bonden

4 CAO Bouwnijverheid Werkgevers  Tempo BBL 2 naar niveau vakvolwassen  Herziening loon BBL 3  Verbeteren efficiency en effectiviteit loopbaantraject, EVC en scholingsmogelijkheden door scholingsfonds  Assesment tussen BBL 2 en BBL 3  Schrappen bepalingen arbeidstijden; ATW van toepassing  Maatwerkafspraken geen rol meer voor bonden

5 CAO Bouwnijverheid werkgevers Duurzame inzetbaarheid: Betere gebruik bestaande middelen Gebruik loopbaantraject pas vijf jaar na afronding BBL opleiding Inzet seniorendagen voor vergroten duurzame inzetbaarheid

6 En wat willen wij als bond in grote lijn? :  Inkomen / koopkracht  Aanpak flex  UTA beperken overwerk en totale arbeidsduur per dag  Betrokkenheid bonden bij reorganisatie en sluiting  Vaststellen gemeenschappelijke toekomstvisie

7 Verschillen Traditionele (loon ed.) Visie op zeggenschap CAO te duur?? CAO ouderwets?? CAO niet flexibel?? Instroom / uitstroom / doorstroom

8 Fundamenteel… Waar begint en eindigt verantwoordelijkheid individuele werkgever? Wat wel / niet collectief? Afnemend draagvlak groot probleem Financiering collectieve regelingen die we voor goed houden..

9 Vragen en discussie Hoe gaan en willen we verder ?


Download ppt " Korte inleiding  Hoofdlijnen discussie in de sector  CAO traject in de Bouwnijverheid  Visie op de toekomst  Voorkeur voor vragen en discussie."

Verwante presentaties


Ads door Google