De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding Psychologie Master your talent Masterroute O Programmacoördinator: Dr. E.Saskia Kunnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding Psychologie Master your talent Masterroute O Programmacoördinator: Dr. E.Saskia Kunnen."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding Psychologie Master your talent Masterroute O Programmacoördinator: Dr. E.Saskia Kunnen

2 Waartoe leidt de ontwikkelingsroute op?  Praktijk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jeugdigen  Begeleiding van leerlingen en onderwijs (speciaal en regulier onderwijs)  Zorg voor kinderen met handicaps en beperkingen en sociale problemen  Onderzoek en onderwijs

3 Je toekomstperspectief Enquête onder alumni (n=81) K&O master -83% betaalde baan -Daarvan 95% in welzijn, onderzoek, onderwijs -7,3% ongewenst werkloos Alumni O doctoraal (n=79) - 90% betaalde baan, 1,4% werkloos - 90% betaalde baan, 1,4% werkloos

4 Opzet studie Vier blokken van 15 EC = 60 EC voor het hele jaar Hierin Hierin –Twee basiscursussen –Twee keuzecursussen –Vaardigheidsvak en methodenvak –Masterthese, naar keuze als  30 Ect onderzoeksthese  11 Ect onderzoeksthese plus 19 Ect praktijkstage

5 Doelen en inhoud vakken  Kennis verwerven over ontwikkelingsprocessen, over normale en afwijkende ontwikkeling.  Leren praktijkproblemen definiëren, analyseren en aanpakken vanuit een wetenschappelijk ontwikkelingsgericht denkkader  Leren nadenken en verder ontwikkelen analytisch vermogen: accent op ontwikkelingsprocessen  Basiscursussen: –Taal-ontwikkeling (Engels) –Ontwikkelingspsychopathologie –Mijlpalen in de ontwikkeling –Psychologische modellen  Keuzevakken –Basiscursussen –Capita selecta –Vakken uit andere routes of andere masteropleidingen

6 Veronderstelde voorkennis o.a.  Theorieën over psychopathologie en/of ontwikkelingspathologie  Diagnostische vaardigheden en gesprekvoering  Theorieën over de normale ontwikkeling

7 MASTERTHESE Drie inhoudelijke varianten 1. Onderzoek van 30 EC 2. Externe praktijkstage (19 EC) + Intern onderzoek (11 EC) 3. Geïntegreerde stage: Praktijkstage + onderzoek op stageplek. Twee mogelijkheden tot planning a. Verspreid over 3 blokken of in 1 semester b. Onderzoek en praktijkstage na elkaar of parallel aan elkaar

8 De praktijkstage  Zelf zoeken of uit aanbod afdeling  Sollicitatieprocedure  Je loopt mee met ontwikkelingspsycholoog en doet langzaam aan steeds meer psychologenwerk  Diagnostiek en/of behandeling en begeleiding

9 Voorbeelden van stageinstellingen  GGZ jeugdafdelingen  Scholen voor regulier en speciaal onderwijs  Jeugdpsychiatrische klinieken  Jeugdforensische instellingen  Onderwijs Advies Centra  Ziekenhuizen  Verpleeghuizen  Zelfstandige psychologenpraktijken

10 Het onderzoeksverslag  ‘.. beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk werkstuk’  Zelfstandig  Bijvoorbeeld experimenteel, toegepast, literatuur, psychometrisch,, case studie  Betreft een vraagstelling die relevant is voor een ontwikkelingspsychologische context en die onderzocht kan worden  Je wordt begeleid door een docent van ontwikkelingspsychologie, soms mede door iemand van buiten de afdeling

11 Hoe ziet je jaar er uit? Voorbeeld voor studenten die in september beginnen  Je begint in blok 1a met vaardigheidscursus plus twee vakken.  Dan start je in blok 1b met een geintegreerde stage of in blok 2a met een praktijkstage. In dat geval doe je je these in blok 1b of naast je stage in blok 2a en 2b.  Je doet dus de helft van de cursussen al in het eerste blok.  De andere helft is verspreid over de andere drie blokken.  Als je nog Ba vakken moet doen doe je minder vakken in het eerste blok, en in plaats daarvan de laatste vakken in een vijfde blok.

12 JAARPLANNING 1. Vul het schema voor je jaarplanning in (staat op de website van de masteropleiding) 2. Lever deze in bij het vermelde email adres 3. Maak eventueel afspraak voor individueel gesprek

13 GEZOND VERSTAND-TIPS  Geef prioriteit voor je BA-achterstand  Bij voorlopige toelating: Vraag je BA-diploma tijdig aan  Maak een gebalanceerde planning en houd je eraan  Studeer gelijkmatig en niet in pieken  Ga serieus voor de eerste tentamengelegenheid  Raadpleeg Nestor voor en tijdens elke cursus  Gebruik en check regelmatig je x.xxxxx@student.rug.nl account  Ga niet af op geruchten; check bij de staf of iets klopt  Neem contact op met MA-coördinator of studieadviseur bij veranderingen of obstakels

14 Klinische of Ontwikkelingsroute? Overeenkomsten: Beide routes geven – mits het goede pakket vakken is gekozen – toegang tot de postacademische opleidingen en mogelijkheden tot het behalen van de BAPD aantekening. Verschillen: Nadruk in de ontwikkelingsroute ligt op ontwikkelingsprocessen, in de klinische route op klinische problemen. In de praktijk zal je bij ontwikkelings meestal te maken hebben met kinderen en jeugdigen (en soms met ouderen) en bij klinische vaker bij volwassenen (en soms met kinderen en jeugdigen) Met de keuze voor de een of de ander leg je NIET je verdere carriere vast.

15 Post academische opleidingen  GZ kinder en jeugd (Groningen), volwassenen (Groningen), of ouderen (Amsterdam)  Orthopedagoog-generalist (Groningen)  Schoolpycholoog (Amsterdam/Nijmegen)

16  Programmacoördinator Ontwikkelingsroute E.S.Kunnen@rug.nl E.S.Kunnen@rug.nlE.S.Kunnen@rug.nl

17 Vragen

18 MT - PRAKTIJKSTAGE  BAPD: BasisAantekening PsychoDiagnostiek van het NIP  Mogelijkheid om deze te behalen op een aantal stageplekken  Maar ook na het afstuderen tijdens een gesuperviseerde baan.  Info: www.psynip.nl en handleiding op NESTOR (onder stages) www.psynip.nl  Vereisten: –Specifieke vakken binnen de opleiding –200 uur diagnostische activiteiten tijdens stage –3 diagnostiekverslagen (1 ervan is het klinische verslag binnen de stage; 2 ervan wellicht naast stage schrijven)


Download ppt "Opleiding Psychologie Master your talent Masterroute O Programmacoördinator: Dr. E.Saskia Kunnen."

Verwante presentaties


Ads door Google