De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concert op 16 april 2016 om 19.30 uur Staan uw mobiele telefoons uit? Wij verzoeken u niet te applaudisseren tussen de afzonderlijke nummers. Eindhovens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concert op 16 april 2016 om 19.30 uur Staan uw mobiele telefoons uit? Wij verzoeken u niet te applaudisseren tussen de afzonderlijke nummers. Eindhovens."— Transcript van de presentatie:

1 Concert op 16 april 2016 om 19.30 uur Staan uw mobiele telefoons uit? Wij verzoeken u niet te applaudisseren tussen de afzonderlijke nummers. Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ ontvangt Zeeuws Byzantijns Koor ‘Srétenje’

2 BLOK 1 Zeeuws Byzantijns Koor ‘Srétenje’ Dirigente Emilia Tabachnik-Li Russisch-orthodoxe kerkmuziek Liederen rond Pasen; het Russisch Paasfeest is dit jaar op zondag 1 mei Binnenkomst met een Paaslied Uw Opstanding, Christus, onze Redder, wordt bezongen door de Engelen. Ook door ons hier op aarde. Met een rein hart loven wij U.

3 1. Christos woskryesyeP. Grebensjikov Christus is opgestaan. Een feestelijk Paaslied over de opgestane Heer. Solo: Valeriya Morozova

4 2. Da ispravitsya molitva mojaP. Tsjesnokov Dat mijn gebed opstijge als wierook voor Uw aangezicht, de opheffing van mijn handen zij een avondoffer. Heer, ik heb tot u geroepen, luister naar mij, schenk aandacht aan de stem van mijn smeken, wanneer ik tot u roep. Plaats, Heer, een wacht voor mijn mond en een vestingpoort voor mijn lippen. Laat mijn hart niet dwalen in slechte dingen, opdat ik geen voorwendsel hebbe om te zondigen. Psalm 141, 2, 1-4

5 3. Swyete Tichiy V. Kalinnikov Lieflijk licht Als een Lieflijk Licht is Jezus. Zingt Hem lof in het Avondgebed. [Aan het eind een krachtig:] De hele wereld, de hele kosmos zal Hem loven.

6 4. Chwalitye Imja GospodnyeD. Smirnov Looft de Naam des Heren. Looft Zijn Naam, want Hij is goed. Halleluja. (naar Psalm 135) Solo: Marjolein Verrijzer

7 5. Dnyes vsyaka twarjS.A. Degtyaryov Vandaag is de dag, die God ons gaf. Dit is de dag van de Heer. Laat ons juichen, want Hij is opgestaan.

8 6. Angel vopiyasjeP. Tsjesnokov De uitroep van de Engel bij het graf. De Engel roept Maria aan: “Verheugt U, Uw Zoon is opgestaan.” Solo: Valeriya Morozova

9 7. Chwalitye Gospoda s nyebyes P. Tsjesnokov Looft de Heer van de hemelen. Prijst Hem in den hoge. Hallelujah. (Uit de liturgie van de Heilige Johannes Chrisostomos)

10 Overgang De Roostenzangers sluiten aan bij het Zeeuws Byzantijns Koor De twee koren zingen samen een lofzang op Maria: Bogoroditsye Dyevo, raduisya S. Rachmaninow (nr. 6 uit de Vespers Op. 37) Maagd, moeder Gods, verheug U; gezegende Maria, God is met U: gezegend wordt Gij genoemd onder de vrouwen en gezegend de Vrucht van Uw schoot, aangezien Gij de Verlosser gebaard hebt van onze zielen.

11 BLOK 2 Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ dirigent Jos Thomassen, pianist Rob van Heck Muziek van G.F. Händel (religieus – wereldlijk)

12 1. Coronation Anthem IV ‘My heart is inditing’ (HWV 261) 1. My heart is inditing Mijn hart dicteert mij een goede zaak: ik spreek van de dingen die ik voor de koning heb gedaan. (naar Psalm 45: 2, 10, 12; Jesaja 49: 23) G.F. Händel

13 1. Coronation Anthem IV ‘My heart is inditing’ (HWV 261) 2. King’s daughters Dochters van koningen waren onder uw eerbare vrouwen. (naar Psalm 45: 2, 10, 12; Jesaja 49: 23) G.F. Händel

14 1. Coronation Anthem IV ‘My heart is inditing’ (HWV 261) 3. Upon thy right hand Aan uw rechterhand stond de Koningin in een gewaad van goud en de koning zal genoegen scheppen in uw schoonheid. (naar Psalm 45: 2, 10, 12; Jesaja 49: 23) G.F. Händel

15 1. Coronation Anthem IV ‘My heart is inditing’ (HWV 261) 4. Kings shall be thy nursing fathers Koningen zullen uw opvoeders zijn en koninginnen uw voedsters. (naar Psalm 45: 2, 10, 12; Jesaja 49: 23) G.F. Händel

16 2. ‘Music, spread thy voice around’ (uit ‘Solomon’ HWV 67) Muziek, laat uw stem in de rondte horen; laat het kalmerende geluid zoet stromen. G.F. Händel

17 3. ‘Draw the tear from hopeless love’ (uit ‘Solomon’ HWV 67) Schets de tranen van hopeloze liefde; vertolk een uitgerekt plechtig lied, vol met dood en woeste vertwijfeling. G.F. Händel

18 4. Coronation Anthem III: ‘The King shall rejoice’ (HWV 260) Slot: ‘Alleluia’ De Koning zal zich verheugen in uw macht, o Heer. (naar Psalm 21: 2, 6 & 4) G.F. Händel

19 PAUZE

20 BLOK 3 Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’ Dirigent Jos Thomassen, pianist Rob van Heck Van klassiek tot eigentijds Staan uw mobiele telefoons weer uit? Applaus tussen de afzonderlijke nummers nu welkom!

21 1. Ainsi que la brise légère Ingekorte wals-scene uit de opera ‘Faust’ Laat de wals ons meeslepen, zoals de wind het stof uit de voren doet opwervelen. Laat onze vreugdezangen weerklinken! Laten we walsen, aldoor, totdat we buiten adem erbij neervallen. De wereld draait door en wij met haar. Als we maar plezier hebben. (Temidden van het rumoer klinkt duivels hoongelach: Mephistopheles lacht in zijn vuistje.) Ch.F. Gounod

22 2. You are the new dayJ. David /P. Knight ’s Nachts word ik gekweld door de beklemmende gedachte dat wij kleine mensen de wereld naar de verdoemenis kunnen helpen en uiteindelijk de rekening moeten betalen. Zal morgen weer een dag zijn waarin de tijd voor ieder op raakt? Liefde voor het leven doet mij uitzien naar een nieuwe dag waarin hoop kans van slagen krijgt. Díe bijzondere dag zal ik liefhebben boven alles. Laat de zon schijnen en laat alle vogels die morgen prijzen! Liefde voor het leven zal mij dan doen zeggen: “Jíj bent de nieuwe dag!”

23 3. Oh No, John!arr. Cecilia McDowall Een jongeman ontmoet een mooie jongedame en wil van haar een ‘ja’ krijgen op zijn voorstellen, maar: “vader vroeg mij altijd ‘nee’ te zeggen.” En dat doet ze dus ook. Hij vleit haar met haar schoonheid, belooft haar rijkdom, juwelen, zijden kleren, maar op zijn vragen om haar minnaar of echtgenoot te mogen worden antwoord zij vastberaden: “Nee”. Uiteindelijk dreigt hij haar de rug toe te keren. Verschrikt roept zij: “Nee”. De kerkklokken luiden, zal zij hem haar ja-woord geven of wil zij haar verdere leven alleen blijven? Haar positieve antwoord: “O nee, John! Nee, John! Nee John, nee!”

24 4. HallelujahL. Cohen /J. Wikeley Hallelu-Yah, het ‘jubel voor Yah’ uit de de lofzangen die de legendarische koning David schreef voor de Zijnde, werd tot een juichkreet voor iedere gelegenheid. Wanneer men de liefde van zijn leven gevonden denkt te hebben lijkt een “Prijs de Heer” op zijn plaats. Als de verleiding echter ontaardt in een machtsspel en liefde een illusie blijkt, waarbij de een triomfeert terwijl bij de ander het hallelujah van de lippen wordt gehaald, dan rest slechts een koud en gebroken hallelujah.

25 5. The Awakening Joseph M. Martin Ik had een droom, een geluidloze droom, over een land niet ver van hier, waar kille hoogmoed elk lied had doen verstommen. Geen hallelujah, geen liefdeslied, geen koor zong om de wereld te veranderen. Stilte, niets dan stilte. Ontwaak, mijn hart en zing! De tijd voor lofzang is aangebroken. De stilte van de nacht is voorbij, een nieuwe dag is aangebroken. Laat er vreugde zijn en heerlijke klank. Laat de muziek in mij nooit sterven! Laat mij altijd zingen! Laat al onze stemmen één worden ter ere van de Schenker van het lied. Ontwaak! Leve de muziek!

26 BLOK 4 Zeeuws Byzantijns Koor ‘Srétenje’ dirigente Emilia Tabachnik-Li Volksliederen uit Rusland, Oekraïne en Tsjoewazië* over de liefde, de oogst, over heimwee en verlangen naar vrijheid. * Tsjoevasjiya: republiek in centraal Rusland, aan de westzijde van de Wolga.

27 1. Mjesjats na njebi Oekraïens volkslied Een droevig lied. In de maneschijn luistert een jonge Kozak naar een lied over de liefde. Zijn geliefde heeft hem verlaten. (Anoniem)

28 2. Ach, ti notsjenka Russisch volkslied Ach, lief nachtje, ik voel me alleen in de donkere nacht. Met mijn beste vriend leef ik in onvrede. Nu heb ik niemand meer. (arr. A. Svesjnikov) Solo: Ruud Louwes

29 3. Ach, ti notsjenka Russisch volkslied Overal rondom is de steppe en het is bitterkoud. Een koetsier vindt de vriesdood in die verlatenheid. Aan zijn kameraad vraagt hij: “Geef mijn paard aan mijn oude moeder en zeg mijn vrouw, dat ik haar liefde nu voor altijd bij me draag.” (Anoniem{ Solo: Fred Mes

30 4. Swjètiet swetel mjesjats Russisch volkslied Een meisje is gierst aan het wieden in de maneschijn. Ze verwondt haar blanke handje. Een jongeman krijgt medelijden en geeft haar zijn handschoen. (Anoniem)

31 5. Kolakoljtsjiek Russisch volkslied Over de eindeloze steppe rijdt een koetsier met zijn paard. In de verte hoort hij een klokje. Hij denkt met weemoed aan vroeger, aan een tijd die nooit meer terug komt. (Arr. E. Savtsjoek) Solo: Pieter Paul Eppings

32 6. Swadjebnaja Tsjoewazisch volkslied Huwelijkslied Een meisje moet trouwen met Iwan, maar zij wil niet en roept: “Njet, njet”. Ze wil trouwen met Fedja. Met hem heeft ze een romantische ontmoeting, waarover de mannen met ontroering zingen. Daarna is er het bruiloftsfeest van het meisje met haar lief. (Arr. M. Kovalj )

33 7. Dwjenatsatj razbojnikov Russisch volkslied Het waargebeurde verhaal van de roverhoofdman Koedejar, die onschuldige christenmensen beroofde en soms vermoordde. In een droom spreekt God zelf hem aan op zijn slechte daden. En jawel… hij bekeert zich, verlaat zijn 12 rovervrienden en gaat het Solovyetskiy klooster in. Jaren later vertelt daar een oude monnik dit verhaal aan bezoekers en pas aan het eind maakt hij duidelijk dat hij, Pitiriem, zelf die Koedejar was. (Arr. E. Tabachnik-Li) Solo: Adrie le Clercq

34 8. Oj, doeba doeb Russisch volkslied Een meisje wil met de mannen uit dansen gaan. Haar moeder waarschuwt: “Zij zijn al dronken!” Het meisje luistert niet en gaat toch. (Arr. N. Rakov)

35 Afsluiting De Roostenzangers sluiten aan bij het Zeeuws Byzantijns Koor De twee koren zingen samen een Russische volksmelodie Mnogaja Ljeta (arr. S. Prokofjef) (uit ‘Ivan Grosnyi’ Op. 116) Nog vele jaren! Vele jaren van voorspoed voor allen die hier aanwezig zijn.


Download ppt "Concert op 16 april 2016 om 19.30 uur Staan uw mobiele telefoons uit? Wij verzoeken u niet te applaudisseren tussen de afzonderlijke nummers. Eindhovens."

Verwante presentaties


Ads door Google