De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Beter ga je!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Beter ga je!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Beter ga je!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen (1) D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in de morgendienst voor te gaan en ds. H.H. De Haan in de middagdienst

4 Mededelingen (2) Woensdag 6 april gemeenteavond

5 Goede vrijdag

6 Buxus takken, palmzondag Hosanna de Koning komt Doorntakken, een doornkroon voor de Koning der Joden Rode Anthurium blad(hart)Gods liefde voor de wereld. Jezus liefde om de zonden der wereld te dragen Judas penning, verraad en verloochening Rode kleine Anjers, zonde en lijden Stenen, voor de dood en afsluiting van het graf

7 Pasen de Heer is waarlijk opgestaan

8 Witte roosjes, overwinning van de dood, de doornkroon wordt een overwinningskroon Rode Anthurium(hart), Gods liefde voor ons Witte primula’s, gewassen in het bloed van Jezus worden zonden wit als witte wol De stenen zijn weggerold een open graf

9 Liturgie zondag 27 maart Mededelingen Ps. 87: 1, 2, 3, 4 NPB * Stil gebed * Votum en groet Ps. 96: 1, 2 Gebed Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 Ps. 18: 14a 15b NB Kindernevendienst Preek Z.G. 51: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed LvK. 476: 3, 4 * Geloofsbelijdenis * Opw. 58: 2, 3, 4 * Zegen * Staande

10 Mededelingen

11 Ps. 87: 1, 2, 3, 4 NPB

12 Ps. 87: 1 NPB Op Sion ligt al sinds een ver verleden de stad van God, de vesting van de HEER. Alleen al van de poorten houdt Hij meer dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

13 Ps. 87: 2 NPB 'Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren, ook Filistea, Tyrus, Babylon en Nubië, elk volk onder de zon is hier in Sion, stad van God, geboren.'

14 Ps. 87: 3 NPB De hele wereld zal van Sion horen: 'De Allerhoogste houdt haar Zelf in stand.' De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand: 'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

15 Ps. 87: 4 NPB 'Hier in de stad van God is het begonnen', zo zingen alle volken in refrein al dansend van geluk, van groot tot klein: 'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

16 Stil gebed Votum en groet * Staande

17 Ps. 96: 1, 2

18 Ps. 96: 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; Zing, aarde, zing dien God ter ere; Looft ’s HEEREN naam met hart en mond; Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond; Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

19 Ps. 96: 2 Nu moet uw tong de heid’nen noden; Meldt allen volken Zijn geboden; Vertelt Zijn wond’ren en Zijn eer; Groot en prijswaardig is de HEER, En vrees’lijk boven al de goden.

20 Gebed

21 Schriftlezing: Marcus 16: 14-20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8

22 Ps. 18: 14a, 15b NB

23 De Here leeft en zij alleen geprezen. Hij is mijn rots en ik heb niets te vrezen. Hij is de God die mij voldoening geeft en volken aan mij onderworpen heeft. Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, zal door de tijden met ons verder gaan, met David en zijn huis nu en voortaan.

24 Aanvang kindernevendienst

25 Tekst : Marcus 16: 14 - 20

26 Preek

27 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

28 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

29 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

30 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen 3.Wat Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

31 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen 3.Wat 4.Welke wijze Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

32 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen 3.Wat 4.Welke wijze 5.Waarom Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

33 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen 3.Wat 4.Welke wijze 5.Waarom 6.Welk resultaat Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

34 Schriftlezing: Marcus 16: 14 - 20 DL. I, 2 en DL. II, 5 en DL. III/IV, 8 Tekst: Marcus 16: 14 - 20 Beter ga je! 1.Wie 2.Waarheen 3.Wat 4.Welke wijze 5.Waarom 6.Welk resultaat 7.Wanneer Zingen na de preek Z.G. 51 : 1, 2, 3

35 Zingende Gezegend 51: 1, 2, 3

36 Zingende Gezegend 51: 1 Hoort! Een woord van eeuwig leven Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; gaat vertolken alle volken wat u werd geopenbaard!

37 Zingende Gezegend 51: 2 Doopt hen in de naam des Heren, Vader, Zoon en Heil'ge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw en liefde allermeest. Roept hen op zich om te keren, roept hen tot het bruiloftsfeest!

38 Zingende Gezegend 51: 3 Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid! Van mijn rijk zult gij gewagen gaat dan heen, gaat wereldwijd; als gij valt, zal Ik u dragen, Ik ben met u, voor altijd!

39 Einde kindernevendienst

40 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Zending Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

41 Dankgebed

42 LvK. 476: 3, 4

43 LvK. 476: 3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan. Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan. Op de berg hebt Gij bevel gegeven, en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest.

44 LvK. 476: 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

45 Geloofsbelijdenis * Staande

46 Opw. 58: 2, 3, 4 * Staande

47 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij. Opw. 58: 2 * Staande

48 Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Opw. 58: 3 * Staande

49 Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u. Opw. 58: 4 * Staande

50 Zegen * Staande

51 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Beter ga je!"

Verwante presentaties


Ads door Google