De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paul Degreef. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2 Elise E-Learning (in) In-Service (teacher training) in Europe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paul Degreef. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2 Elise E-Learning (in) In-Service (teacher training) in Europe"— Transcript van de presentatie:

1 Paul Degreef

2 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2 Elise E-Learning (in) In-Service (teacher training) in Europe http://filolog.uni.lodz.pl/elise/ Galatea is an online publication tool developed by the Faculty of Arts at K.U. Leuven (Belgium). http://elise.arts.kuleuven.ac.be/elise/K.U. Leuvenhttp://elise.arts.kuleuven.ac.be/elise/ Gebruik van concept maps door leerkrachten wordt gestimuleerd door het Europese project en gebracht op het leerplatform

3 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 3 Europese partners

4 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 4 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen

5 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 5 1 Wat is een concept? iets uit onze leefwereld iets abstract iets ‘echt’ een gebeurtenis …. “Een concept (begrip) is een denkinhoud die betrekking heeft op een verzameling van zaken die bepaalde kenmerkende eigenschappen gemeenschappelijk hebben”.

6 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 6 2 Hoe wordt een concept aangeduid? met een naam een symbool een teken een afbeelding een formule …..

7 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 7 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? association map mind map concept map

8 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 8 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? association map mind map concept map

9 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 9 3.1 Association map –visualisering van brainstormingsessie –centraal thema verbonden via pijlen met met geassocieerde begrippen er rond – lijkt op een spinnenweb – geen verbanden tussen geassocieerde concepten

10 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 10 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? association map mind map concept map

11 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 11 3.2 Mind map www.mindjet.com www.mindjet.com –gestructureerd overzicht van gedachten –= association map met concepten in hiërarchische structuur bevat concepten en sleutelwoorden veel meer informatie –samenvatting –concepten verbonden door pijlen –geen links tussen concepten

12 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 12 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? association map mind map concept map

13 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 13 3.3 Concept map www.inspiration.com http://www.inspiration.com/freetrial/index.cfm http://cmap.coginst.uwf.edu/index.html [free] www.inspiration.com http://www.inspiration.com/freetrial/index.cfm http://cmap.coginst.uwf.edu/index.html voorbeeld

14 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 14 –gestructureerd en georganiseerd overzicht van kennis voorgesteld door een aantal concepten en hun verbanden –concept geplaatst in venster –relaties tussen concepten aangeduid met pijlen verwoord in link – meest eenvoudige CM = één propositie: bestaat uit 2 concepten verbonden door link te lezen in richting pijl 3.3.1 Wat is een concept map? (Novak & Gowin, 1984)

15 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 15 –Complexe CM = vele conceptvensters ingebed in rooster van proposities dikwijls hiërarchisch gestructureerd –belangrijkste concepten bovenaan – minder belangrijke lager – even belangrijke op gelijke hoogte centraal concept –met vertakkingen: clusters –cross-links tussen verschillende clusters mogelijk –relatie verwoord

16 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 16

17 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 17 –CM = individueel ! zeer persoonlijk afhankelijk van het gebruik –Begrip ‘concept map’ ontwikkeld door Novak steunend op cognitieve psychologie – leren gebeurt door »assimilatie van nieuwe concepten »assimilatie van verbanden tussen deze nieuwe concepten in de bestaande conceptenstructuur van de lerende aansluitend bij het constructivisme –leren gebeurt door » constructief het kennisbestand te updaten als nieuwe kennis aangeboden wordt –hoe beter kennis gestructureerd is, hoe beter nieuwe kennis geabsorbeerd wordt

18 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 18 –Concept mapping is het proces waarbij concepten en verbanden tussen concepten worden samengebracht op een hiërarchische manier, gaande van meer inclusieve concepten naar meer specifieke, minder inclusieve concepten. (Novak & Gowin, 1984) –Hiërarchische structuur: bovenaan: de meer algemene, meer inclusieve concepten er onder progressief: de meer specifieke, minder inclusieve concepten niet altijd een strikte vereiste 3.3.2 Wat is concept mapping?

19 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 19 Nog een voorbeeld hiërarchische structuur Nog een voorbeeld hiërarchische structuur

20 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 20 kernenergie 1.afbakenen van een centraal thema (concept) 2.bepalen van bijhorende concepten [voor lagere schoolkinderen] : als een lijst van gerangschikte (van algemeen naar specifiek) conceptwoorden [voor wat oudere leerlingen] : sleutelconcepten uit een reeks woorden laten kiezen en ze laten rangschikken van algemeen naar specifiek 3.noteren van de concepten in een tekstvenster door tekenprogramma computer Inspiration www.inspiration.com www.inspiration.com CMapTools http://cmap.ihmc.us/ http://cmap.ihmc.us/ of op een zelfklevend blaadje (post-it …) 3.3.3 Hoe wordt een concept map gemaakt?

21 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 21 4.plaatsen van de concepten op achtergrond (blad papier – magnetisch bord …) geplakt in ‘nieuw’ document (map) ‘Inspiration’ … – makkelijk in te voeren – makkelijk te verschuiven – relatiepijlen kunnen ‘bewerkt’ worden in hiërarchische structuur 5.opstellen van proposities pijlen geven relaties (links) weer tussen concepten verwoorden en noteren van de relaties –niet teveel woorden –toch duidelijkheid nodig 6.zoeken naar cross-links tussen concepten in verschillende clusters

22 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 22 7.herschrijven (hertekenen) van de concept map de CM kan fouten en gebreken vertonen kan wanordelijk en rommelig zijn – sommige te linken concepten bevinden zich aan tegenovergestelde kanten van de CM –verkeerde links – fouten in hiërarchische ordening – spellingfouten na herschrijven – ordelijke (hiërarchische structuur) – geen irrelevante links en concepten meer – betere plaatsing van de concepten – spellingfouten weg – verkeerde links verbeterd

23 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 23 Computer-gebaseerde CM ↔ op papier gemaakte CM Gemakkelijker te makenVrijheid om naar believen eender waar en wanneer te werken Gemakkelijker te wijzigen Mooie, verzorgde opbouw verschillende vormen tekstvakken verschillende kleuren … Concepten visualiseren met afbeeldingen Notes plaatsen … Hyperlinks leggen …Niet zo mooi, niet zo plezant (?) … Beperkt door beschikbaarheid van het tekenprogramma kostprijs programma complexiteit van programma …. Enkele vergelijkingspunten tussen

24 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 24 3.3.4 Welke stappen zijn nodig voor de ontwikkeling van de vereiste vaardigheden om concept maps te maken ? Het opstellen van een CM kan gebeuren samen met de leerkracht samen met klasgenoten individueel

25 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 25 3.3.5 Samenvattend

26 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 26 3.3.6 Theoretische basis voor concept mapping ontwikkeld door Novak bedoeling: betere onderwijsmethodes ontwikkelen om leerlingen te helpen ‘leren leren’ gebaseerd op 2 belangrijke ideeën [Ausubel (1968)] 1. ‘nieuw’ leren gebeurt door nieuwe concepten, afgeleide en gerelateerde, te plaatsen in een bestaand conceptrooster zinvol leren veronderstelt a. reorganisatie van bestaande ideeën b. integratie van nieuwe informatie met bestaande informatie 2. cognitieve structuur is hiërarchisch opgebouwd : nieuwe concepten worden ondergebracht in bredere, inclusievere concepten betekenis van een concept hangt af van 1. het aantal relevante links 2. hiërarchie van die links de hiërarchische plaatsing van concepten in een CM weerspiegelt de hiërarchische opbouw van kennis in een cognitieve structuur de links tussen de concepten tonen aan hoe nieuwe concepten geïntegreerd zijn in een bestaande kennisstructuur

27 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 27 3.3.7 Concept mapping als een leermiddel I. concept mapping zorgt voor zinvol leren omdat ze 1. veronderstelt een diepgaande betekenis te geven aan informatie identificeren van conceptbetekenissen en leggen van relaties tussen concepten zorgt voor een diepergaande informatieverwerking dan bij overschrijven, memorisering en herhaling van informatie langdurige opslag in het geheugen, gemak om zich iets te herinneren en de mogelijkheid om kennis toe te passen in nieuwe situaties worden bevorderd 2. zorgt voor constructivisme bij de lerende: concepten krijgen betekenis door nieuwe te linken aan eerdere concepten en dan de concepten hiërarchisch te plaatsen om een geïntegreerd, coherent netwerk te maken van het geleerde. 3. helpt bij het opdelen van kennis in zinvolle delen betere kennisorganisatie in het geheugen gemakkelijker herinnering van geleerde verhoging van geheugencapaciteit efficiëntere oplossing van problemen

28 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 28 4. de lerende afwisselend informatie doet verwerken van ‘onder naar boven’ (concepten herkenen en links leggen) en van ‘boven naar onder’ (algemeen schema herkennen) 5. de lerende laat beseffen dat leren een individueel iets is. Concept mapping zorgt dat de lerende meer moeite en tijd besteed om diep na te denken en niet-duidelijke ideeën of opvattingen over het studiemateriaal uitklaart: didactisch analytisch en synthetiserend denken is nodig II.Het product, de concept map, kan gebruikt worden als een 1.zeer verfijnd middel om studenten te motiveren kennis systematisch te organiseren 2. referentieschema om een tekst beter te begrijpen 3. hulpmiddel bij het memoriseren het vergemakkelijkt het heroproepen van informatie door de visuele voorstelling van de hele map nochtans mag de CM niet als dusdanig van buiten geleerd worden !! 4. middel voor cognitieve evaluatie ze geven goed de persoonlijke betekenis van een concept weer misconcepties worden makkelijk opgespoord geven de leraar én de leerling een idee over de kennis van de lerende

29 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 29 A scientist must organize. One makes a science with facts in the same way one makes a house with stones; but an accumulation of facts is no more a science than a pile of stones is a house. Henri Poincare Een wetenschapper moet verbanden leggen. Men doet aan wetenschappen met feitenmateriaal op dezelfde manier als men een huis bouwt met stenen. Maar een opeenstapeling van feiten is net zo min ‘wetenschap’ als een stapel stenen een huis zou zijn! Henri PoincareEen wetenschapper moet verbanden leggen. Men doet aan wetenschappen met feitenmateriaal op dezelfde manier als men een huis bouwt met stenen. Maar een opeenstapeling van feiten is net zo min ‘wetenschap’ als een stapel stenen een huis zou zijn! Henri Poincare

30 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 30 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen

31 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 31 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] conceptenlinks, verschillende proposities, bestaande uit concepten en links, geplaatst in een logisch opgebouwd referentiekader eventueel verschillende clusters van proposities doelgerichte visualisatie-elementen op verschillende vlakken fenomenologisch : afbeelding, illustratie van verschijnsel conceptueel : symbolische voorstellingen (formules, reacties …) corpusculaire voorstellingen van deeltjes contextueel : historisch, maatschappelijk, toepassingen gekoppeld aan concept of aan mogelijke, bij een concept geplaatste, verklarende ‘notes’ met tekst, figuren, formules, tabellen, foto’s …. (statisch) hyperlink naar videofragment (dynamisch), geluidsfragment, andere CM’s …

32 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 32

33 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 33 Verbrandingsdriehoek: uitgewerkte CM met visualisering in ‘notes’ en met ‘hyperlinks’

34 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 34 Gebruik van ‘note’ : tekst en fenomenologische visualisering met afbeelding

35 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 35 fenomenologisch conceptueel contextueel: historisch Gebruik van ‘note’ : visualisering

36 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 36 Gebruik van ‘hyperlink’ : fenomenologisch, conceptueel en contextueel

37 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 37 Gebruik van ‘hyperlink’ naar andere CM: fenomenologisch, conceptueel en contextueel

38 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 38 Gebruik van ‘hyperlink’ naar film: fenomenologisch, conceptueel en contextueel

39 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 39 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen

40 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 40 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? conceptkaarten als hulpmiddel ten behoeve van : op te sporen, te analyseren, samen te vatten :voorbeeld- reeks nr. ontwerpers van curricula en leerplannen curriculumopbouw, leerplandoelstellingen en - inhouden 1 ontwerpers van didactische materialen handboeken, werkboeken, audiovisuele materialen, ICT-toepassingen, demonstratiemiddelen, practica, projectscenario's, enz.... 2 vakleraren, vakgroepverantwoordelijken, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders en -nascholers jaarplannen, leertrajecten en lesmethodieken, per gewest, scholengemeenschap of vakgroep of individuele vakleraar 3 ” wetenschappelijke achtergronden en data voor het onderwijsklaar maken van een nieuw leerstofgebied 4 Voor het onderwijsklaar maken en didactische vormgeving

41 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 41 conceptkaarten als hulpmiddel ten behoeve van : op te sporen, te analyseren, samen te vatten :voorbeeld- reeks nr. ” specifieke concepten situeren en in verband brengen met een ruimer wetenschappelijk en didactisch referentiekader 5 “ bestaande of vermoedelijke meningen, woord - betekenissen, préconcepten, misconcepten bij de leerlingen 6 “ inventaris en selectie van leermethoden, werkvormen, didactisch materiaal, visualiseringstechnieken, laboratoriummateriaal enz.... 7 “ inventarisatie en ontwikkeling van krachtige leeromgevingen voor domeinspecifieke thema's uit het leervak, zoals b.v. leerstations, geprogrammeerde instructies, projectpractica enz.... 8 leerlingen9

42 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 42 5.1 Curriculumopbouw, leerplandoelstellingen, leerinhouden Concepten i.v.m. ‘verbranding’ in het rood

43 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 43 2 grote gebieden in leerstof stofklassen chemische reacties

44 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 44 Onderscheid tussen anorganische en organische stoffen reacties zonder en met elektronenoverdracht

45 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 45 Onderscheid in anorganische stoffen tussen oxiden, hydroxiden, zuren en zouten

46 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 46 Onderscheid in organische stoffen tussen alkanen, alcoholen en carbonzuren

47 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 47 Stoechiometrische aspecten : reacties in welbepaalde massaverhoudingen, als gevolg van deeltjesverhoudingen; massa uitgedrukt in molhoeveelheden:

48 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 48 Stoffen opgelost in water met een bepaalde molaire concentratie

49 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 49 Elektrolyten onderscheid in zwakke en sterke ionoforen en ionogenen

50 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 50 Reacties tussen elektrolyten zonder elektronenoverdracht onderscheid in neerslagreacties gasontwikkelingreacties neutralisatiereacties

51 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 51 Reacties met elektronenoverdracht onderscheid in oxidatie- en reductiereacties veranderingen in oxidatiegetallen verband met verbrandingsreacties en hun producten

52 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 52 5.2 Ontwerpen van didactische materialen Welk materiaal moet ontwikkeld worden door uitgevers … voor een cursusontwerp? handleiding handboek conceptueel contextueel opdrachten evaluaties …

53 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 53 5.3 Jaarplanning, leertrajecten en lesmethodieken

54 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 54 Mogelijkheden Overzicht leerstofverdeling Gebruik van kleuren: – groen: anorganische verbindingsklassen – blauw: organische verbindingsklassen – grijs: water en waterige oplossingen – roze: gedrag in water en reacties zonder overdracht van elektronen – paars: redoxreacties Test: donkerblauwe balk In ‘note’: –geplande en effectieve lesdatum –aantekeningen over leerstofpunten specifieke situaties leerproblemen tips voor demonstratie-experimenten klaar te zetten labomateriaal hyperlinks naar MSWord … met toetsen, practicumopdrachten … …

55 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 55

56 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 56 5.4 Nieuw leerstofgebied onderwijsklaar maken Concept map biedt overzicht structuur nieuw leerstofgebied

57 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 57 ‘Notes’ bevatten definities van concepten.

58 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 58 De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met 3D- molecuulmodellen. Klikken op de naam volstaat om met ChimePro een dynamisch beeld van de molecule te starten. In een ‘note’ achter het model staat de formule geschreven. Een ‘vertaling’ van model naar schrijfwijze formule kan door de lerende zelf geëvalueerd worden.

59 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 59 Omgekeerd De verschillende isomeriesoorten worden voorgesteld met formules. Klikken op de naam volstaat om met ChimePro een dynamisch beeld van de molecule te starten. In een ‘note’ achter het model staat het moleculemodel geschreven. Een ‘vertaling’ van formule naar voorstelling model kan door de lerende zelf geëvalueerd worden.

60 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 60 5.5 Specifieke concepten plaatsen en in verband brengen in een ruimer kader

61 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 61 5.6 Meningen, woordbetekenissen, pre- en misconcepties bij leerlingen Een concept map rond het centrale thema ‘zuurstof’ werd door een leerling opgesteld. Een leraar onderzoekt deze map. Met o.a. een kleurencode (bvb. rood) kan makkelijk aangeduid worden waar een verkeerd concept in dit referentieschema geplaatst werd. Zo kan in ‘Inspiration’ een CM gemakkelijk ‘bewerkt’ worden.

62 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 62 * Aan leerlingen van het 5de leerjaar van een basisschool in Vlaanderen werd in maart 2003 gevraagd om een 'ideeënmap' rond verbranding op te bouwen. Hieronder staan een drietal werkstukken, die eigenlijk 'association maps' zijn. Naast de klassieke concepten rond verbranding (rook, vuur, brandweer, warmte, zwart...) hebben deze leerlingen zich blijkbaar ook laten leiden door wereldschokkende gebeurtenissen zoals 'Enschede' en de aanslag op de 'WTC- torens'. Opvallend is dat bij deze leerlingen toch ook al een aantal wetenschappelijke concepten leeft. Een aantal onder hen gebruikt zelfs al chemische formules! Een leerkracht kan op zulk een map ook vrij makkelijk juiste en verkeerde concepten detecteren.

63 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 63 In deze eerste map kan men merken dat 'Stephanie' het begrip CO-vergiftiging goed associeert met een brandende kachel.

64 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 64 Uit de map van Wouter blijkt dat deze leerling verkeerdelijk denkt aan koolstofdioxide-vergiftiging.

65 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 65 Opdrachten Hoe zou 'Stephanie', nochtans pas leerling van een 5de leerjaar lager onderwijs, reeds kennis gemaakt hebben met het toch wel chemisch gegeven CO ? Wouter heeft het over CO 2 -vergiftiging. Geef een verklaring voor het feit dat hij het concept CO 2, weer als tiener, reeds gebruikt alhoewel hij nog niet in contact gekomen is met 'chemie'. Hoe zou het komen dat hij de index '2' als een superscript schrijft? * In de volgende map van Céline kan je zelf op zoek gaan naar een misconceptie! Als leraar kan men zich bij de analyse van een concept map naar woordbetekenissen, pre- en misconcepten trachten een beeld te vormen van de ‘kennis’ van de leerling. Hieronder staan enkele vragen ter illustratie.

66 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 66

67 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 67 Een concept map met een cluster ‘onderwijsmethoden’ en een cluster ‘onderwijsmiddelen’ rond het centrale thema ‘verbranding’. In ‘notes’ achter de concepten kan een leraar een concrete invulling en opsomming geven van zijn methoden en nodige hulpmiddelen voor het betreffend thema: bvb. nodige chemicaliën, te gebruiken transparanten … Deze algemene CM kan gebruikt en aangepast worden voor ieder lesthema 5.7 Leermethoden, visualiseringstechnieken, didactisch materiaal, labomateriaal, werkvormen

68 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 68 Deze CM geeft een visuele voorstelling van de experimentele opstelling nodig voor een kwalitatief onderzoek van de verbranding van een kaars. De labobenodigdheden (equipment) worden als concepten aangeduid met een rode rechthoek. De andere concepten en de proposities beschrijven en visualiseren de gebeurtenissen bij de verbranding en bij de analyse. Een link vanuit de algemene CM naar deze concrete CM is mogelijk.

69 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 69 De onderstaande meer uitgebreide CM visualiseert de opstelling bij een kwantitatief onderzoek van de verbranding van een kaars. Vergelijking van de twee CM's laat zien dat de CaCO 3 - neerslag wordt afgefiltreerd en gewogen. Deze massa kan gebruikt worden om via stoechiometrische berekeningen de hoeveelheid stearinezuur, die als kaarsvet verbrand is, te berekenen.

70 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 70 Het doorlopen van een aantal leerstations i.v.m. een bepaald onderwerp bvb. ‘Metalen kunnen branden’ creëert een krachtige leeromgeving. De verschillende leerstations kunnen goed weergegeven worden op een CM. Met een kleurencode kan de differentiatie tussen de stations aangeduid worden: blauw: essentie: herhaling en nieuwe voorbeelden roze: omstandigheden nieuw te leren aspecten geel: gebruik in het dagelijks leven Achter ieder ‘station’concept kan verdere info in een note geplaatst worden. 5.8 Krachtige leeromgevingen : leerstations, geprogrammeerde instructie, projectpractica …

71 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 71 Een onvolledige CM kan in ‘Inspiration’ ook als een krachtige leeromgeving gebruikt worden. Concepten en links kunnen gesleept en neergezet worden om een gekozen plaats. Een hyperlink naar een juist ingevulde CM laat zelfevaluatie toe.

72 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 72

73 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 73 5.9 Gebruik in de klas Door de leerlingen analyse van tekst zelfstandig samenvatting hoofdstuk maken gekregen concepten in een CM plaatsen CM verder invullen met te zoeken of gegeven concepten en links (zie 5.8) …. Mogelijkheden tot co- en peerassessment De leraar kan een lesopbouw schematisch en progressief in een CM laten groeien tijdens de lesevolutie een CM aanbieden als samenvatting na de les de strategie van probleemoplossend denken bij een vraagstuk met behulp van een CM ontwikkelen …

74 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 74 Daniëll-cel Deze CM kan na de instructiefase gegeven worden. De opbouw van de cel uit 2 halfcellen kan als centraal concept geplaatst worden naar analogie met de labo- opstelling in het demo- experiment. De verschillende begrippen en gebeurtenissen aan iedere halfcel kunnen parallel links en rechts ontwikkeld worden in de CM. In de cluster beneden wordt dan de bronspanning van de volledige cel bekeken.

75 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 75 Vraagstuk waspoeder Deze CM’s kunnen gebruikt worden om stap per stap het vraagstuk te analyseren en op te lossen. Vooral de visuele voorstelling van de verschillende experimentele stappen en de daarbij horende kwantitatieve aspecten kunnen in een CM goed weergegeven worden. Een CM met oplossingsstrategie kan voor of na het oplossen aangeboden worden.

76 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 76

77 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 77

78 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 78

79 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 79

80 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 80

81 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 81

82 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 82

83 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 83

84 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 84

85 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 85

86 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 86 Vraagstuk verbranding kaars Ook hier wordt de experimentele opstelling geanalyseerd en het vraagstuk stap per stap opgelost.

87 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 87

88 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 88

89 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 89

90 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 90

91 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 91

92 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 92

93 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 93

94 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 94 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen

95 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 95 6 Zelf een concept map maken Opdracht 1. Link zoveel mogelijk concepten met elkaar.

96 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 96 Mogelijk antwoord

97 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 97 Opdracht 2: maak proposities door mogelijke links op de pijlen te schrijven Mogelijk antwoord

98 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 98 Opdracht 3: maak cross-links en schrijf links op de pijlen Mogelijk antwoord

99 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 99 Opdracht 4: 1.Maak een 'concept map' met de onderstaande concepten. reductor – oxidatie – oxidatiegetal – reductie – oxidator elektronen - redoxreactie Start met het hiërarchisch ordenen van de concepten. Zoek er relaties tussen. Geef deze aan met pijlen en benoem de relaties. Let op: geen zinnen gebruiken maar eerder slagwoorden of werkwoorden. Verwerk je 'concept map' met Inspiration. 2.Bekijk de 'concept map' van collega's. Stuur je 'concept map' bij.

100 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 100 1 Wat is een concept? 2 Hoe wordt een concept aangeduid? 3 Hoe kunnen concepten in kaart gebracht (gevisualiseerd) worden? 4 Welke elementen bevat een ‘bewerkte’ concept map? [Leerkracht georiënteerd referentieschema LGRS] 5 Hoe kan de leraar concept maps gebruiken als didactisch hulpmiddel? 6 Zelf een concept map maken: opdrachten 7 Enkele interessante adressen

101 KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 101 7 Enkele interessante adressen http://www.inspiration.com/home.cfm http://cmap.ihmc.us/ http://www.mindjet.com/ http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html !!!http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/misconceptions/concept_map/concept_ maps.htmlhttp://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/misconceptions/concept_map/concept_ maps.html http://chemcases.com/ http://necsi.org/guide/concepts/ http://archive.concord.org/intec/tools/hop/hopcm.html http://science.uniserve.edu.au/school/support/strategy.html#Concept http://www.sdmesa.sdccd.net/~dgergens/chem100/ http://www.uni- saarland.de/fak5/ezw/abteil/lehr/concept/cmaplink.html#Concept%20Map%20 Beispielehttp://www.uni- saarland.de/fak5/ezw/abteil/lehr/concept/cmaplink.html#Concept%20Map%20 Beispiele http://king.prps.k12.ca.us/prhs/pasohigh/classes/Fairbank/public.www/homep age/chemist/concept.htmhttp://king.prps.k12.ca.us/prhs/pasohigh/classes/Fairbank/public.www/homep age/chemist/concept.htm http://science.kennesaw.edu/~mhermes/chem1212/map.htm http://www.psychologie.uni- freiburg.de/signatures/ploetz/projekte/physik.htmlhttp://www.psychologie.uni- freiburg.de/signatures/ploetz/projekte/physik.html http://www.csun.edu/~vceed002/physics/index.html#top


Download ppt "Paul Degreef. KULeuven Academische Lerarenopleiding Chemie 2 Elise E-Learning (in) In-Service (teacher training) in Europe"

Verwante presentaties


Ads door Google