De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Een nieuw beleid voor de private huurmarkt? 20 april 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Een nieuw beleid voor de private huurmarkt? 20 april 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Een nieuw beleid voor de private huurmarkt? 20 april 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen

2 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2 Vaststellingen over de private huurmarkt Sien Winters - Brecht Vandekerckhove – Kristof Heylen 20 april 2007De Schelp, Vlaams Parlement op basis van de Woonsurvey 2005 en Woningschouwing 2005

3 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ Inhoud 1.Situering van het onderzoek 2.Evolutie aandeel private huurmarkt 3.Het privaat huurpatrimonium 4.Profiel van de huurder 5.Profiel van de verhuurder 6.Relatie huurder – verhuurder 7.Prijzen en betaalbaarheid 8.Besluit

4 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1. Situering van het onderzoek Opdrachten Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid Dataverzameling en - analyse Beleidsgerichte studies Aanleiding van deze opdracht Krimpende huurmarkt Toenemende signalen over problemen op de private huurmarkt Welk beleid?

5 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1. Situering van het onderzoek Output Twee rapporten: Vandenbroucke e.a. (2007), ‘Naar een aanbodbeleid voor de private huurmarkt’ Elsinga e.a. (2007), ‘Beleid voor de private huurmarkt: een vergelijking van zes landen’  te bestellen via www.bouwenenwonen.be Samenvatting Vandaag beschikbaar

6 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Evolutie aandeel private huurmarkt Bron: Volks- en Woningtellingen, Socio-economische Enquête, Woonsurvey 2005

7 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 2. Evolutie aandeel private huurmarkt Woonsurvey 2005 (Vlaanderen): -Eigenaar74,4% -Sociale huurder5,6% -Private huur18,5% -Woont gratis1,5% Private huurmarkt = ongeveer 460.000 woningen

8 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Het privaat huurpatrimonium Type woning private huur alle woningen Eengezinswoning41,8 80 Meergezinswoning58,2 20 Ouderdom private huur alle woningen voor 19197,8 8,9 1919-194517,2 15,0 1945-196019,4 16,4 1961-197016,0 15,0 na 197039,6 44,7

9 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Het privaat huurpatrimonium Uitwendige kwaliteit private huur alle woningen geen gebreken91,5 93,4 + klein herstel lichte renovatie7,1 5,7 zware renovatie1,4 1,0 + te vervangen

10 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Het privaat huurpatrimonium In- en uitwendige kwaliteit, volgens bewoners private huur alle woningen goed45,965,5 matig35,2 25,3 slecht16,1 8,4 zeer slecht 2,7 0,8

11 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Het privaat huurpatrimonium Comfort van de woning private huur alle woningen goed tot zeer goed64,8 74,2 basiskwaliteit29,1 23,2 kwaliteit ontoereikend 6,1 2,7

12 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 3. Het privaat huurpatrimonium Ligging van de woningen private huur alle woningen stedelijk gebied62,1 46,2 buitengebied37,9 53,8 Aanwezigheid van voorzieningen op wandelafstand - gemiddeld aantal (op totaal van 22 voorzieningen) private huur14,1 eigenaars11,3 alle huishoudens11,8

13 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 4. Profiel huurder Huishoudtype: Private huurAlle huishoudens Alleenstaand42,7 %25,8 % Eenoudergezin11,2 %7,2 % Koppel zonder kind25,8 %31,8 % Koppel met kind(eren)18,2 %33,9 % Bron: Woonsurvey 2005

14 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 4. Profiel huurder Activiteitsstatus: Private huurAlle huishoudens Tewerkgesteld56,8 %55,1 % Gepensioneerd26,3 %34,6 % Werkloos9,4 %4,8 % Ziek/arbeidsongeschikt4,5 %3,2 % Bron: Woonsurvey 2005

15 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 4. Profiel huurder Inkomen: Private huur Alle huishoudens Mediaan inkomen1.500 €1.800 € Equivalent Md inkomen1.165 €1.222 € Bron: Woonsurvey 2005

16 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 4. Profiel huurder Equivalent inkomen: Private huurAlle huishoudens Quintiel 121,7 %20% Quintiel 223,7 %20 % Quintiel 322,4 %20 % Quintiel 418,0 %20 % Quintiel 514,3 %20 % Bron: Woonsurvey 2005

17 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Wie zijn de verhuurders van private woningen? 94,4 % particuliere verhuurders 66,4% verhuurt zonder bemiddeling 26,8 % verhuurt met bemiddeling van makelaar 1,1 % verhuurt met bemiddeling SVK 5,6 % privé-genootschappen Bron: Woonsurvey 2005 (n=962)

18 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Particuliere verhuurders: Aantal verhuurders: 7,2 % van alle huishoudens ongeveer 180.000 huishoudens Aantal woningen: 60% verhuurt maar 1 woning 85% verhuurt maximaal 3 woningen Bron: Woonsurvey 2005 (n=374)

19 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Particuliere verhuurders: leeftijd Verhuurders Alle huishoudens Jonger dan 35 jaar18,7 %15,8 % 35-44 jaar21,4 %19,9 % 45-64 jaar26,0 %37,6 % 65 jaar en ouder33,9 %26,6 % Bron: Woonsurvey 2005 (n=374)

20 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Particuliere verhuurders: activiteitsstatus Verhuurders Alle huishoudens Loondienst27,947,7 % Zelfstandige24,8 %10,8 % Werkloos4,6 %5,8 % Pensioen30,6 %26,2 % Bron: Woonsurvey 2005 (n=374)

21 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Particuliere verhuurders: opleidingsniveau Verhuurders Alle huishoudens Max. lager secundair27,5 %33,8 % Max. hoger secundair27,7 %32,7 % Hoger onderwijs43,8 %33,6 % Bron: Woonsurvey 2005 (n=374)

22 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Particuliere verhuurders: inkomen Verhuurders Alle huishoudens Mediaan inkomen2.8081.800 Equivalent mediaan inkomen1.7191.222 Bron: Woonsurvey 2005 (n=374)

23 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 5. Profiel verhuurder Professionele verhuurders In Vlaanderen slechts heel beperkt marktaandeel (1%) Drie residentiële vastgoed-BEVAK’s: Home Invest Belgium Aedificia Serviceflats Invest

24 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 6. Relatie huurder - verhuurder Volgens de huurders: Relatie (sedert aanvang huurcontract): Zeer goed43,9 % Goed 40,1% Noch goed, noch slecht12,7% Slecht 2,2% Zeer slecht 1,1% Heeft conflict gehad met verhuurder (sedert aanvang huurcontract): 23,7% Bron: Woonsurvey 2005 (n=962)

25 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 6. Relatie huurder - verhuurder Volgens de huurders: Heeft met verhuurder (sedert aanvang huurcontract) een conflict gehad over: Storten huurwaarborg geblokkeerde rekening 2,4% Uitvoering herstellingswerken 12,1% Verdeling kosten herstellingswerken 6,1% Afrekening gemeenschappelijke kosten2,9% Huuropslag1,6% Privacy3,6% Ander probleem3,2% Bron: Woonsurvey 2005 (n=962)

26 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 6. Relatie huurder - verhuurder Volgens de verhuurders: Relatie (in het algemeen) Zeer goed45,3 % Goed 41,8 % Noch goed, noch slecht 8,7 % Slecht 3,7 % Zeer slecht 0,6 % Heeft ooit een conflict gehad met huurders (in het algemeen): 62% Bron: Woonsurvey 2005 (n=352)

27 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 6. Relatie huurder - verhuurder Volgens de verhuurders: Heeft met huurder ooit een conflict gehad over: Storten huurwaarborg geblokkeerde rekening 10,6% Uitvoering herstellingswerken (of verdeling kosten daarvan) 11,8% Betaling huur 29,8% Opzeg huurcontract 11,9% Onderverhuur3,1% Ander probleem5,8% Bron: Woonsurvey 2005 (n=352, ontbrekende antwoorden = 23)

28 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 6. Relatie huurder - verhuurder Volgens de verhuurders: Bezwaren tegen potentiële huurders: Van andere afkomst: Zoekt andere huurder26,6% Vindt minder prettig, maar aanvaardt30,8% Alleenstaande met kinderen: Zoekt andere huurder10,6% Vindt minder prettig, maar aanvaardt12,6% Iemand die afhankelijk is van huurwaarborg OCMW: Zoekt andere huuder40,5% Vindt minder prettig, maar aanvaardt16,5% Bron: Woonsurvey 2005 (n=352, ontbrekende antwoorden = 23)

29 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 7. Prijzen en betaalbaarheid Maandelijkse huurprijs zonder bijkomende kosten: Minder dan 200 €4,3% 200 – 300 €10,5% 300 – 400 € 26,2% 400 – 500 €29,3% 500 – 600 €16,7% 600 € en meer13,0% Gemiddeld: 431 €, Mediaan: 413 € Bijkomende kosten: 127 € Bron: Woonsurvey 2005 (n=962)

30 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 7. Prijzen en betaalbaarheid Gemiddelde woonquote (huur/inkomen): 0 – 20%28,7% > 20%71,3% > 30%39,2% > 40%17,3% Bron: Woonsurvey 2005 (n=859)

31 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 7. Prijzen en betaalbaarheid Ondervindt betalingsproblemen bij betalen van huur en verbruikskosten: Vaak0,4% Regelmatig1,8% Soms4,9% Ooit7,2% Nooit84,5%

32 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 7. Prijzen en betaalbaarheid Bronnen: SEP ‘76-‘85-‘92, PSBH ’95-’97-’99-’02, Woonsurvey ’05 Evolutie gemiddelde woonquote 1976 - 2005

33 Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 8. Besluit In het woonbeleid bijzondere aandacht nodig voor de private huurmarkt


Download ppt "Studiedagen ‘Wonen in Vlaanderen’ 1 Wonen in Vlaanderen Een nieuw beleid voor de private huurmarkt? 20 april 2007De Schelp, Vlaams Parlement Studiedagen."

Verwante presentaties


Ads door Google