De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland Workshop 2. Specialistische (bovenlokale) Jeugdzorg op nieuwe leest Inleiding van Mw. Van de Maat bestuurder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland Workshop 2. Specialistische (bovenlokale) Jeugdzorg op nieuwe leest Inleiding van Mw. Van de Maat bestuurder."— Transcript van de presentatie:

1 Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland Workshop 2. Specialistische (bovenlokale) Jeugdzorg op nieuwe leest Inleiding van Mw. Van de Maat bestuurder Intermetzo (voorheen LSG-Rentray&Zonnehuizen) Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

2 In de transitie van de jeugdzorg zetten bevlogen wethouders met zorgaanbieders in wijk en buurt “generalistische” jeugdhulp neer. Jeugdzorg, welzijn, schuldsanering en psychiatrie worden in toenemende samenhang aangeboden door wijkcoaches, gezinsbegeleiders of buurtzorgteams. In een aantal gemeenten hebben de “Poolse landdagen” van het maatschappelijk middenveld resultaat opgeleverd en begint het te werken. Effectief en resultaatgericht. De cliënt is erbij gebaat.. Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

3 Voor het regionale en bovenregionale specialisme zijn we daar nog niet uit. Veel organisaties zijn specialist, in jeugdzorg, psychiatrie of LVB, soms worden twee specialismen gecombineerd door intensieve samenwerking of een fusie. Maar wie als bestuurder of hulpverlener betrokken raakt bij een ingewikkelde casus, komt in een vergader- en afstemmingscircuit terecht van “casus overleggen”, waarbij al gauw zeven of meer verschillende specialisten van verschillende organisaties uitleggen waarom ze net niet die kennis hebben om deze jongere te helpen. Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

4 We verspillen daarmee niet alleen geld, onze cliënt (of patiënt, of kind, of het gezin, of het systeem; alleen al over die termen kunnen we heftig en principieel van mening verschillen) wordt er niet mee geholpen. Integendeel, meestal gaat het al gauw slechter, waarbij de jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) uiteindelijk de enige integrale oplossing biedt. Zij hebben opnameplicht en een redelijk budget om adequaat en integraal te behandelen. Maar dat mag alleen op last van de rechter.. Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

5 Het probleem is dat we als instellingen, beroepsgroepen en brancheorganisaties ons nog te veel definiëren ten opzicht van elkaar. We erkennen de wederzijdse afhankelijkheid onvoldoende. Het kind dat specialistische hulp behoeft, heeft baat bij een geïntegreerd aanbod. Vaak is er sprake van een combinatie van gedragsproblemen met een stoornis of gebrek gepaard met een zwak gezinssysteem. Echter de “inkopende” gemeente vind het geïntegreerde aanbod niet. We gaan naar één financier, een lang gekoesterde wens, maar het veld blijft verdeeld en verkokerd. Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

6 Er is behoefte aan geïntegreerd zorgaanbod voor jeugd. Wij als zorgaanbieders zullen dat moeten organiseren, zodat gemeenten straks gewoon één telefoonnummer kunnen bellen. Ook voor de moeilijkste gevallen moeten we een adequaat en geïntegreerd aanbod realiseren; thuis waar het kan en elders als het echt niet anders kan. Centraal staat het ongedeelde kind en het gezin zo maken we de vermaatschappelijking van zorg mogelijk, de kostenbesparing haalbaar en tegelijkertijd bieden we cliënten perspectief. Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk

7 Doen we het zelf niet, dan moet de VNG ons dwingen dat regionaal en bovenregionaal de jeugdhulp integraal en ongedeeld wordt aangeboden. Anders heeft ook deze transitie geen enkele zin. Mw. Van de Maat bestuurder Intermetzo (voorheen LSG-Rentray&Zonnehuizen) Integraal, ongedeeld en onvoorwaardelijk


Download ppt "Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland Workshop 2. Specialistische (bovenlokale) Jeugdzorg op nieuwe leest Inleiding van Mw. Van de Maat bestuurder."

Verwante presentaties


Ads door Google