De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeenteraad Gouda 17 september 2008 Ineke van Kampen JGZ GGDHM Rita Siegers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeenteraad Gouda 17 september 2008 Ineke van Kampen JGZ GGDHM Rita Siegers."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeenteraad Gouda 17 september 2008 Ineke van Kampen JGZ GGDHM Rita Siegers

2 2 Deel 1 Huidige praktijk

3 3 PSZ/Voorschool/KDV Politie Persoonsgerichte aanpak (PGA) Bureau HALT Justitiële detentie (Brede) School PO SMW Zorg- Netwerk VO MBO Social team / ZAT Opvoeding- onder- steuning Pedagogen JONGS/ Centrum voor Jeugd En Gezin RMC Bureau Jeugdzorg Reclassering Jeugdbescherming Ambulante JHV AMK Aanbieders JHV / J-GGZ / LVG GGD Consultatiebureau Jeugd- en jongerenwerk Ambulant jongerenwerk Raad voor de Kinderbescherming OM Kinderrechter Huisarts Preventie Signalering Hulpverlening/Curatie Aanpak Correctie/Repressie 123 4 lokaal initiatief CIZ De jeugdketen

4 4 Een aantal kengetallen 60.000 kinderen en jeugdigen in de regio 3200 nieuw geboren kinderen per jaar 108 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 108 basisscholen 23 voortgezet onderwijs scholen JGZ 4-19 ziet kinderen tot de leeftijd van19 jaar 19 keer JGZ 4-19 15.000 structurele contacten per jaar JGZ 0-4 een veelvoud aan contacten per jaar

5 5 Deel 2 Regionale stand van zaken

6 6 Project organisatie Regionaal project in ISMH-verband Gouds project Nieuwbouw CJG in Gouda Oost

7 7 (Regionale) uitgangspunten Het kind staat centraal, binnen de context van het gezin Laagdrempelig en preventief Regierol gemeente bij een integrale aanpak Uitbouwen / samensmeden van bestaande voorzieningen

8 8 Het basispakket jeugdgezondheidszorg: JGZ 0-19 Vijf Wmo-functies: informatie en advies signalering toeleiding naar hulp lichte pedagogische hulp coördinatie van zorg in het gezin Schakel CJG en de indicatiestelling voor geïndiceerde zorg (BJZ); Schakel CJG en de Zorg Adviesteams, de Meer Partijen Overleggen en de Netwerken 0-4 jaar; Prenatale zorg en kraamzorg; Opvoedbureau; GGZ - preventie MEE (Regionale) aandacht voorzieningen

9 9 (Regionale) aandacht doelgroepen Kinderen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar (onder te verdelen in diverse leeftijdsgroepen) Ouders/verzorgenden, rol opvoeders Professionals, signalen afgeven en afstemmen met betrokken instellingen

10 10 (Regionale) aandacht voor uitingsvormen Centraal telefoonnummer Emailadres Website(s) Informatiestands op div. plekken (bibliotheek, scholen, kinderopvang, buurthuizen, supermarkt, gezondheidscentra, etc.) Fysieke inlooppunten, zowel onder de noemer CJG, als voor de oudere jeugd onder de noemer Jeugdinformatiepunt, Jeugdontmoetingsplek, JIPJOP-bus Casuïstieknetwerken Verwijsindex risicojongeren (SOS/Jeugdmatch) Niet alleen gebouw

11 11 (Regionaal) traject 1 oktober a.s. regionale notitie in regionaal bestuurlijk overleg zorg en samenleving Aanbod voor gemeenten Invulling in subregio’s (AH-concept)

12 12 (Regionaal) vervolgtraject Uitwerkingsacties in regio Eenduidig CJG-concept ( websites, aanbod inlooppunten, telefonische bereikbaarheid etc.) Ontwikkelingen JGZ 0-19 Preventieaanbod opvoed- en opgroeiondersteuning / methodiek Triple P Communicatieplan Zorgcoördinatie

13 13 Deel 3 Lokale stand van zaken

14 14 Lokaal maatwerk Koppelingen maken met Kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE Leerplicht Brede school en passend onderwijs Welzijnswerk o.a. AMW, jongerenwerk, ELGZ Jeugd GGZ Gemeente m.b.t. werk en inkomen (o.a. jongerenloket) Schuldhulpverlening Politie en Justitie Uitwerkingsacties opstarten (regionaal en lokaal)

15 15 Deel 4 Stand van zaken in Gouda Oost

16 16 Ontwikkelde visie voor Gouda Oost Het kind staat centraal, binnen de context van het gezin Laagdrempelig plek voor info, advies en ondersteuning over opvoeden en opgroeien vroegtijdige signalering en waar nodig interventie synergie tussen deelnemende organisaties, één identiteit

17 17 Samenwerkende partijen in Gouda Oost GGD Hollands-Midden JGZ 4 – 19 Vierstroomzorgring JGZ 0 - 4 Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Prev. GGZ Midden-Holland /Kinderen en jeugd 0 –18 MEE Midden-Holland Kwadraad Verloskundigenpraktijk Sifra Opvoedbureau (JSO)

18 18 Plan Start bouw in 2009 Uitrol naar Korte Akkeren

19 19 Vragen


Download ppt "1 Gemeenteraad Gouda 17 september 2008 Ineke van Kampen JGZ GGDHM Rita Siegers."

Verwante presentaties


Ads door Google