De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Boekenpret ? Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het programma is methodisch van opzet:  Structureel  Longitudinaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Boekenpret ? Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het programma is methodisch van opzet:  Structureel  Longitudinaal."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is Boekenpret ? Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het programma is methodisch van opzet:  Structureel  Longitudinaal

3 Doel van Boekenpret  Het bevorderen van leesplezier van jonge kinderen en hun ouders.  Het stimuleren van taalontwikkeling en bestrijden van taalachterstand.  Betere aansluiting bij het (lees)onderwijs.

4 Voor wie is Boekenpret ?  Allochtone en autochtone gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen.  Beroepskrachten voor wie het deskundigheidsbevorderend werkt.

5 Hoe werkt Boekenpret ? Boekenpret is maatwerk:  Per locatie keuze uit activiteiten en materialen.  Diverse organisaties spelen een rol bij de uitvoering.  Een gezinsgerichte benadering via scholen, thuiszorg, peuterspeelzaal en consultatie- bureau.

6 Hoe werkt Boekenpret ?  Handleiding Boekenpret  Boekenbeer wandplaat  Boekenboek  Logeerbeer  Tippenboekje  Uitleenmogelijkheden

7 Boekenpret in de gemeente Een groot aantal gemeenten zet Boekenpret in om:  Taalontwikkeling te stimuleren.  Ter bestrijding van taalachterstanden. Dit in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het onderwijsachterstandenbeleid.

8 Boekenpret in de gemeente Deelnemende partners zijn daarbij:  Bibliotheken  Peuterspeelzalen  Scholen  Onderwijsbegeleidingsdiensten  Thuiszorginstellingen  Consultatiebureau’s

9 Subsidiemogelijkheden  In het kader van VVE.  In het kader van de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering.  Stimuleringsbijdrage Stichting Lezen (onder voorwaarden)

10 Boekenpret Landelijk In Nederland nemen in totaal al 82 gemeentes deel aan Boekenpret verspreid over alle provincies. Boekenpret wordt gecoördineerd door NBLC, Vereniging van Openbare Bibliotheken. Meer informatie op www.boekenpret.nl

11 www.boekenpret.nl

12 Boekenpret in ………… 

13 Meer informatie Ondersteuning, voorlichting, scholing en advies bij openbare bibliotheken en provinciale bibliotheekcentrales.

14


Download ppt "Wat is Boekenpret ? Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het programma is methodisch van opzet:  Structureel  Longitudinaal."

Verwante presentaties


Ads door Google