De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst

2 Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden in grondstoffen Dan dragen we bij aan de landelijke afvalscheidingsdoelstelling reductie CO 2 uitstoot

3 Drie richtingen om te bediscussiëren

4 Het proces Waardlanden maakt een ronde langs alle raden Doel is om één gezamenlijke richting te kiezen Bewoners worden ook geraadpleegd Er wordt een discussie nota gemaakt met uw mening, met die van de inwoners en met een ambtelijk advies Daarna volgt een voorstel van het Bestuur van Waardlanden aan de colleges

5 Communicatie is essentieel Bij alle richtingen Afval aanbieden is automatisch gedrag geworden Er wordt gedacht vanuit de huidige maar wel oude situatie Nieuwe houding, gedrag, inzamelmodel biedt kansen Blijven doen wat we doen, zal geen wezenlijk verschil maken Financiële prikkels en fysieke sturing biedt kansen op ander gedrag Automatisch gedrag gaat naar gepland en milieubewuster gedrag

6 Drie richtingen 1.Blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren 2.Financiële prikkels introduceren 3.Fysieke sturing toepassen

7 Blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren Laagbouw heeft bijna overal 3 minicontainers: gft, papier en rest Bij veel flats ondergrondse containers: papier, kunststof en rest Milieuparkjes in de wijken: glas, papier, kunststof Papierinzameling met verenigingen 3 afvalbrengstations met ruime openingstijden en aanhanger faciliteit Grofvuil aan huis ophalen is gratis

8 Blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren Acties om wat we doen verder te verbeteren Voorzieningen verder op peil brengen: dekking over de gemeente Overal kleine milieuparkjes bij flats: containers voor papier, kunststof en rest Laagbouwwoningen overal 3 minicontainers: gft, papier en restafval Wachttijden grofvuil gelijk trekken Afspraken maken met papierverenigingen zodat aanbiedmogelijkheden gelijk en frequent zijn Kosten op te vangen binnen bestaand budget

9 Blijven doen wat we doen en dat verder verbeteren Leidt dit tot de doelstelling? Dat is een te grote stap Afval aanbieden is automatisch gedrag en wordt door verder verbeteren bestaand systeem niet tot nauwelijks gewijzigd Er is geen directe aanleiding om het anders te gaan doen

10 Financiële prikkels introduceren Zorgen dat het financieel voordeel oplevert als mensen afval gescheiden aanbieden Diftar: betalen voor restafval 139 gemeenten met een vorm van Diftar volume, volume/frequentie, gewicht, gewicht/frequentie Restafval daalt Berekenen vast en variabel deel van de heffing Investeringen in CMS, verzamelcontainers afsluiten, meetsysteem op de auto’s, softwarepakket, facturatie Beleid voor wijze van factureren, ABS, bedrijfsafval, inpandige containers, GFT

11 Financiële prikkels introduceren Zorgen dat het financieel voordeel oplevert als mensen afval gescheiden aanbieden Geld krijgen voor gescheiden aanbieden afvalstromen die grondstof zijn Bepalen welke afvalstromen in aanmerking komen voor een vergoeding De hoogte van de vergoeding bepalen Bepalen soort beloning: geld of spaarpunten Belonen via brengsysteem of haalsysteem: en bepalen hoe Effecten bestaande inzamellogistiek bekijken en actie nemen

12 Financiële prikkels introduceren Leidt dit tot de doelstelling? Rekenkundig naar verwachting wel Mogelijk een gevoel van service verlaging bij bewoners Invulling geven aan idee dat de vervuiler betaalt Resultaat bij inwoners die gevoelig zijn voor deze prikkel Investeringen noodzakelijk: bij betalen en ook bij belonen Stijging afvalstoffenheffing Gedrag inwoners beïnvloedt verder hoogte heffing

13 Fysieke sturing toepassen Automatisch gedrag beïnvloeden door wijziging in inzamelmodel De voorzieningen worden anders, grondstoffen aanbieden wordt makkelijker, restafval weggooien wordt moeilijker Middelen beschikbaar stellen Financiering naar verwachting mogelijk binnen het totaal van afvalbeheer Laagbouw Grondstoffen hoog frequent aan huis ophalen Restafval wegbrengen of inzamelfrequentie aan huis verlagen Hoogbouw Mini milieuparkjes bij de flats

14 Fysieke sturing toepassen Leidt dit tot de doelstelling? Naar verwachting wel Automatisch gedrag wordt beïnvloed door wijziging in inzamelmodel Afvalaanbod wordt gestuurd Fysieke sturing kan vrijwel kostenneutraal binnen het totale afvalbeheer Afhankelijk van de opbrengsten van de grondstoffen de tarieven voor verwerking restafval het aanbod van grondstoffen door bewoners

15 Welke keuzerichting past het beste bij de gemeenten in het Waardlanden gebied?

16 BIJLAGE Huidige resultaten en doelen

17 Berekend inzamelresultaat AfvalstroomKilogram per inwoner in 2012 GFT101 Oud Papier en Karton57 Verpakkingsglas18 Textiel2,6 Kunststofverpakkingen6,8 Restafval227 Scheidingspercentage59%

18 In het restafval aanwezig AfvalstroomLeerdam (kilo per inwoner) Zederik (kilo per inwoner) Gemiddeld Waardlanden (kilo per inwoner) GFT587769 Oud Papier en Karton372225 Verpakkingsglas111011 Textiel111412 Kunststofverpakkingen372433

19 Doel: 50% reductie grondstoffen in restafval AfvalstroomLeerdam Kilogram per inwoner in 2015 Zederik Kilogram per inwoner in 2015 GFT130 (+29)139 (+39) Oud Papier en Karton75 (+19)68 (+11) Verpakkingsglas23 (+5) Textiel8 (+5)10 (+7) Kunststofverpakkingen25 (+18)19 (+12) Restafval van – naar227 naar 150 (-77)227 naar 153 (-74) Scheidingspercentage van - naar59% naar 73%59% naar 72%

20 CO 2 reductie Leerdam 2.201.210 = 259 huishoudens Zederik 1.106.210 = 130 huishoudens AfvalstroomMeer gescheiden kilogrammen CO 2 reductie in gram per kilogram gescheiden afval Totale CO 2 reductie in kilogram LeerdamZederikLeerdamZederik GFT 601.664519.7666840.91335.344 Oud Papier en Karton 382.409145.7482.010768.642292.954 Verpakkingsglas 112.91668.57232336.47222.149 Textiel 108.53497.2523.432372.489333.770 Kunststofverpakkingen 377.959162.3052.600982.694421.992

21 BIJLAGE Landelijke afvalscheidingsdoelstelling Reductie CO 2 uitstoot

22 Landelijke afvalscheidingsdoelstelling Beperken grondstof schaarste en verbruik grond- en brandstoffen verminderen Wet milieubeheer Landelijk Afvalbeheerplan 60 procent van het huishoudelijk afval moet beschikbaar zijn voor materiaal hergebruik Brief voormalige staatssecretaris Atsma: 65 procent doelstelling

23 Reductie CO 2 uitstoot Door afval gescheiden in te zamelen, reduceren we de CO 2 uitstoot Een huishouden stoot per jaar 8.500 kilogram CO 2 uit Ter compensatie moeten 400 bomen in de tropen 1 jaar groeien CO 2 reductie in gram per kilogram meer gescheiden afval GFT68 gram Oud Papier en Karton2.010 gram Verpakkingsglas323 gram Textiel3.431 gram Kunststofverpakkingen2.600 gram


Download ppt "Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google