De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie De postinitiële scholingsmarkt SER-ontwerpadvies in hoofdlijnen, maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie De postinitiële scholingsmarkt SER-ontwerpadvies in hoofdlijnen, maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie De postinitiële scholingsmarkt SER-ontwerpadvies in hoofdlijnen, maart 2012

2 Maart 2012 Wat is postinitieel onderwijs? Postinitieel onderwijs is onderwijs dat iemand volgt na zijn eerste, oorspronkelijke onderwijsloopbaan in het voltijdsonderwijs, dus na het betreden van de arbeidsmarkt. Onder het postinitieel onderwijs vallen ook deeltijdopleidingen en cursussen.

3 Maart 2012 Waarom is advies gevraagd? De Nederlandse arbeidsmarkt zal de komende periode fundamenteel veranderen. Onder meer vanwege:  Vergrijzing  Globalisering  Technologische ontwikkelingen / innovaties In de adviesaanvraag en het advies komt aan de orde welke gevolgen dat heeft voor de scholingsmarkt.

4 Maart 2012 Deelname aan scholing In Nederland nemen jaarlijks bijna 1,5 miljoen mensen tussen 15 en 65 jaar deel aan postinitieel onderwijs. Dat is 15,5 procent (CBS) van de beroepsbevolking. Het aantal deelnemers aan postinitieel onderwijs is in het afgelopen decennium gestegen: in 2000 was nog sprake van 1,3 miljoen deelnemers, een scholingsdeelname van 13,7 procent. Van de deelnemers volgt bijna 85% een cursus of opleiding bij een commerciële instelling of het eigen bedrijf. De markt voor postinitieel onderwijs kent een groot aantal, vooral private aanbieders.

5 Maart 2012 Werkt de markt voor scholing? Hoewel de markt voor scholing nu over het geheel genomen behoorlijk functioneert, vragen ontwikkelingen als vergrijzing, globalisering en flexibilisering om extra, toekomstgericht beleid.  Sneller inspelen op veranderingen (meer dynamiek)  Er moet rekening mee gehouden worden dat mensen tot op hogere leeftijd werken en scholen

6 Maart 2012 Wat adviseert de SER over het aanbod van scholing? Aanbieders van scholing moeten zich nadrukkelijker richten op de behoeften in de arbeidsmarkt. Zij moeten tijdig inspelen met een kwalitatief goed en up-to-date aanbod. Ook is het van belang dat de scholing toegankelijk en betaalbaar blijft. Enkele aanbevelingen zijn:  Vergroten inzichtelijkheid en kwaliteit van het aanbod  Kwaliteit en erkenning van het Ervaringscertificaat (EVC) verbeteren  Onderwijsvoorzieningen beter benutten  Synergie door samenwerking bekostigde en private aanbieders  Open educational resources

7 Maart 2012 Wat adviseert de SER over de vraag naar scholing?  De vraag naar scholing moet beter tot uitdrukking komen en worden gebundeld. Brancheorganisatie en O&O-fondsen kunnen hier een belangrijke rol spelen.  Scholingsdeelname van ouderen en lager opgeleiden moet omhoog  Scholing moet voor lager opgeleide werkzoekenden weer onderdeel van re-integratie worden  Voor scholing voor flexwerkers zijn cao-afspraken nodig  Voor zzp’ers is scholing primair een eigen verantwoordelijkheid. Wel zouden zij moeten kunnen deelnemen aan sectorale opleidingsfaciliteiten

8 Maart 2012 Hoe is de SER tot dit advies gekomen? Het ontwerpadvies is opgesteld door de SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken onder voorzitterschap van Yvonne van Rooy. Bij de opstelling van het ontwerpadvies heeft de commissie diverse betrokken organisaties gehoord. Via internet en social media konden belanghebbenden hun visie op de adviesvragen geven. Het ontwerpadvies wordt in de raadsvergadering van 20 april vastgesteld.


Download ppt "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie De postinitiële scholingsmarkt SER-ontwerpadvies in hoofdlijnen, maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google