De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vragen en Proeftentamen OIS. Project presentaties op maandag 18 april  dit start wel om 13:15; tot +/- 16:00  iedereen is aanwezig!  zaalindeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vragen en Proeftentamen OIS. Project presentaties op maandag 18 april  dit start wel om 13:15; tot +/- 16:00  iedereen is aanwezig!  zaalindeling."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vragen en Proeftentamen OIS

2 Project presentaties op maandag 18 april  dit start wel om 13:15; tot +/- 16:00  iedereen is aanwezig!  zaalindeling volgt elk groepje presenteert, max. 10 minuten  overtuig opdrachtgevers en zaal dat jullie ontwerp het beste is overtuigende demo goede onderbouwing goede presentatiestijl vragen uit publiek, max. 5 minuten zaalprijs(je) inleveren demo & verslag  deadline woensdag 20 april, 10:00 ‘s morgens 2

3 Tentamen recht op extra tijd, mail ois.ics@gmail.comois.ics@gmail.com  we zijn dingen aan het regelen opzet:  8-10 korte vragen, met korte antwoorden (60% cijfer)  een casus (40% cijfer) 3

4 Vraag 1 (inzending) Schneider en Shifrin onderscheiden twee soorten taken. Welke zijn dit en wat is het verschil? 4

5 Vraag 1 (inzending) Schneider en Shifrin onderscheiden twee soorten taken. Welke zijn dit en wat is het verschil? Antwoord:  automatic processing (standaardtaken)  controlled processing (onbekende moeilijke taken). 5

6 Geheugen en aandacht: Automatic & controlled processing Schneider en Shifrin (1977) onderscheiden  automatic processing standaardtaken vragen weinig capaciteit  controlled processing onbekende en moeilijke taken vragen veel capaciteit  moeilijke taak die je oefent kost steeds minder capaciteit 6

7 Vraag 2 Benyon omschrijft zijn visie op het ontwerpen van interactieve systemen als ‘human ‐ centred design’. Merk op dat hij niet spreekt van ‘user ‐ centred design’. Waarom is dit het geval? Geef ten minste een plausibele inhoudelijke reden. (ca. 2 zinnen) 7

8 Vraag 3 a. Noem twee belangrijke verschillen tussen een mentaal en een conceptueel model. (2 zinnen) b. Wat is het belang van een mentaal model bij het ontwerp van interactieve systemen? (ca. 2 zinnen) c. Geef drie manieren aan waarop een ontwerper van een interactief systeem kan achterhalen hoe het mentaal model van een (groep) gebruikers er uitziet. (3 zinnen) 8

9 Vraag 4 Omschrijf het begrip ‘accessibility’ (1 ‐ 2 zinnen) 9

10 Vraag 5 Twee belangrijke componenten van het menselijk geheugen zijn lange ‐ termijngeheugen (long ‐ term memory) en werkgeheugen (working memory). In het algemeen houdt men in het ontwerpproces rekening met de eigenschappen van deze geheugencomponenten. Noem een ontwerpprincipe dat rekening houdt met de werking van het lange ‐ termijngeheugen, en een dat rekening houdt met de werking van het werkgeheugen. Omschrijf beide in 1 zin. 10

11 Vraag 6 Een van de basiselementen in experience design is het concept ‘Flow’. Dit concept is voor het eerst gei ̈ ntroduceerd door de ontwerpfilosoof Mihaly Czikszentmihaly. Wat betekent flow en hoe kun je in een game er voor zorgen dat een speler zich voortdurend in een toestand van flow bevindt. (ca. 4 zinnen) 11

12 Vraag 7 a. Wat is het verschil tussen de evaluatiemethodes ‘heuristische evaluatie’ en ‘co ‐ discovery’? (ca. 3 zinnen) b. Onder welke voorwaarden/omstandigheden zou je een keuze maken voor één van beide methodes? (2 stuks per methode) c. Noem een drietal metrieken die je kunt hanteren bij het vergelijken van twee ontwerpen voor een gebruikersinterface van de OV ‐ chipkaart. (alleen metrieken, uitleg niet nodig) 12

13 Vraag 8 a. Wat is een Lo ‐ fi prototype? (ca. 2 zinnen) b. Geef twee redenen voor het gebruik van lo ‐ fi prototypes in het ontwerpproces. (2 zinnen) 13

14 Vraag 9 Hieronder zie je twee widgets met dezelfde functie uit verschillende operating systems. Bespreek de verschillen vanuit het gezichtspunt van de Gestalttheorie. Noem de juiste Gestaltwet(ten). (ca 4 zinnen) 14

15 Case study (1) Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van de Europese commissie moeten alle studenten in het bachelorcurriculum van hun studie onderwezen worden in taal ‐ en schrijfvaardigheden in de landstaal. De onderwijsdirecteuren van de verschillende opleidingen aan de Universiteit Utrecht hebben deze richtlijn opgepikt en willen een deel van dit proces automatiseren. Na een open inschrijving is besloten het ICT ‐ bedrijf Edusoft de opdracht te geven voor het ontwerpen van een systeem dat studenten en docenten onder meer ondersteunt bij respectievelijk het schrijven en nakijken van verslagen. Het systeem moet de student onder meer ondersteuning bieden bij de opbouw van het verslag, de argumentatie en het opnemen van de juiste referenties. Anderzijds moet het systeem de docent de mogelijkheid geven tussentijds op onderdelen formatieve feedback te geven en gegevens te administreren. Het systeem is van begin tot het eind betrokken bij het werkproces, dat wil zeggen, van het geven van de opdracht aan de individuele student tot het doorgeven van het eindcijfer aan de verschillende belanghebbenden. 15

16 Case study (2) Opdracht (maximaal twee pagina’s uitwerking): a. Maak een indeling van de belangrijkste ontwerpactiviteiten in de tijd, tot de oplevering van het eerste werkende prototype. b. Geef aan hoe een PACT ‐ analyse van dit systeem er uit zou kunnen zien. Houd rekening met de volgende randvoorwaarden: Ad a. Edusoft krijgt ongeveer een half jaar de tijd om met het prototype te komen. Geef aan op welk moment je welke evaluatiemethodes zou willen toepassen. Ad b. Probeer de PACT ‐ analyse zo concreet mogelijk te maken voor zover je al kennis hebt over de verschillende onderdelen. In de PACT ‐ analyse dient een hie ̈ rarchische taakanalyse of flowdiagram van de belangrijkste activiteiten opgenomen te worden. Denk na over de onderdelen van het werkproces die door het systeem overgenomen zouden kunnen worden. 16

17 Andere (tentamen) vragen? 17


Download ppt "1 Vragen en Proeftentamen OIS. Project presentaties op maandag 18 april  dit start wel om 13:15; tot +/- 16:00  iedereen is aanwezig!  zaalindeling."

Verwante presentaties


Ads door Google