De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commissie Sociaal 26 mei 2015 MEI 2015 SPORT: Agenda voor de Stad Sportparkenvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commissie Sociaal 26 mei 2015 MEI 2015 SPORT: Agenda voor de Stad Sportparkenvisie."— Transcript van de presentatie:

1 Commissie Sociaal 26 mei 2015 MEI 2015 SPORT: Agenda voor de Stad Sportparkenvisie

2 Agenda voor de Stad: Sport Zes sporen: 1. Toekomst van de sportparken 2. Beheer van de sportparken 3. Nieuwe coalities in de sport 4. Maatschappelijke waarde van sport (o.a. breedtesport en koppeling onderwijs) 5. Economische waarde van sport (talentontwikkeling, programmering, evenementen) 6. Quick wins

3 Aanpak en besluitvorming Aanpak Samen met de stad ‘duiden’ we de voorbije en de komende periode de toekomst van het thema sport en in stappen richten we de besluitvorming in. Eerste besluitvorming in juni op spoor 6 en spoor 1 en 2. Spoor 6 - quick wins Als onderdeel van de besparingsopgave Agenda voor de stad leggen wij heldere en realiseerbare keuzes voor om te besparen in 2016. Spoor 1+2 - sportparken Besluit over visie en uitgangspunten toekomst sportparken; Integrale afweging toegespitst op prioritaire sportparken; Sturing gemeentelijke organisatie: resultaten vooronderzoek naar beheerscenario’s. Inzicht benodigde investering en bezuiniging

4 Vervolg besluitvorming spoor 1 en 2 Richting begroting 2016: Definitieve richting (inclusief investering en financieel effect) sportparken; Definitieve richting (inclusief financieel effect) beheervarianten. Daarna: Definitieve opdrachtverlening aan de plannen voor sportparken; Definitieve opdrachtverlening aan de plannen voor beheer.

5 Waarde/functie sportparken binnen thema sport Sportactiviteiten mogelijk maken Accommoderen van de (georganiseerde) buitensport Accommoderen van voorzieningen met sociale functie (‘eigen honk’) Collectief gebruik van specifiek (en kostbaar) aanbod Spreiding over de stad van voetbal, korfbal en tennis Financiering van de sport via aangepaste tarifering

6 11 sportparken 100 ha sportpark 130 sportvoorzieningen 34 sportverenigingen (aangesloten bij NOC*NSF) 5 overige gebruikers 11 voetbalverenigingen, 5 korfbalverenigingen, 5 tennisverenigingen op sportparken Dus deze visie gaat niet over: verenigingen gehuisvest buiten de 11 sportparken Waar hebben we het over?

7 Grond (onder de opstallen en velden) van de gemeente Uitzondering bijna alle tenniscomplexen (ook op sportparken) Opstallen (clubgebouw: kantine+kleedkamers) van de verenigingen Meerjarige gronduitgifte voor opstallen via hoofdzakelijk ingebruikgeving (of nog lopende opstal- en erfpachtovereenkomsten) Jaarlijkse uitgifte van sportvelden via huurovereenkomsten Gemeentelijk beheer en onderhoud sportparken (velden, maar ook groen en infra) Huurprijs sportvelden rond 20% van de kapitaalslasten, Uitzondering hockey (betalen meer vanwege recente kwaliteitsverbetering) Hoe regelen we het?

8 Een cruciaal inzicht: Voetbalkunstgrasvelden kosten jaarlijks: € 46.000 vaste lasten (rente en afschrijving) € 10.000 onderhoud Huurprijs verenigingen € 9.959 (prijs seizoen 14-15) Huurprijs dekt 17,7% van jaarlijkse lasten* Voetbalgrasvelden kosten jaarlijks: € 7.850 vaste lasten (dotatie onderhoudsvoorziening) € 12.500 onderhoud Huurprijs verenigingen € 3.777 (prijs seizoen 14-15) Huurprijs dekt 18,5% van jaarlijkse lasten* * Exclusief: Zakelijke lasten Ter verduidelijking (1)

9 Een cruciaal inzicht: Verenigingen op de sportparken krijgen de grond onder de opstallen meerjarig in gebruik en bouwen en onderhouden de opstallen zelf. De sportvelden huren zij per jaar tegen een (gesubsidieerd) tarief. De gemeente verzorgt de aanleg en het onderhoud van de sportvelden. Verenigingen buiten de sportparken huren de grond onder de opstallen en velden meerjarig en bouwen en onderhouden zowel de opstallen als de velden zelf. De huurprijs isconform de grondprijs actieve recreatie (nu: circa € 1,40m2). Ter verduidelijking (2)

10 Hoe is het gebruik? Signaleringen Scheve verdeling van de ruimte Totaal ca. 30% overschot aan ruimte Tekort goede voetbaltrainingsvelden (kunstgras) Overschot voetbalwedstrijdvelden Overschot korfbalvelden Ontwikkelingen Korfbalvelden veranderen in afmeting (kleiner) Afname aantal voetbalteams (ingeschreven bij KNVB) Daling zondaggebruik Constant en behoorlijk gebruik van aantal sportparken voor schoolsport

11 Wat kost het (1)? Totaal € 2 miljoen op jaarbasis (begroting 2014) Crabbehof, Patersweg en Gravensingel circa € 20.000 per park Corridor, Smitsweg, Amstelwijck en Zeehavenlaan circa € 100.000 - € 125.000 per park Reeweg circa € 150.000 Krommedijk en Stadspolders circa € 275.000 - € 300.000 per park Schenkeldijk circa € 650.000 Personeel circa € 600.000 Kapitaalslasten circa € 420.000 Materieel circa € 300.000 Materiaal/inkoop circa € 275.000 Werkplaats circa € 100.000 Drechtsteden/SCD (overhead) circa € 210.000

12 Wat kost het (2)?

13 Wat levert het op? Inkomsten: 23,5% van de totale lasten (€ 2 miljoen op jaarbasis) Velduitgifte verenigingen en scholen Gronduitgifte verenigingen Commercie (telefoniemasten)

14 Waarom doen we dit? Inhoudelijk Stimulans aan samenwerking (clustering) Anticiperen op ontwikkelingen gebruik/behoefte Intensief gebruik Gerichte functieverbreding Financieel Besparingsopgave Investeringsnoodzaak Nieuwe beheervormen/verdienmodellen/financieringsstructuur Ruimtelijk Efficiënt ruimtegebruik Differentiatie in type voorzieningen Synergie met omgeving/ontwikkelkansen

15 Waar streven we naar? (1) Visie De sportparken van Dordrecht vormen letterlijk en figuurlijk het groene en energieke hart van de stad. De sportparken liggen samen met de Sportboulevard in een lint langs de ‘highway of sports’ (N3). De sportparken zijn zo open mogelijk en verbonden met de stadsparken. Sportpark Schenkeldijk is een sportpark en stadspark in een en vormt een toegang tot De Biesbosch. De wijken worden sportiever geïnspireerd op ideeën van Johan Cruyff (Cruyff Courts en Schoolplein 14). Er blijft ook ruimte voor sportparken in de wijk met een brede functie en samenwerking met partners. Op de sportparken staat samenwerking centraal. Georganiseerd en ongeorganiseerd sporten en bewegen gaan hand in hand. Gebouwen en velden worden gedeeld en ook organisatorisch zoeken sportaanbieders, gemeente en andere partners elkaar op. Functies en voorzieningen die de sport versterken doen hun intrede op de sportparken.

16 Waar streven we naar? (2) Visie (vervolg) De bevordering van de samenwerking en natuurlijk ook de noodzakelijke besparing zijn alleen maar mogelijk wanneer er sportparken worden gesloten. De bereidheid tot mobiliteit bij sportverenigingen moet gefundeerd zijn op het vertrouwen dat samenwerking het sleutelwoord is voor de toekomst. Uiteraard is een gemeentelijke bijdrage in de vorm van investeringen in kunstgras, gezamenlijke gebouwen en gerichte compensatie daarbij cruciaal. De sporter zal meer gaan betalen of meer zelf gaan doen. De balans tussen deze twee zal ook worden ingegeven door de gewenste kwaliteit.

17 Waar streven we naar? (3) Visie (in scherpe keuzes) Besparingsopgave alleen te realiseren door sluiten sportparken Efficiënt ruimtegebruik komt ook tot uitdrukking in aantal actieve sporters (150 sporters op een sportpark is niet efficiënt) Verenigingen (< 400-500 leden) bij voetbal, korfbal en tennis hebben niet de toekomst Grote verenigingen accepteren een ruimtelijk plafond Kwaliteitsslag (dus investeringen) noodzakelijk om krimp/clustering te realiseren Aanvullende bijdrage van verenigingen/sporters noodzakelijk om investeringen te bekostigen (tariefsverhoging/tariefswijziging) Nieuwe (extra) investeringen meerkosten voor rekening vereniging (gras naar kunstgras -> kosten voor rekening vereniging) en met samenwerking als voorwaarde

18 Waar streven we naar? (4) Visie (in scherpe keuzes - vervolg) Sportparken breder inzetten dan alleen sport “Nee tenzij beleid”: andere functies kunnen toestemming krijgen binnen bestemming bij een goed plan en worden per aanvraag bekeken Schadeloosstellen maakt noodzakelijke mobiliteit onbetaalbaar Mobiliteit via compensatie en/of investeringsbijdrage/garantstelling in nieuwe, op samenwerking gerichte voorzieningen Specialistisch onderhoud onder regie gemeente Bevorderen zelfwerkzaamheid gebruikers overige (onderhouds-) werkzaamheden Verbinding infra/routes (niet langs maar over de sportparken) Openbaar (hekken weg) daar waar mogelijk Sporten/bewegen mogelijk maken buiten de sportparken (openbare ruimte/schoolpleinen/parken/cruyff courts)


Download ppt "Commissie Sociaal 26 mei 2015 MEI 2015 SPORT: Agenda voor de Stad Sportparkenvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google