De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinkenbergerplas Klankbordgroep Beheer Presentatie 11 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinkenbergerplas Klankbordgroep Beheer Presentatie 11 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Klinkenbergerplas Klankbordgroep Beheer Presentatie 11 april 2016

2

3 Klankbordgroep Beheer Bestaat uit: -Bernd Huyser, NFN belangenorganisatie naaktrecreanten -Peter Slats, Hengelaarsbond -Laura Wijts, Hondenuitlaatservice - Noortje Bloemzaad, wandelaar (Platform Hondenvrienden)

4 BEZINT EER GIJ BEGINT Er is een beperkt budget beschikbaar voor de herinrichting. De onderhoudskosten moeten zo laag mogelijk. Dit betekent dat er zéér zorgvuldige overwegingen moeten worden gemaakt. -Is de investering het beoogde doel waard? -Is het beoogde doel daadwerkelijk en blijvend haalbaar met zo min mogelijk inspanning (onderhoud, handhaving)? -Is het “hufterproof”, niet gevoelig voor vandalisme of oneigenlijk gebruik?

5 WIJSHEID REGELGEVING: EENVOUD, DUIDELIJK, DRAAGVLAK Regels dienen eenduidig, simpel, begrijpelijk en vooral acceptabel te zijn. In dat geval worden regels automatisch nageleefd. Indien er geen draagvlak is voor regels (geboden, verboden) zullen zij niet nageleefd worden. Wanneer er regels niet nageleefd worden, heeft dit een domino-effect op andere regels. Die worden dan sneller óók niet nageleefd.

6 TOEGANG TOT DE KLINK P langzaam rijden INFO borden: -pictogrammen op plattegrond -huisregels met geboden, verzoeken en verboden -weblink vermelden -QR code (via QR uitgebreide info en vertellingen) -meldpunt contactgegevens Fietsenstallingen Hondenpoepzakjes-dispensers

7 HUISREGELS Afval opruimen (Honden)poep opruimplicht Voetpaden, dus : verboden voor Paarden, Fietsen, gemotoriseerde voertuigen Geen gemotoriseerde objecten ter land, te water of in de lucht Open vuur verboden BBQ verboden Geen overlast veroorzaken Geluiden beperken Vuurwerk verbod

8 GESTELDE VRAGEN: -dispensers hondenpoepzakjes: i.i.g. bij ALLE toegangspunten en op het hondenstrand -vuilnisbakken: i.i.g. op de kruisingen van verharde en struinpaden

9 BELEID LOSLOPEN – AANLIJNEN VAN HONDEN: Lopslopen zo min mogelijk beperken. Zeker in het badseizoen is de “losloop”route sterk ingekort. Voor het aanlijngebod in het badseizoen is zeker draagvlak, maar dat betekent een intensiever gebruik van de overblijvende route. Verder beperken van het loslopen betekent een verkleinen van het draagvlak. Daardoor zal het beoogde doel (reden van aanlijngebod) wellicht niet behaald kunnen worden. In plaats van vergroten van aanlijngeboden is het zinvoller om een andere invulling/richting te geven. Tevens advies om het huidige aanlijngebod iets te verkorten : 15 April-15 September In deze periode valt het badseizoen, de meivakantie en de eerste weken ná de zomervakantie. Dit creëert een nog groter draagvlak om dit gebod na te leven.

10 HONDENUITLAATSERVICES Het lijkt dat er mensen zijn die problemen hebben met honden. Overlast. Bij nader onderzoek, informatieve gesprekken, blijkt dit over groepen van honden te gaan. In de periode van maart t/m augustus zijn er meer uitlaatservices actief bij de Klinkenbergerplas, meer dan in de overige periodes. (Ook het aantal wandelaars met hond neemt in deze periode toe) Dit omdat andere losloop-gebieden in de regio minder of niet toegankelijk zijn i.v.m. broed- en recreatieseizoen. Dit overlapt de periode dat er ook bij De Klink een gedeeltelijk aanlijngebod is. Aantallen nemen toe terwijl de losloop-route beperkt is. De concentratie neemt dus aanzienlijk toe. Momenteel is onbekend is hoeveel Hondenuitlaatservices er actief zijn bij De Klink en wat hun beleid is (opruimen hondenpoep, honden onder appèl, rekening houden met anderen). Geadviseerd wordt om dit nader te onderzoeken en zo nodig (gemeentelijk) beleid te maken. “Wij” zijn gaarne bereid daar in te participeren.

11 OPTIMALISEREN VAN HET BEHEER EN ONDERHOUD: -Braamstruiken minder snoeien (vogels en konijnen) -Riet meer ongemoeid laten (watervogels) behalve dáár waar de vissers regelmatig (willen) vissen -Stranden jaarlijks onderhouden OOK het hondenstrand (en indien aanwezig naaktstrand) -Alleen daar maaien waar echt nodig. Laat de natuur de natuur

12 NAAKTRECREATIE Een mogelijkheid voor naaktrecreatie past binnen het plan, omdat het recreatie-aanbod en dus de recreatieve waarde worden vergroot. Daarnaast zijn naaktrecreanten zeer milieu- en natuurbewust die natuurwaarden en rust waarderen. Het ontbreken van een zwempak vraagt om duidelijke zonering (via bebording en bij voorkeur ook in APV) - heeft één bijzondere inrichtingswens (afscherming) - en verder reguliere strandwensen (mogelijkheid om te zonnen en zwemmen, vuilnisbakken) Een naaktstrand aan de Klinkenbergerplas voorziet in een behoefte.

13 ADVIES BETREFFENDE DE VOORGESTELDE EXTRA TOEGANGEN: Ook hier geldt het motto: “Bezint eer gij begint” Een extra toegang kost extra geld, fietsenstallingen, toegangsborden. Is het zinvol?? Met betrekking tot de voorgestelde toegang bij het strandje aan de Westoever (recreatiestrandje). Dringend advies om hier GEEN extra toegang te maken. Het grasveldje is klein, maar door de natuurlijke afscherming van het taluut toch een zeer plezierig plekje. Een toegang (en fietsenstalling) doorbreken dit. Tevens is hier een directe doorgang van fietspad naar de provinciale weg. Een toegang hier kan echt gevaar opleveren, vooral voor jonge kinderen.

14 DOELSTELLING HERINRICHTING Vergroten recreatieve mogelijkheden Vergroten Natuurwaarden Lagere en slimmere beheerlasten Met de herinrichting van De Klink zal het vergroten van de recreatieve mogelijkheden ongetwijfeld toenemen. De klink zal een nog aangenamere plek worden om te vertoeven en te recreëren. Met beplanten bij de kleine plas zal ook de natuurwaarde toenemen. Beheerlasten kunnen door goede keuzes te maken zo laag mogelijk blijven. Noot: Aangezien de kleine plas nu “kaal”is, zal de natuurwaarde hier enorm toenemen, zelfs met geringe inspanning. Noot: De klinkenbergerplas is de enige plek in de regio waar zomers met een hond los echt gewandeld kan worden.


Download ppt "Klinkenbergerplas Klankbordgroep Beheer Presentatie 11 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google