De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG – De nieuwe wet overheidsopdrachten Dinsdag 10 mei 2016 – Gent Woensdag 18 mei 2016 - Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG – De nieuwe wet overheidsopdrachten Dinsdag 10 mei 2016 – Gent Woensdag 18 mei 2016 - Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG – De nieuwe wet overheidsopdrachten Dinsdag 10 mei 2016 – Gent Woensdag 18 mei 2016 - Leuven

2 Uw aankoop efficiënter organiseren

3 Inhoudsopgave  Probleemstelling  Vraagstelling  Wetgeving overheidsopdrachten  Kraljic  Toepassing binnen regelgeving

4 Probleemstelling  Private sector : => meer vrijheid ? => specifieke aankoopmodellen  Publieke sector => voordeel halen uit specifieke aankoopmodellen => hoe aankopen optimaliseren binnen wetgeving  Synergie tussen private en publiek ?

5 Vraagstelling  Kunnen de verschillende aankoopmodellen een meerwaarde creëren ?  Zijn deze aankoopmodellen compatibel binnen de wetgeving overheidsopdrachten ?  De wetgeving vanuit aankopers oogpunt

6 Vragen  Waar denkt u spontaan aan bij het woord Aankoop ?

7 Een dienst bonnenmeppen ?

8 Vragen  Waar denkt u spontaan aan bij het woord Wetgeving overheidsopdrachten ?

9 Vragen  Waar denkt u spontaan aan bij de vraag Hoe keuze procedure bepalen ?

10 Definitie aankoop  beheren van alle inkoopaspecten  zorgen dat werken, leveringen en diensten  nodig voor de bedrijfsvoering  aanwezig zijn  tegen meest gunstige voorwaarden

11 Marktniveaus  Macro – economisch onderzoek Onderzoeken van factoren die bijdragen tot de welvaart van een economie. Niet formele belemmeringen Niet duurzame producten => goede prijs Politieke(in)stabiliteit instabiele structuur => levercontinuïteit arbeidsomstandigheden = > overleg Cultuur diversiteit in contracteren mbt cultuur Levensduurte bij langdurige contracten

12 Marktniveaus  Meso – economisch onderzoek Bekijkt markt per bedrijfstak => machtsverhoudingen bij onderhandelingen Aan vraagzijde -Monopsonie : 1 kopende partij Vb. gevechtsvliegtuigen -Oligopsonie : beperkt aantal kopers Vb. MRI-toestel -Polyopsonie : verschillende partijen willen kopen Aan aanbodzijde -Monopolie : een aanbieder => bepaalt prijs -Homogene oligopolie : producten zijn gelijkwaardig, beperkt aantal aanbieders => concurrentie ? Stemmen met elkaar af. -Heterogene oligopolie : producten niet gelijkwaardig => varianten en eigen prijssetting -Monopolistische concurrentie : veel aanbieders, gedifferentieerde prijzen en producten => monopolistische concurrentie => inkoper sterk.

13 Marktniveaus  Micro – economisch onderzoek Analyse van één bepaalde leverancier Analyse van een product van één leverancier.  Na marktonderzoek Stap zetten naar Kraljic Toepasselijke procedures  Bij 100% fair trade Minder landen die in aanmerking komen Toeleveringsrisico verschuift => andere benadering mbt keuze procedure

14 Wie ?

15 KRALJIC

16 Kraljic  Marktniveau bepalen  Ontwikkelen inkoopstrategie  Analyse van aan te kopen producten  X-as toeleveringsrisico Kans op bevoorrading => aantal leveranciers  Y-as invloed op financieel resultaat Aandeel van het aan te kopen product tov totaal inkoopvolume. => invloed prijsstijging op mijn totale kost.

17 Hefboom – Sleutelproducten HEFBOOM - SLEUTELPRODUCTEN laag toeleveringsrisico / relatief grote invloed op de winst Kenmerken : Standardisatie (kwaliteit, kenmerken), veel leveranciers, winst aan koperszijde & hoog aandeel op financieel resultaat, hoog aandeel in kostprijs eindproduct Relatie : Weinig afhankelijkheid, koper overheerst in de relatie Advies : Verbeteren totale kost, verminderen verbruik, gegroepeerde aankoop, leveranciersselectie & monitoring, raamovereenkomst met afroeporders (administratieve last mijden) Inkoper wil graag in dit segment zitten

18 Strategisch STRATEGISCH Hoog toeleveringsrisico / grote invloed op winst Kenmerken : Essentieel, hoog risico voor levering (schaarste, weinig leveranciers), één leverancier Relatie : Wederzijdse afhankelijkheid, relatievorming, WIN-WIN relatie ontwikkelen. Advies : Samenwerking (prijs / kwaliteit), allianties ( werken aan lange-termijn voordelen), eventuele co-ontwikkleing of verticale integratie nastreven, verminderen consumptie, groeperen aankopen, herstructureren leveranciersbestand Aanbesteding ? Verkoper wil graag in dit segment zitten

19 Routine ROUTINE laag toeleveringsrisico / gering invloed op winst Kenmerken : Standaard-kwaliteit, veel leveranciers, winst aan koperszijde, doch lage impact op financieel resultaat, weinig inkooptechnische problemen, beperkte waarde in het totaal pakket Relatie : Weinig afhankelijkheid, evenwicht in de relatie Advies : Productstandaardisatie, verminderen consumptie, prijs/duur administratieve proces verminderen, aanscherpen concurrentie Inkoper wil graag in dit segment zitten

20 Knelpunt KNELPUNT hoog toeleveringsrisico / minder grote invloed op de winst Kenmerken : Beperkte invloed op de resultaten, een of enkele leveranciers, onzekere leveringen, hebben geringe geldelijk waarde Relatie : leverancier overheerst, toch mate van interdependentie Advies : Meer leveranciers zoeken, volumecontracten, VMI & SLA, veranderen leveranciersrelatie, zoeken naar standaardproducten Verkoper wil graag in dit segment zitten.

21 Kraljic

22 Kraljic => wetgeving  Openbare procedure  Niet openbare procedure  Mededingingsprocedure met bekendmaking  Concurrentiedialoog  Innovatiepartnerschap  Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  Dynamisch aankoopsysteem  Elektronische veilingen

23 Kraljic => wetgeving => bedenkingen  Open procedure : niet voor strategische producten  Routineproducten - systeemcontracting 80% inkoopcapaciteit en 20% van de inkoopomzet Daling leveranciers, invoeren e-proc, delegeren bestelfunctie, veel leveranciers  Knelpuntproducten – zekerstellen toelevering  Hefboomproducten – verdeel en heers Korte termijn, lage prijs, ruime volume => wegen op leverancier, agressieve marktbewerking, Bewaken logistieke kosten

24 Kraljic => wetgeving => bedenkingen  Strategisch producten – partnership Prijswijziging wegen door in kostenstructuur Gelijkwaardigheid tussen partijen (geen dominante) Onderhandelen is hier aangewezen Belang neemt toe door -Minder concurrerende firma’s -Aankoop goederen met diensten  Verschuiven van productgroepen naar ander kwadrant Hefboom- naar routineproducten

25 Tips  Onderhandelaar en onderhandelingstechnieken op elkaar afstemmen. Routineproducten is andere techniek dan strategische producten. Bepaal de onderhandelingstechniek van de tegenspeler.  Matrix ziet er voor iedereen anders uit. Wat met aankoopcentrale ?

26 Besluit De wetgeving laat openingen naar het toepassen van verschillende aankoopmodellen.

27 Vragen? Ludovic.vandenbulck@ocmw.antwerpen.be Ludovic.vandenbulck@ocmw.antwerpen.be


Download ppt "VVSG – De nieuwe wet overheidsopdrachten Dinsdag 10 mei 2016 – Gent Woensdag 18 mei 2016 - Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google