De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen verdienen het beste! Ben Rensen Jeugdarts GG&GD Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen verdienen het beste! Ben Rensen Jeugdarts GG&GD Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen verdienen het beste! Ben Rensen Jeugdarts GG&GD Utrecht

2 Wat is kindermishandeling? Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. (art 1 wet op de jeugdzorg)+ getuige zijn!

3 Hebben kinderen rechten? Art 19 IVRK Het is de plicht van de Staat kinderen te beschermen tegen alle vormen van mishandeling door ouders of door anderen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging, en maatregelen te nemen ter VOORKOMING, opvang en behandeling.

4 Wat kost kindermishandeling? 1.000.000.000 euro per jaar (Meerding) 100.000 kinderen/jaar mishandeld 10.000 euro/kind Één huisbezoek door vplk+ = 50 Euro =200 HB= 50/j=4 jaar lang wekelijks een hb! Bij 3 kinderen=12 jaar lang!

5 Wat doet kindermishandeling? 80% vd TBS patienten is mishandeld 70% vd zedendelinquenten is seksueel mish 66% vd harddrugsverslaafden=verwaarl. 60% thuisloze jongeren=verwaarloosd 35% vd kids in hulpverlening=msh/vw/mb 35% van de pat.in de GGZ is mishandeld

6 Jamaars! Ernst, omvang, gevolgen vallen mee. Struisartssyndroom. Onzekerheid eigen reactie. Waar bemoei ik me mee? Paternalisme? Morelaliseren? Ik heb het al zo druk. Angst reactie ouders Is het wel mishandeling? Verwaarlozing? Bang voor fouten.(fout pos/fout neg) Angst voor justitiële gevolgen. Beroepsgeheim! Wat te doen? Waar moet ik wat wanneer melden ? Ik ben niet deskundig, weet me geen raad,hoe, wat ? Wachtlijsten,wantrouwen in hulpverlening, helpt het ? Angst voor schaden vertrouwensrelatie

7 Wat heb je nodig om kimi te signaleren? Kennis van signalen en risicofactoren Kindgerichte attitude Know how to handle En vooral :

8 Wat nog meer? Waarom moeilijk doen als het SAMEN kan! Vertrouwen in partners Ruimte en tijd Elkaar wel kennen, netwerken!

9 Ouder kind centrum ? Breedschalig Flexibel Laagdrempelig Vraaggericht Outreachend Contextueel Multiparadigmatisch Gedoseerd

10 Stelling: De ziel van de zorg zit niet in wetten en regelgeving, niet in protocollen, certificering, formulieren methodieken en convenanten, niet bij managers en standaarden. De ziel van de zorg zit in maatwerk van mensen die het werk moeten doen, en als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan, dat is de essentie van goed hulpverlenerschap…. De ergste vorm van discriminatie is de gelijke behandeling van ongelijken. Elk kind is anders en alle ongelukkige gezinnen zijn op hun eigen manier ongelukkig.. (Tolstoi)

11 Knelpunten bij samenwerken? 1.Tijdgebrek ( prioriteit) 2. Rolverwarring (persoon/instelling?) 3. Visieverschillen (probleemdefinitie) 4. Autonomieverlies (beleid,kritiek) 5. Wantrouwen (vooroordelen)

12 Nog meer knelpunten 6. Machtsprobleem (status/cultuur). 7. Emotionele reserves (bagatelliseren) 8. Burn out ( Excuus Truus, Alibi Ali, gebrek aan steun, vertrouwen.) 9. Geheimhouding, privacy (conflict van plichten) 10. Taakafbakening (verantw, rol, bevoegdheden, beroeps-, regiogrens)

13 Het co,co,co beleid 1. Commitment 2. Communicatie 3. Coördinatie 4. Continuïteit 5. Compassie 6. Controle 7. Context 8. Convenant


Download ppt "Kinderen verdienen het beste! Ben Rensen Jeugdarts GG&GD Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google