De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet 4/08/1996 betreffende het welzijn op het werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet 4/08/1996 betreffende het welzijn op het werk"— Transcript van de presentatie:

1 Proces 3 groene lichten: aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen
Wet 4/08/1996 betreffende het welzijn op het werk Codex: KB 12/08/1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen ARAB AREI

2 KB 12/08/1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
Uitgangspunten Toepassingsgebied: Arbeidsmiddelen CBM & PBM Brandbestrijdingsmiddelen Producten met gevaarlijke eigenschappen arbeidsmiddelen : alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties

3 KB 12/08/1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
Uitgangspunten Art. 7.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en, in voorkomend geval, over gebruiksaanwijzingen betreffende de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen beschikken. Deze informatie en deze gebruiksaanwijzingen moeten ten minste bevatten : − de omstandigheden waaronder de arbeidsmiddelen dienen te worden gebruikt ; − voorzienbare abnormale situaties ; − de conclusies die, in voorkomend geval, kunnen worden getrokken uit de bij het gebruik van arbeidsmiddelen opgedane ervaringen. Deze informatie en deze gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn. De werknemers dienen te worden gewezen op de gevaren die zij lopen, op de arbeidsmiddelen in hun onmiddellijke werkomgeving en op de veranderingen die voor hen van belang zijn, voor zover die betrekking hebben op de in hun onmiddellijke werkomgeving gesitueerde arbeidsmiddelen, ook al maken de werknemers hiervan geen rechtstreeks gebruik. Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig moeten de nodige schriftelijke instructies bestaan voor hun werking, hun gebruikswijze, hun inspectie en hun onderhoud. De inlichtingen betreffende de veiligheidstoestellen worden gevoegd bij die instructies. De instructies worden geviseerd en, als het past aangevuld door de preventieadviseurs van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die belast zijn met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998. Vraag: Moeten de ons geleverde handleidingen standaard (vanuit de wetgeving) in de Nederlandse taal worden geleverd?

4 VGM bepalingen 1. Bestelling
Art Iedere bestelling van installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen omvat in de bestelbon of in het lastencohier de eis van de naleving van: 1° de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; 2° de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De preventieadviseurs van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die belast zijn met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998 nemen deel aan de werkzaamheden voor het opstellen van de bestelbon. Gebeurlijk doen zij aanvullende vereisten bijvoegen op het gebied van de veiligheid en hygiëne na raadpleging, indien nodig, van andere bevoegde personen. De bestelbon wordt geviseerd door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst.

5 1. Bestelling VGM bepalingen:
1° de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; Europese richtlijnen: machine-, laagspanning, EMC, drukvaten, ATEX, … Belgische wetgeving: Codex, ARAB, AREI,… Regionale wetgeving: VLAREM,… Bijkomende eisen m.b.t. goed vakmanschap, goede praktijk, normen.

6 1. Bestelling VGM bepalingen: Praktijkvoorbeeld: handtrekkar Vraag:
2° de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem Praktijkvoorbeeld: handtrekkar Vraag: Waarmee moeten we rekening houden, welke VGM bepalingen zouden we kunnen opleggen?

7 1. Bestelling VGM bepalingen handtrekkar:
Aanduidingen aanbrengen van gewicht en zwaartepunt en waar het toestel mag worden aangeslagen of opgenomen met een hefwerktuig. Maximum laadvermogen aanbrengen op de kar. Leeggewicht aanbrengen op de kar. De verhouding kleinste basis tot de hoogte is maximum 1 op 3. Het zwaartepunt bevindt zich zo laag mogelijk (maximum op halve hoogte van de kar) De wielen zijn voldoende groot (minimum diameter 15 cm.) Er zijn twee vaste en twee individueel zwenkende wielen (dus geen twee voorwielen op een as) Indien de zwenkwielen buiten kader van kar komen voetbescherming voorzien (Norm NBN EN 1757) De kar kan in stilstaande toestand geblokkeerd worden, door een blokkeerrem op minstens twee wielen. Een duwbaar in de rijrichting die niet buiten de zijwanden van de kar uitsteekt. Indien een dissel wordt gebruikt dient deze te kunnen worden rechtop geplaatste en vergrendeld, of nog beter dient hij zelf in de rechtopstaande positie terug te keren. De scharnierende deksels zijn voorzien van een pomp (type schokdemper) die in open stand kan worden vergrendeld. Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig moeten de nodige schriftelijke instructies bestaan voor hun werking, gebruikswijze, inspectie en onderhoud.

8 Documenten 2. Levering Vraag: Welke documenten kunnen dit zijn?
8.2. Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne verantwoord wordt. Vraag: Welke documenten kunnen dit zijn? EG Verklaring van Overeenstemming Attest leverancier Handleiding Verslag van indienststelling van een EDTC

9 3. Verslag van indienststelling
8.3. Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag dat de naleving vaststelt van : 1° de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; 2° de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het verslag wordt opgesteld door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst, in overleg met de andere preventieadviseurs van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die belast zijn met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998, en na raadpleging, indien nodig, van andere bevoegde personen.

10 3. Verslag van voorlopige indienststelling
Actiepunten: Voorlopige indienststelling in afwachting van: NL-talige handleiding EG Verklaring van Overeenstemming Verder af te werken punten (vb. nieuwbouw, renovatie) Uitvoering actiepunten: verantwoordelijkheid gebruiker/aanvrager bestelling, rapportering aan IDPBW.


Download ppt "Wet 4/08/1996 betreffende het welzijn op het werk"

Verwante presentaties


Ads door Google