De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terjoden Een nieuwe toekomst voor de kerk Terjoden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terjoden Een nieuwe toekomst voor de kerk Terjoden."— Transcript van de presentatie:

1 Terjoden Een nieuwe toekomst voor de kerk Terjoden

2 Antwoord op dalend kerkbezoek: Conceptnota Bourgeois ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ Elke gemeente moet een visie ontwikkelen over lokaal kerkenbestand: kerkenbeleidsplan Globaal dekenaal plan als basis kerkenbeleidsplan Eerste aanzet in 2012 door Deken Debaere Verderzetting in 2014 door Deken Verwaeren Wat voorafging… Conceptnota van Minister Bourgeois

3 Doel –Zicht krijgen toekomstig gebruik parochiekerken  voor parochie en gemeente –Planning voor investeringen voor onderhoud en renovatie  voor gemeentelijke budgettering –Eventueel maatregelen nemen voor valorisatie, medegebruik, neven-of herbestemming Wat voorafging… Conceptnota van Minister Bourgeois

4 Versterkt waarde van kerk voor gemeenschap Geen investeringen maar afspraken over gebruik, kosten en inzet vrijwilligers (openen, sluiten, toezicht,…) Enkele voorbeelden: vergaderlokaal kerkfabriek/parochie, retraites, herbronning, bezinningsmomenten,… Valorisatie parochiekerken

5 Kerkgebouw geherwaardeerd tot spiritualiteitsbelevingscentrum voor brede groep mensen http://www.yot.be /http://www.yot.be / Sint-Magdalenakerk – Brugge

6 Wat? –Wanneer kerk nog weinig of niet meer voor katholieke eredienst gebruikt wordt: ter beschikking stellen van andere christelijke gemeenschappen –Overeenkomst van bepaalde duur opstellen, goed te keuren door bisschop –Praktische afspraken maken over gebruik, vergoeding kosten, zorg voor goederen –Soms kleine ingrepen nodig om katholieke eredienstruimte geschikt te maken voor andere eredienst Medegebruik Parochiekerk

7 Sint-Jan-en-Niklaaskerk - Schaarbeek In 1972 - Grieks-orthodoxe gemeenschap maakt gebruik nevenruimte in rooms- katholieke kerk

8 Multifunctioneel: delen dezelfde ruimte in tijd Gedeeld: ruimte eredienst afzonderlijk van andere ruimte(s) met ander gebruik Enkele voorbeelden: concerten, conferenties, lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, theatervoorstelling, proclamaties, activiteiten voor lokale scholen,… Nevenbestemming Multifunctioneel – gedeeld gebruik

9 Elke donderdagochtend: eucharistieviering Andere tijdstippen: culturele evenementen Centre Culturel La chapelle - Jodoigne

10 In 2015 verkreeg Urania, via erfpachtregeling, deel kerk voor integratie planetarium Sint Jozefkerk – Antwerpen

11 Wat? –Kerk in ongebruik voor eredienst: ontheffing aan de eredienst én nieuwe functie –Kerk wordt gedesaffecteerd desaffectie = parochiekerk heeft niet langer een functie in kader van het belijden van het geloof Hoe ? –Goedkeuring van de Bisschop nodig –Deze wordt pas gegeven als er duidelijk en aanvaardbaar plan voor de herbestemming van de kerk voorhanden is + voldoende garanties voor toepassing in de toekomst Herbestemming

12 Herbestemming: van alle tijden! Maison Carré Nîmes: van Tempel naar Kerk tot vergaderzaal, stal, stadsarchief en uiteindelijk museum

13 Jeugdcentrum beheerd door Chiro Karmel van Brugge

14 Wijkkerkje in Avelgem omgetoverd tot kleuterschooltje

15 Kerk Genebos herbestemd tot sociaal fietsatelier

16 Geen metamorfose voor Maarten Lutherkerk

17 Restaurant De Kapelaan Aalst

18 Kerk Terjoden…

19 Geen beschermd gebouw  sowieso herbestemming Afname van kerkenpraktijk –Geen weekendvieringen meer – In 2015 nog 5 dopen en 4 uitvaarten Wanneer desaffecteerd? Mikken naar deze zomer Kerk Terjoden pionier in Erembodegem!

20 Goed ontwerp Nieuwe inzichten Hernieuwd draagvlak Op maat van de gemeenschap Welke invulling is mogelijk?

21 Eindbeslissing door kerkfabriek –Kerk eigendom van kerkfabriek. –Parochiaal bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de materiële kerkelijke goederen: kerkgebouw. Welke invulling is mogelijk? Herbestemming

22 Initiatieven die niet stroken met ziel van de kerk (goktent,…) Initiatieven met zware impact op verkeer, lawaaihinder (discotheek, café,…) Welke invulling is niet mogelijk? Herbestemming

23 Een voorstel Binnenspeeltuin –Samen met kinderen: workshops, lees-en luisterhoek,… Eerlijke concurrentie

24

25 Een voorstel Binnenspeeltuin –Positief onthaald Stad Aalst, Dekenaat Aalst en Bisdom Gent –Flexibel ontwerp en exploitatie  ruimte kan nog worden gebruikt door andere verenigingen uit lokaal sociaal weefsel Eerlijke concurrentie

26 Flexibel ontwerp

27 Stad Aalst, deken, bisdom staan nog open voor andere ideeën uit middenveld (bewoners, verenigingen,…) Enkele voorbeelden: Sociale kruidenier, Turnhal, Dansschool, Museum, Bassischool, Huisartsenpraktijk, Feestzaal, Kindercrèche, Flexplekwerk, Woonproject,… Andere voorstellen welkom Eerlijke concurrentie

28 Netto oppervlakte –A )Kinderkapel = 67,5 m² –B) Hoogkoor = 61,5 m² –C) Raadsheren = 20 m² –D) Bergplaats = 14,45 m² –E) Kluis = 3,62 m² –F) Sacristie = 30,55 m² –G) Voorkoor = 57,68 m² –H) Pomphuis – inkom – Zusterkoor = 14 m² –I) Middenbeuk = 1218,09 m² –J) Zijbeuk = 56m² –K) Bergplaats = 15,71 m² –L) Doorgang = 8,70 m² –M) Inkom = 8,19 m² –N) Bidplaats = 10,08 m² –O) Doopvont = 14 m² –P) Toilet Informatie Kerk Terjoden Ruimtelijke mogelijkheden

29 Informatie Kerk Terjoden Ruimtelijke mogelijkheden

30 Geen afbraak In principe geen “bouwkundige obstakels” Mogelijkheid tot parkeeruitbreiding Bijzondere compartimering Geen isolatie Eisen brandveiligheid,… … Informatie Kerk Terjoden Ruimtelijke mogelijkheden

31 Herstellingswerken gevels en dak 203.852,63 (incl. BTW) Stad investeert 132.192,76 euro met mogelijkse tussenkomst Agentschap binnenlands bestuur (Vlaamse overheid) verleend toelage van 64.659,87 euro Informatie Kerk Terjoden Restauratie

32 Verwerven zakelijk recht –Aankoop: kerk verliest eigendom –Huur: onderhoudskosten, …. –Erfpacht Rechten eigenaar

33 Notariële akte Min. 27 jaar – Max. 99 jaar Volle gebruiks-en genotsrecht over onroerend goed Jaarlijkse vergoeding Erfpacht Rechten Erfpachter

34 Herstellingen –Lichte herstellingen  op kosten erfpachter –Andere herstellingen  contractueel geregeld Einde erfpacht –Betrokken goed in oorspronkelijke staat op kosten erfpacht of –Kosteloze overdracht gezien er tegen lange periode gebruik werd gemaakt van gemeenschapsruimte tegen lage prijs Erfpacht Plichten Erfpachter

35 Zeer concreet inhoudelijk en bussiness plan indienen tegen 1/4/2016 bij kerkfabriek Uiteindelijk ontwerp gekozen door Jury Meer informatie vindt u op www.aalst.bewww.aalst.be Procedure Indienen voorstel

36 1 e voorlopige kerk dateert uit 1909 en definitieve kerk uit 1932 Eerste mis in huidige kerk op 28 mei 1933 om 10u door deken Simons, die tevens de kerk van Lourdes zegende Plechtige kerkwijding op zondag 10 september 1934  vanaf dan jaarlijkse kermis 2 e zondag van september (voorheen op 1 e zondag van november) Enkele weetjes…

37


Download ppt "Terjoden Een nieuwe toekomst voor de kerk Terjoden."

Verwante presentaties


Ads door Google