De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Nieuwe regels, nieuwe kansen: een strategisch perspectief op onderwijshuisvesting Jan Schraven Kenniscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Nieuwe regels, nieuwe kansen: een strategisch perspectief op onderwijshuisvesting Jan Schraven Kenniscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Nieuwe regels, nieuwe kansen: een strategisch perspectief op onderwijshuisvesting Jan Schraven Kenniscentrum Ruimte Onderwijs Kinderopvang www.ruimte-ok.nl www.ruimte-ok.nl

2 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Scholenbouw als markt Lastige klant: Schaal /versnippering Wie is eigenaar? Wie is bouwheer/opdrachtgever? Gescheiden geldstromen/gedeelde verantwoordelijkheid Professioneel?

3 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Scholenbouw als markt Met grote vraag: Ca 3 mld/ 20 mln m2 Vernieuwbouw/renovatie Aandacht voor kwaliteit Nieuwe spelregels

4 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Wetswijzing onderhoud PO Taak-en bugetoverheveling van gemeente aan schoolbesturen PO en SO 1 januari 2015 Buitenonderhoud/aanpassingen 10.000 gebouwen/ 15 mln m2 excl gymnastiekvoorzieningen “investeringsverbod”

5 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Overheveling 158 mln onderhoud/aanpassing Per leerling/m2 : ca € 15,-/m2 :100,-/ll Parallel : uitname 256 mln “strafkorting” (motie Buma) Overgangsregeling: - vervallen lopende aanvragen - aanvullend budget éénpitters/oude gebouwen

6 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Motieven Integrale afweging (investeren= exploiteren) Vermindering bureaucratie Gelijkschakeling VO (2005) Onderzoek draagvlak (Regioplan 2012) en onderhoudsconditie ( PRC Arcadis 2011) Politiek compromis (algehele doordecentralisatie geen recht)

7 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Agenda lokaal overleg “Koude vs warme overdracht” Regierol gemeente (verwachtingen/doordecentralisatie/IHP- status Eigendom (MFA ’s) Renovatie Nulmeting : conditiemeting/monitor

8 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Eigendom MFA’s Herziening lopende beheersafspraken Leegstandsrisico Inrichting beheersstichting Uitbesteding

9 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Renovatie Geen voorziening in wet/verordening: verantwoordelijkheid schoolbestuur Afweging nieuwbouw (criteria) Sleutel kostenverdeling Vastlegging in verordening

10 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Nulmeting Conditiemeting Criteria (GPS/NEN 2767) Kwaliteitskader PO Raad (VNG) Meetinstrumenten Ruimte-OK/3TU

11 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Waarom? (Publiek-publiek) Inventarisatie ihkv overdracht (achterstallig onderhoud/ renovatie) Gemeentelijk monitoring/sturing duurzaamheid: - subsidievoorwaarde project/IHP - prestatie-eis doordecentralisatie (Eindhoven) Benchmark (lokaal/landelijk, Oberon-rapport)

12 KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Waarom? Publiek-Privaat Gegevensbeheer: voorbereiding aanbesteding Gezamenlijke inkoop shared-service Uitbesteding onderhoud & beheer (Lochem) Aanbesteding DBMO (Zeeburgereiland)


Download ppt "KENNISCENTRUM RUIMTE VOOR ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Nieuwe regels, nieuwe kansen: een strategisch perspectief op onderwijshuisvesting Jan Schraven Kenniscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google