De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstvisie Raamsdonk Pilot Raamsdonk Raamsdonk (27 oktober 2008)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstvisie Raamsdonk Pilot Raamsdonk Raamsdonk (27 oktober 2008)"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstvisie Raamsdonk Pilot Raamsdonk Raamsdonk (27 oktober 2008)

2 Agenda Toekomstvisie RaamsdonkToekomstvisie Raamsdonk PauzePauze Pilot RaamsdonkPilot Raamsdonk

3 Achtergrond rapport Toekomstvisie Raamsdonk Wijkplan Raamsdonk Werkwijze: –Projectgroep (samenstelling:bewoners en verenigingen uit Raamsdonk) –Onafhankelijk voorzitter, Hans de Kuyper (PON) –3 werkgroepen met als thema’s: * herstructurering dorpscentrum * bouwen/wonen * verkeer & toerisme Resultaat: rapport Toekomstvisie Raamsdonk Rapport aangeboden aan het college met verzoek om reactie

4 Thema Verkeer Aandachtspunten –Knooppunt Hooipolder –Plaatsen Snelheids Informatie Display (smiley) –Snelheidsmetingen –Parkeervoorzieningen –Kruising Halvezolenpad Concrete acties gemeente: –Gemeente actief betrokken –Plaatsing tijdelijke display. Locatie in overleg met klankbordgroep (dec.) –Metingen verricht in Luiten Ambachtstraat. Uitkomst met klankbordgroep (dec.) –Parkeeronderzoek gereed. Bespreken met klankbordgroep (dec.) –Spiegel geplaatst begin oktober

5 Thema Toerisme Aantal aandachtspunten zijn: –Plaatsen bankjes bij wandelroutes –Creëren wandelroutes –Minicamping Concrete acties: –Overleg op welke termijn plaatsen bankjes –Pilot Raamsdonk –Particulier initiatief

6 Thema Bouwen/wonen Aantal aandachtspunten zijn: –Nieuwbouw: Betaalbare woningen voor doorstromers en starterswoningen -Raamsdonkers voorrang bij verkoop en verhuur van woningen Concrete acties: –Ontwikkelingen Molenstraat (12 starterswoningen) en Pilot Raamsdonk –Vrijheid van vestiging maar wel overleg projectontwikkelaars

7 Thema Herstructurering dorpscentrum Voorzieningen in Raamsdonk Knelpunten: Aanbod gemeenschapsvoorzieningen in diverse gebouwen Staat van onderhoud gebouwen Exploitatie Ontmoetingscentrum Uitgangspunten toekomst voorzieningen: Multifuncionaliteit: Ontmoetingscentrum vervult de centrale rol. Gedeeld ruimtegebruik. Samenwerking. Beheer in één hand.

8 Werkgroep  3 scenario’s uitgewerkt –Scenario 1: Alle voorzieningen concentreren in en rond het Ontmoetingscentrum (Basisschool, Leogebouw, Agnesgebouw) –Scenario 2: Basisschool handhaven, overige voorzieningen concentreren in en rond het Ontmoetingscentrum –Scenario 3: Huidige situatie handhaven. Aandachtspunten zijn renovatie en multifunctionaliteit. Boodschap aan de gemeente: de projectgroep pleitte ervoor om de haalbaarheid van scenario 1 nader te onderzoeken.

9 Gemeentelijk standpunt op de scenario’s Keuze voor scenario 2 –Scenario 2 op hoofdlijnen overeen met scenario 1, m.u.v. het verplaatsen van de basisschool –Bij verplaatsen basisschool sprake van kapitaalvernietiging –Bij scenario 2 niet toegewerkt naar een brede school. Brede school wordt niet alleen gerealiseerd door gebruikers onder te brengen in een gebouw. Er is ook sprake van een brede school middels een samenwerkingsverband –Bij scenario 2 wordt in grote lijnen uitgegaan van een multifunctioneel gebouw

10 Vervolg: –Fase om gezamenlijk met de inwoners en Raamsdonkse verenigingen een toekomstvisie op te stellen is afgerond. –Vervolgtraject: haalbaarheidsonderzoek scenario 2. –Bedrijven benaderd voor offerte haalbaarheidsonderzoek. –Afronding haalbaarheidsonderzoek: verwachte doorlooptijd 4 maanden. –Besluit college op het haalbaarheidsonderzoek. De projectgroep is betrokken bij het vervolgtraject.

11 Haalbaarheidsonderzoek: –Verificatie benodigde oppervlakten bij gebruikers –Ruimtelijk programma van eisen –Mogelijkheden Ontmoetingscentrum in relatie met het ruimtelijk programma van eisen –Financiële haalbaarheid –Staat van onderhoud gebouwen –Beheer en exploitatie Op verzoek van projectgroep wordt een nader financiële onderbouwing scenario 1 opgesteld. Projectgroep zal in het haalbaarheidsonderzoek de gegevens nader bekijken (= op verzoek van projectgroep).

12 VRAGEN OVER TOEKOMSTVISIE RAAMSDONK?

13 Planning Pilot Raamsdonk 10-10-2008 t/m 20-11-2008: Concept-gebiedsvisie tervisie. Reageermogelijkheid op de gebiedsvisie. na 20-11-2008 : Gemeente neemt standpunt over ontvangen reacties en besluit omtrent vaststelling van de gebiedsvisie. Planning: raadsbesluit begin 2009.

14 Planning Pilot Raamsdonk 1e helft 2009: Indien gemeente besluit tot voortzetting van de pilot Raamsdonk: Planning: 1e helft 2009 opstarten van bestemmingsplanprocedure voor planologisch mogelijk maken van de pilot Raamsdonk. Procedure duurt circa half jaar. Reageermogelijkheden in het kader van de bestemmingsplanprocedure (zie publicaties in de Langstraat).


Download ppt "Toekomstvisie Raamsdonk Pilot Raamsdonk Raamsdonk (27 oktober 2008)"

Verwante presentaties


Ads door Google