De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het mbo in 2025 BTG-ZDV 24 maart 2016. Agenda Waarom ‘Het mbo in 2025’? Wat is goed om te behouden? Twee hoofdlijnen, perspectief student –Lijn 1: dynamische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het mbo in 2025 BTG-ZDV 24 maart 2016. Agenda Waarom ‘Het mbo in 2025’? Wat is goed om te behouden? Twee hoofdlijnen, perspectief student –Lijn 1: dynamische."— Transcript van de presentatie:

1 Het mbo in 2025 BTG-ZDV 24 maart 2016

2 Agenda Waarom ‘Het mbo in 2025’? Wat is goed om te behouden? Twee hoofdlijnen, perspectief student –Lijn 1: dynamische arbeidsmarkt –Lijn 2: beroepskolom met portfolio Essentiële randvoorwaarden Interactieve website Discussie

3 Waarom MBO 2025? Snelle ontwikkelingen: arbeidsmarkt, samenleving, studenten Nu mbo onvoldoende op toegerust Toekomstbestendig mbo nodig Op zoek naar gewenste verbeteringen Discussie entameren, tijd voor nemen Voorstellen verkiezingsprogramma’s en Regeerakkoord 2017

4 Goed om te behouden Aansluiting op de arbeidsmarkt Meebewegen met economie en conjunctuur Samen met bedrijfsleven vereiste competenties ontwikkelen Afstemming op arbeidsmarktperspectief Veel leren in de praktijk

5 Goed om te behouden Drievoudige kwalificatie (civiel effect) Initieel beroepsonderwijs + leven lang leren + maatwerkscholing bedrijven en werknemers Brede toegankelijkheid, breed aanbod, breed scala van doelgroepen

6 Twee hoofdlijnen 1.Hoe bereiden we de studenten voor op een veel dynamischer arbeidsmarkt in 2025? 2.Hoe kunnen studenten soepel door de doorlopende leerlijnen in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo en daarmee hun persoonlijk portfolio blijven opbouwen?

7 Agenda lijn 1 1.Beroepsvaardigheden (generiek en specifiek) en algemene vaardigheden 2.Korter ontwikkelingstraject beroepsopleidingen 3.Landelijke kaders globaler en breder 4.Meer flexibiliteit inrichting en vormgeving 5.Veel verschillende leerwegen 6.Kwaliteitsborging examens gegarandeerd

8 Agenda lijn 2 1.Beter voorsorteren op beroepsonderwijs: latere keuzes, vmbo + havo, avo + beroepsonderwijs 2.Betere overgangen mbo-hbo 3.Nieuwe profilering en naamgeving opleidingsniveaus in het mbo 4.Grenzen aan schoolbaarheid en leerbaarheid 5.Meer werk leven lang leren

9 Stromen en lijnen anno 2025

10 Essentiële randvoorwaarden Andere rol en positie docenten Begeleider, teams, stages, contracten, register Andere benadering kwaliteitszorg Beste van mbo en ho combineren Andere verhouding met inspectie Minder uitvoerig toezicht Vereenvoudiging wet- en regelgeving Minder inrichtingsvoorschriften, betere randvoorwaarden overgangen, nieuwe bestuurlijke modellen intern, horizontaal, verticaal

11 Interactieve website Stellingen vanuit het Manifest Reacties (via LinkedIn) Tweets http://www.mbo2025.nl/mbo2025

12 Discussie Lijn 1: 1.Sneller vernieuwen opleidingen: hoe? 2.Toekomst leerwegen bol en bbl? Lijn 2: 1.Middenschool 3.0? 2.Wat te doen met entree-opleidingen?


Download ppt "Het mbo in 2025 BTG-ZDV 24 maart 2016. Agenda Waarom ‘Het mbo in 2025’? Wat is goed om te behouden? Twee hoofdlijnen, perspectief student –Lijn 1: dynamische."

Verwante presentaties


Ads door Google