De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Workshop Kennisconferentie toptechniek op missie 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Workshop Kennisconferentie toptechniek op missie 2."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Workshop Kennisconferentie toptechniek op missie 2

3  Inleiding programmalijn macrodoelmatigheid  Stappen  Vormen van afstemming met praktijkvoorbeelden  Governance aspecten van samenwerking 3

4  Programmalijn macrodoelmatigheid uitvoeren  Vraaggerichte ondersteuning portfoliomanagement alle CvB’s mbo-instellingen  Vraagstukken omtrent: ◦ Portfolio analyse: welke opleidingen biedt je aan (arbeidsmarkt relevantie, kwaliteit, kosten/baten, instroom, demografie) ◦ Samenwerkingsvraagstukken: afstemming regionaal aanbod, samenwerking mbo-mbo en vmbo-mbo-hbo 4

5 1. Intentie2. Strategie3. Plan4. Ontwerp5. Invoering 5

6  Heeft samenwerking meerwaarde? - betere kwaliteit onderwijs? - beter bedienen vraag vanuit bedrijfsleven? - toegankelijker onderwijs voor leerling/student? - kostenefficiënter (doelmatig)  Vertrouwen  ‘Verkenning’  Draagvlak docenten 6 Intentie Interne analyse Visie instelling Externe analyse

7  Van intentie naar concreet voornemen - doel - resultaten - haalbaarheid (o.a. financieel, medezeggenschap) - organisatie (proces)  ‘Houtskoolschets’ voor bespreking met in- en externe betrokkenen 7 Alternatief 3 Alternatief 2 Alternatief 1 Voornemen

8  Van voornemen naar plan - doel - resultaten - haalbaarheid (o.a. financieel) - organisatie (proces) 8 Voornemen Afstemming Plan

9 In de praktijk komen vele initiatieven tot afstemming voor. Globaal in te delen naar: A. Analyseren B. Informeren C. Afbakenen D. Samenwerken 9 InformerenSamenwerkenAnalyserenAfbakenen

10  Kennismaking  Gezamenlijke analyse van interactie tussen scholen  Gezamenlijk opereren naar externe partners, bijvoorbeeld provincie, regio, gemeente. (m.n. economisch beleid)  Initiatief bij scholen of bij externe partij Succesvol(le doorontwikkeling) indien: - Gezamenlijke (vertrouwens)basis gelegd is - Meerwaarde samenwerking voor scholen, leerling/student en/of bedrijfsleven bepaald kan worden - Agenda voor (bilaterale) uitwerking is afgesproken 10

11  Gestructureerd platform voor: - elkaar tijdig informeren over ontwikkelingen in aanbod opleidingen, o.a. starten opleidingen; - gesprekspartner voor overheden (provincies, regiogemeenten e.d.) en hun economische (subsidie)programma’s; - denktank: gezamenlijk ontwikkelen van zaken die ieder afzonderlijk toepast  Succesvol indien: - Voorkómen van desinvesteringen (eigen middelen en/of subsidies) - Gestructureerd afstemmen van (nieuwe) werkwijze(n) 11

12  (Meestal) bilaterale acties om grenzen tussen betrokken instellingen (op onderdelen) opnieuw af te bakenen.  Profilering aanbod opleidingen en spelregels over beëindigen en starten van opleidingen e.d.  Onderlinge verdeling van taken die betrokkenen vervolgens zelfstandig kunnen uitvoeren. Succesvol indien: - Evidente doelmatigheidswinst t.b.v. kwaliteit, behoud toegankelijkheid, e.d. 12

13  Gezamenlijk investeren door instellingen om met name arbeidsmarktrelevantie en kwaliteit aanbod te versterken  Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (dagelijkse) aansturing  Ingewikkelde compliance Succesvol indien: - Er aanbod gerealiseerd is dat door niemand van betrokkenen apart gerealiseerd kan worden - Er goede (financiële) afspraken worden gemaakt - ‘backoffice’ succesvol georganiseerd wordt 13

14  Besturing is maatwerk  Komt veel bij kijken: - verantwoordelijkheid bevoegd(e) gezag(en) - positie en bevoegdheden docenten - positie studenten 14 besturingmanagementuitvoeringUitvoeringmanagementuitvoering omgeving

15  (vervolg) - Medezeggenschap personeel en studenten - Medezeggenschap/betrokkenheid ouders - Afstemming met externe stakeholders - Kwaliteit onderwijs/examinering en toezicht - Gegevenslevering en verslaglegging - en andere aspecten  Let op ‘transactiekosten’! 15

16  Langjarig ‘project’: - hou het ‘op de agenda’ (concurrentie met andere, nieuwe prioriteiten) - organiseer ‘lerend vermogen’ (o.a. vanwege personele veranderingen en kwaliteit) 16 plandocheckact

17 Als u van tevoren geweten had wat u te wachten stond, was u dan aan de samenwerking begonnen? 17

18 Wat is in de huidige fase van uw traject de grootste succesfactor? En wat de grootste valkuil? Hoe gaat u daarmee om? 18

19 Contactgegevens: Cees-Jan van Overveld Mobiel: 06-20937823 E-mail: c.j.vanoverveld@berenschot.nlc.j.vanoverveld@berenschot.nl Susanne de Zwart Mobiel: 06-55364794 E-mail: s.dezwart@berenschot.nls.dezwart@berenschot.nl 19


Download ppt "1. Workshop Kennisconferentie toptechniek op missie 2."

Verwante presentaties


Ads door Google