De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst projectleiders Utrecht, 26 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst projectleiders Utrecht, 26 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1

2 Bijeenkomst projectleiders Utrecht, 26 september 2011

3 Project Rekenpiloot Samenwerkingverband vmbo-mbo Nieuwe Waterweg Noord

4 DOEL Doorgaande leerlijn rekenen vmbo-mbo vmbo bereidt voor op rekenen 2F in functionele (beroeps)contexten mbo Mbo sluit aan bij didactische aanpak vmbo voor onderhoud en/of remediering

5 Subdoelen Alle scholen in de pilot Rekenpiloot zijn: Ingevoerd in het referentiekader rekenen Kunnen de referentieniveaus koppelen aan de aanpak van rekenen op school. Weten welke methodiek en didactiek passend is bij het huidige niveau van de leerlingen in de doorlopende leerlijn. Kunnen de referentieniveaus koppelen aan de eindtermen en kwalificatiedossiers en de manier van examinering. Zijn in staat rekenprofielen te vertalen in passende rekentaken.

6 Nulmeting rekenen cohort 2010

7 Werk aan de winkel! Focus op opleidingen met relatief weinig rekenen: Vmbo sector Zorg & Welzijn Mbo domein Uiterlijke verzorging: kappen mbo 2 Mbo domein Horeca en bakkerij: kok mbo 2

8 Achtergrond Vmbo Verplichte rekentoets 2F komt er aan Rekenen in onderbouw, wiskunde in bovenbouw muv sector Zorg & Welzijn en/of Economie Waar het rekenen te positioneren? Mbo: COE rekenen 3F in 2013-2014 voor mbo 4 COE rekenen 2F in 2014-2015 voor mbo 2-3 Eisen –Beroepsspecifiek vanuit KD –Generiek vanuit referentiekader Analogie met Drieslag taal: dwz integrale benadering vanuit CGO

9 Drieslag rekenen Het denkmodel van de drieslag rekenen als uitgangspunt voor de positionering van rekenen in het curriculum vmbo en mbo

10 Geïntegreerd met beroepstaken Ondersteuning en oefening Individueel op maat Rijke rekenlessen of workshops structuur & systematiek lijn versterking opbouw repertoire Praktijk docent Reken docent ICT rekenspecialist RT-er handelen nuttig gebruiken benoemen ontwikkelen interactie reflectie basis oefenen consolideren

11 Waar en hoe procenten in de praktijk? - Begrip - Rekenregels - Boven de 100% - Procent als factor: x 1,06 Terug naar de basis Individueel oefenen

12 Tevreden over: Focus op rekenen Een kleine enthousiaste groep vak- en wiskunde- docenten vmbo en mbo die elkaar gevonden hebben Steeds meer draagvlak bij het management Uitrol naar de rest van de school, andere locaties en andere scholen Inzet scholingsvouchers en ondersteuning Freudenthal via “harmonicamodel”

13 Nog niet helemaal tevreden over: Proces is soms nog breekbaar en sterk afhankelijk van sleutelfiguren Wisselingen in projectgroep (managers) of werkgroep: weer een stap terug maar tegelijkertijd verbreding

14 Succes- en faalfactoren: Focus op proces en veel minder op instrumentarium Begeleiding en ondersteuning bij het implementatietraject binnen de school zelf Zet de juiste “verleidingstactiek“ in afhankelijk van met wie je te maken hebt Beweeg mee met de ontwikkelingen binnen de scholen

15 Succes- en faalfactoren: Proces is breekbaar en veelal afhankelijk van 1 of 2 sleutelfiguren Wisselingen in management en werkgroep Eigen activiteiten scholen prioriteit boven activiteiten op het snijvlak

16 Borging Verankeren vernieuwing binnen de scholen / opleidingen via: -SLOA-ondersteuningstraject vmbo -Kenniscentrum taal- en rekenen Albeda Verbreding naar andere taal- en rekenactiviteiten op het snijvlak bv. summerschool vmbo-mbo Verbreding naar het snijvlak mbo-hbo


Download ppt "Bijeenkomst projectleiders Utrecht, 26 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google