De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De RDOG Hollands Midden bestaat uit: de GGD Hollands Midden, de RAD Hollands Midden en het GHOR-bureau Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De RDOG Hollands Midden bestaat uit: de GGD Hollands Midden, de RAD Hollands Midden en het GHOR-bureau Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 De RDOG Hollands Midden bestaat uit: de GGD Hollands Midden, de RAD Hollands Midden en het GHOR-bureau Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Eline Bolderman Coördinator GGD Rampenopvangplan ebolderman@ggdhm.nl (071) 516 33 22

2 Waar ga ik het over hebben vandaag? 1.Referentiekader regionaal crisisplan – bezien vanuit een GGD perspectief 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken -- resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan? 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

3 www.regionaalcrisisplan.nl Opschaling van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio, inclusief de witte kolom. Multidisciplinaire samenwerking staat hierbij centraal. 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

4 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan? Het regionaal crisisplan maakt gebruik van een specifieke sturingsfilosofie: het knoppenmodel Essentie van het knoppenmodel: er ligt een operationele relatie tusssen de aard van een incident en de benodigde capaciteit van hulpverlening. Met een ‘druk op de knop’ wordt een proces toegevoegd aan de totale crisisbeheersingsorganisatie, waardoor deze organisatie flexibel kan opereren.

5 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan? Bron: G. Schras, In-pact, 2011

6

7 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

8 ACGZ = Algemeen Commandant Geneeskundige zorg CCZI = Crisiscoördinator zorginstelling HON = Hoofd ondersteuning HIN = Hoofd Informatie 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

9 Ondersteuning en informatievoorziening krijgt prominente plaats naast inhoudelijke processen 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

10 Conclusie: 1.Referentiekader Regionaal Crisisplan  eenduidige multidisciplinaire crisisorganisatie 2.Terminologie GROP behouden 3.Sturingsfilosofie Referentiekader gebruiken: het knoppenmodel 4.De processen logistiek en informatievoorziening/communicatie moeten nog een meer prominente rol krijgen en uitgewerkt worden. 5.Procesleiders MMK, AIB, GOR en PSH beschikbaar voor HsGHOR, zonder tussenkomst crisiscoördinator GGD? 6.Heeft de crisiscoördinator GGD een rol in de frontlinie? 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

11 Een best practice is er nog niet! Daarom is voor nu het belangrijkste: zoek je GGD of GHOR collega’s op en ga met elkaar in discussie over de GGD als crisisorganisatie!! 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

12 Resultaat van samenwerking: 1.Procesbeschrijvingen MMK, IZB, GOR en PSH van de GGD waarin staat op welke manier de GGD samenwerkt met ketenpartners tijdens een crisis a)Beginnen met beschrijven van het primaire proces en samenwerking met partners in opgeschaalde situatie – hoe komt het signaal van een kleine of grote crisis bij je GGD binnen en wat doe je ermee, wie heb je daar bij nodig b)Pas daarna taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van iedere betrokken functionaris uitwerken c)En dan pas functies GROP koppelen aan individuele medewerkers NB. De processen logistiek en informatievoorziening/communicatie moeten nog een meer prominente rol krijgen en uitgewerkt worden. 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

13 2. Een nieuwe versie van het GROP waarin staat welke afspraken de GGD heeft gemaakt met haar ketenpartners om ervoor te zorgen dat zij adequate zorg biedt tijdens crises. De procesbeschrijvingen zijn bijlagen bij het GROP en dienen als werkdocument – niet statisch! 3.Invulling convenant GHOR - GGD ‘bottom-up’ 3.Herontwikkeling OTO activiteiten op basis van nieuwe procesbeschrijvingen 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

14 Sturen: directeur PG (directeur RDOG en RGF) Managen project: Ineke van Steensel – sectormanager GHOR Aleid de Booij – projectmanager AGZ MMK Beleidsmedewerker GHOR – POG & Beleidsmedewerker GGD - MMK IZB Beleidsmedewerker GHOR – POG & Arts/ beleidsmedewerker GGD –IZB GOR Directeur GGD (a.i.) & Epidemioloog GGD PSH Beleidsmedewerker GHOR – PSHOR & Beleidsmedewerker GGD - calamiteitenteam OTO Beleidsmedewerker GHOR – OTO & GROP coördinator GGD 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

15 Projectafspraken in het kort: 1.Startbijeenkomst alle deelnemers + projectmanagement + directeur RDOG/ RGF 2.Introductie beschrijven van processen door adviseur In-pact 3.In koppels eerste concept procesbeschrijving maken 4.Terugkoppeling adviseur In-pact 5.Tweede concept procesbeschrijving maken in koppels enzovoort … Daarna bundelen procesbeschrijvingen, GROP aanpassen, OTO activiteiten ontwerpen en uitvoeren 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

16 Waar haal je je informatie vandaan? GGD Nederland faciliteert in 2011 landelijke afstemming tussen GGD’en waarbij visie ontwikkeling, kennisdeling en ervaringsuitwisseling t.a.v. de GGD crisisstructuur centraal staan. Je GHOR/GGD collega’s – samen weten we heel veel! 1.Referentiekader regionaal crisisplan 2.Aansluiting Referentiekader - GROP 3.Samenwerken – resultaat 4.Samenwerking in Hollands Midden 5.Waar haal je je informatie vandaan?

17 Voor vragen na vandaag: Ineke van Steensel – sectormanager GHOR Aleid de Booij – projectmanager sector AGZ Hartelijk dank voor de samenwerking!

18


Download ppt "De RDOG Hollands Midden bestaat uit: de GGD Hollands Midden, de RAD Hollands Midden en het GHOR-bureau Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google