De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) 29 april 2016 – Florian Roman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) 29 april 2016 – Florian Roman."— Transcript van de presentatie:

1 Het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) 29 april 2016 – Florian Roman

2 1.Plaats OP PVB binnen PVF 2.Wanneer een OP PVB indienen? 3.Opbouw OP PVB 4.Indienen OP PVB 5.Evaluatie door het VAPH 6.Handleiding OP PVB

3 Plaats OP PVB binnen PVF

4 Plaats OP PVB binnen PVF Birdview 4

5 5

6 Plaats OP PVB binnen PVF Algemeen Bij verschillende procedures Zie ‘Wanneer een OP PVB indienen?’ Na een proces van vraagverheldering Mogelijkheden; beperkingen; wensen; Aanwezige- en gewenste hulp Zelfstandig Kennissen, familie, vrienden, … DOP, DMW, Gebruikersorganisaties 6

7 Plaats OP PVB binnen PVF Algemeen Bij verschillende procedures Na een proces van vraagverheldering OP PVB tov de objectivering (MDT) Kan parallel verlopen met objectivering handicap OP PVB vóór objectivering ondersteuningsnood Vraag bepaalt wijze van objectivering (beschrijvend – ZZI) 7

8 Wanneer een OP PVB indienen?

9 9 WEL een OP PVB nodig Eerste vraag PVB Herziening PVB PVB na nood Overgang -18j > +18j GEEN OP PVB nodig Spoedprocedure Noodsituatie Hulpmiddelen (IMB)

10 Opbouw OP PVB

11 Deel 1: Identificatiegegevens Deel 2: Jouw huidige situatie Deel 3: Jouw vraag naar zorg en ondersteuning Deel 4: Jouw proces van vraagverheldering Niet in te vullen door DOP Deel 5: Informatie rond prioritering Optioneel 11

12 Indienen van een OP PVB

13 Voorafgaand: proces van vraagverheldering Stap 1: Waar vindt u het OP PVB? Onlineversie = www.mijnvaph.bewww.mijnvaph.be 13

14 Indienen van een OP PVB Voorafgaand: proces van vraagverheldering Stap 1: Waar vindt u het OP PVB? Onlineversie = www.mijnvaph.bewww.mijnvaph.be Papieren versie www.vaph.be Provinciaal kantoor VAPH 14

15 Indienen van een OP PVB Voorafgaand: proces van vraagverheldering Stap 1: Waar vindt u het OP PVB? Stap 2: Opstellen OP PVB De persoon zelf Wettelijk vertegenwoordiger (of gelijkgestelde) Begeleiding? 15 Kan u begeleiden Familie, vrienden, kennissen Dienst Ondersteuningsplan Dienst maatschappelijk werk Gebruikersorganisatie Kan u niet begeleiden Multidisciplinair Team Bijstandsorganisatie nRTH voorzieningen RTH-voorziening verbonden aan nRTH

16 Indienen van een OP PVB Voorafgaand: proces van vraagverheldering Stap 1: Waar vindt u het OP PVB? Stap 2: Opstellen OP PVB Stap 3: Indienen OP PVB Wie? Persoon met (vermoeden van) handicap Wettelijk vertegenwoordiger (of gelijkgestelde) Medewerker DOP Hoe? www.mijnvaph.be Provinciaal Kantoor VAPH > post mail 16

17 Evaluatie door het VAPH

18 OP PVB ingediend door DOP Volledigheid OP PVB ingediend door persoon met (vermoeden van) handicap of wettelijk vertegenwoordiger (…) Volledigheid Kwaliteit proces van vraagverheldering Evaluatie procesindicatoren op basis van deel 4 2016: evaluatiejaar VAPH ifv kwaliteitsbeoordeling 18

19 Evaluatie door het VAPH RESULTAAT: OP PVB goedgekeurd  vraag (OF + freq) geregistreerd OP PVB onvolledig  vragen aanvullen Fout tegen procesindicator Zelf herwerken Laten begeleiden door professionele hulp (vb DMW, DOP, gebruikersorganisatie) Manifeste fout tegen procesindicator Verplichte begeleiding DOP Nieuw OP PVB (invloed datum ten laste neming)  Elk heeft eigen beslissingsbrief 19

20 Evaluatie door het VAPH BELANGRIJKE TERMIJNEN Datum aanvraag = datum OP PVB aan VAPH bezorgd Aanpassing nodig? Behoud datum aanvraag indien Aangepast OP PVB binnen 3maanden Aangepast OP PVB goedgekeurd wordt Te laat? Datum aanvraag = datum waarop aangepast OP PVB wordt ingediend + goedkeuring VAPH OP PVB (DOP) > MDV = 5maanden OP PVB (PmH) > MDV = 5maanden vanaf goedgekeurd OP PVB Overmacht is mogelijk 20

21 Handleiding OP PVB

22 22

23

24 Meer informatie www.vaph.be Hanna Steenwegen Florian RomanSara Demuzere 02 225 85 37 09 269 25 2502 225 84 61 hanna.steenwegen@vaph.be florian.roman@vaph.besara.demuzere@vaph.be


Download ppt "Het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB) 29 april 2016 – Florian Roman."

Verwante presentaties


Ads door Google