De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Ridderkerk Verkeersmodel en vervoerwaarde Robert van Leusden 10 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Ridderkerk Verkeersmodel en vervoerwaarde Robert van Leusden 10 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Ridderkerk Verkeersmodel en vervoerwaarde Robert van Leusden 10 februari 2009

2  Inhoud -Wat is een verkeersmodel -Hoe geschikt is het verkeersmodel RVMK 1.0 -Uitgangspunten verkeersmodel -Toelichting op vervoerstromen structuurvisie

3  Wat is een verkeersmodel -een verkeersmodel is een instrument voor de ontwikkeling en ondersteuning van het verkeers- en vervoersbeleid. -kwantificering bij investeringsbeslissingen (verkeer- en vervoerprojecten, MER, BOR-gelden) beslissingsondersteunend

4  Toelichting statisch Verkeersmodel netwerkmatrix gebiedsindeling intensiteiten routekeuze toedelen

5  Netwerk Wegvakken en knooppunten -snelheden wegvakken -afslagverboden -éénrichtingswegen -wegtypen, categorisering -openbaar-vervoerlijnen -fietsroutes

6  Statisch Verkeersmodel netwerkmatrix gebiedsindeling intensiteiten routekeuze toedelen

7  Gebiedsindeling -Definitie van gebieden (circa 1100) -inwoners en type arbeidsplaatsen

8  Statisch verkeersmodel netwerkmatrix gebiedsindeling intensiteiten routekeuze toedelen

9  Routevorming -gebaseerd op reistijd (snelste route) en kosten -controle netwerk -probleem bij congestie (spitsperiode)

10  Matrix

11  Matrixschatting

12  Statisch verkeersmodel netwerkmatrix gebiedsindeling intensiteiten routekeuze toedelen

13  Toedeling: alles-of-niets Routevorming: snelheden op wegvakken Techniek: alles-of-niets -Voordeel: -inzichtelijk, gebaseerd op lokale kennis -routes zijn goed controleerbaar -Nadeel: -alles-of-niets (detailniveau, gebiedsindeling) -overbelaste wegvakken (spits)

14  Model ochtendspits en avondspits alleen voor auto (personen en vracht) -gebaseerd op aandelen (OVG) in de spits per motief -etmaal = ochtendspits + avondspits + restdag Niet in RVMK 1.0, wel in RVMK 2.0

15  Capaciteitsafhankelijk toedelen alleen voor personenautoverkeer (spitsperioden) -capaciteiten van wegen -capaciteitsafhankelijke toedelingstechniek: volume averaging -knelpunten in beeld -sluipverkeer

16  Toekomstige situatie (2020) -infrastuctuur/netwerken/lijnvoering (auto, OV, fiets): -wijziging sociaal-economische gegevens (inw. en arb.plts) -prijs- en inkomensbeleid -ontwikkeling autobezit -ontwikkeling autobezetting -geen vergrijzing, geen rekening rijden (ABvM)

17  Uitvoer -Plots: -netwerken -toedeling (balken, getallen) -Tabellen: -vergelijking toedeling met telcijfers -gecomprimeerde matrix -modal-split reizigers, reizigers-kilometers -in/uitstappers OV

18  Hoe geschikt is RVMK 1.0? -Nauwkeurige beschrijving gebied stadsregio -Alle wegen t/m wijkontsluitingsweg -Alle trein-, metro-, tram-, en busverbindingen binnen, van en naar Stadsregio -Basisjaar auto/fiets 2004, OV 2006 -Prognose 2020 volgens laatste inzichten -Etmaalprognoses, geen spits -Gekalibreerd op 40-tal wegvakken in Ridderkerk

19  Uitgangspunten verkeersmodel -Ontwikkeling inwoners en arbeidsplaatsen volgens regionale opgave, gemaximaliseerd door V&W -Ontwikkeling inkomens, tarieven OV en auto voorgeschreven door V&W -Uitbreiding netwerken auto en OV met projecten waarvoor financiering is geregeld -Extra: Ridderkerklijn

20  Toelichting op vervoerstromen uit structuurvisie Ridderkerk Huidige externe relatiesGroei externe relaties in 2020 Uit de structuurvisie: (bron: RVMK 1.0) Rotterdam voorbij Rotterdam Barendrecht HIA/Zwijndrecht Dordrecht en verder Alblasserwaard 32% 19% 11% 12% groei mobiliteit externe verplaatsingen = 10% 10%

21  Autoverkeer Rotterdamse weg -snelheid 70 km/u -snelheid 40 km/u -extra aansluitingen op Rotterdamseweg -70% -15% -30% +0% Quick scan berekening!


Download ppt "Structuurvisie Ridderkerk Verkeersmodel en vervoerwaarde Robert van Leusden 10 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google