De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALLIANTIE REGIOCONVENANT. 2 sporen: -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALLIANTIE REGIOCONVENANT. 2 sporen: -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject."— Transcript van de presentatie:

1 ALLIANTIE REGIOCONVENANT

2 2 sporen: -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject

3 Augustus 1998Regeerakkoord: Regiocontract Mei 1999Ministerraad: uitwerking regiocontracten bij BZK December 1999 Interdepartementale Stuurgroep rijk en Alliantie bijeen April 2000De Vries volgt Peper op als minister BZK Juli 2000Ministerraad besluit tot koppeling ICES en regioconvenanten Augustus 2000Ministerraad stelt Raamovereenkomst met Alliantie vast Augustus 1998Regeerakkoord: Regiocontract Mei 1999Ministerraad: uitwerking regiocontracten bij BZK December 1999 Interdepartementale Stuurgroep rijk en Alliantie bijeen April 2000De Vries volgt Peper op als minister BZK Juli 2000Ministerraad besluit tot koppeling ICES en regioconvenanten Augustus 2000Ministerraad stelt Raamovereenkomst met Alliantie vast Terugblik regioconvenant/raamovereenkomst

4 Doelen regioconvenant -Samenhang tussen regionaal en rijksbeleid -Samenhang tussen investeringen -Afstemming en stroomlijning regelgeving en financieel instrumentarium -Samenhang tussen regionaal en rijksbeleid -Samenhang tussen investeringen -Afstemming en stroomlijning regelgeving en financieel instrumentarium

5 Raamovereenkomst t.b.v. regioconvenant: -set procesafspraken -bevat agenda rijk en regio voor korte en lange termijn -kapstokartikel -ook Raamovereenkomst rijk met andere landsdelen -regioconvenant: in eerste jaar van nieuwe Kabinet mt de resultaten van het ICES-traject -regioconvenant: in eerste jaar van nieuwe Kabinet mét de resultaten van het ICES-traject -set procesafspraken -bevat agenda rijk en regio voor korte en lange termijn -kapstokartikel -ook Raamovereenkomst rijk met andere landsdelen -regioconvenant: in eerste jaar van nieuwe Kabinet mt de resultaten van het ICES-traject -regioconvenant: in eerste jaar van nieuwe Kabinet mét de resultaten van het ICES-traject

6 Stand van zaken Raamovereenkomst: -augustus 2000: rijk en drie x GS akkoord -september 2000: advies Statencommissies AZ Zeeland, Noord-Brabant, Limburg -oktober drie x PS -november ratificatie -augustus 2000: rijk en drie x GS akkoord -september 2000: advies Statencommissies AZ Zeeland, Noord-Brabant, Limburg -oktober drie x PS -november ratificatie

7 ICES: Interdepartementale commissie voor economische structuurversterking -adviseert het kabinet over de (fin.)-econ.aspecten van majeure rijksinvesteringen en over de door de vakdepartementen aangeleverde investerings- voorstellen -interdepartementaal: ministeries EZ, AZ, V&W, VROM LNV, FIN, BZK, OCW EN SZW -secretariaat bij EZ -in beginsel vierjarige cyclus -middelen o.a. uit FES -adviseert het kabinet over de (fin.)-econ.aspecten van majeure rijksinvesteringen en over de door de vakdepartementen aangeleverde investerings- voorstellen -interdepartementaal: ministeries EZ, AZ, V&W, VROM LNV, FIN, BZK, OCW EN SZW -secretariaat bij EZ -in beginsel vierjarige cyclus -middelen o.a. uit FES

8 FES: Fonds economische structuurversterking -1995 start; doel:omzetten van “vermogen voor vermogen” -inkomsten m.n. uit aardgasbaten en verkoop staatsbezit ( o.a. KPN, DSM) -verdeelfonds naar andere begrotings- hoofdstukken -wettelijke criteria -kabinet besluit na advies van de ICES -1995 start; doel:omzetten van “vermogen voor vermogen” -inkomsten m.n. uit aardgasbaten en verkoop staatsbezit ( o.a. KPN, DSM) -verdeelfonds naar andere begrotings- hoofdstukken -wettelijke criteria -kabinet besluit na advies van de ICES

9 Wettelijke criteria FES: Investeringsprojecten van nationaal belang t.b.v. economische structuurversterking voorzover betrekking hebbend op: 1verkeers- en vervoersinfrastructuur en daarmee samenhangende: -bodemsanering -stedelijk hoofdstructuur -ecologische hoofdstructuur 2technologie-, telecommunicatie- en kennisinfra- structuur Investeringsprojecten van nationaal belang t.b.v. economische structuurversterking voorzover betrekking hebbend op: 1verkeers- en vervoersinfrastructuur en daarmee samenhangende: -bodemsanering -stedelijk hoofdstructuur -ecologische hoofdstructuur 2technologie-, telecommunicatie- en kennisinfra- structuur

10 2 categorieën van uitgaven FES: -grote projecten: bijv. Betuweroute, HSL-Zuid -investeringspakketten: bijv.Investeringsimpuls 1994 (7,2 mrd) Investeringsimpuls 1998 (6,425 mrd + 22 mrd) -grote projecten: bijv. Betuweroute, HSL-Zuid -investeringspakketten: bijv.Investeringsimpuls 1994 (7,2 mrd) Investeringsimpuls 1998 (6,425 mrd + 22 mrd)

11 Specificatie Investeringsimpuls 1998: -1999-2002: 6,425 mrd verdeeld over: Bereikbaarheid2,730 Vitaliteit Steden 930 Milieu 350 Ruimtedruk/kwaliteit 745 Kennis1,135 Rekening Rijden 535 -2002-2010: 22 mrd ter nadere invulling door volgende kabinetten -1999-2002: 6,425 mrd verdeeld over: Bereikbaarheid2,730 Vitaliteit Steden 930 Milieu 350 Ruimtedruk/kwaliteit 745 Kennis1,135 Rekening Rijden 535 -2002-2010: 22 mrd ter nadere invulling door volgende kabinetten

12 Tijdpad investeringsvoorstellen:

13 Tijdpad (vervolg): -eind 2001 behandeling impulsbrief in Tweede Kamer: -zittend kabinet bereidt voor maar beslist niet -mei 2002:Tweede Kamer verkiezingen -najaar 2002 nieuwe Kabinet beslist over investeringsimpuls -aansluitend aangaan van het daarop gebaseerde regioconvenant rijk en Alliantie -eind 2001 behandeling impulsbrief in Tweede Kamer: -zittend kabinet bereidt voor maar beslist niet -mei 2002:Tweede Kamer verkiezingen -najaar 2002 nieuwe Kabinet beslist over investeringsimpuls -aansluitend aangaan van het daarop gebaseerde regioconvenant rijk en Alliantie

14 Werkwijze Alliantie-ICEStraject tot 31 oktober 2000: -coördinerende rol Werkgroep Alliantie Zuid-Nederland -sturende rol Stuurgroep Alliantie Zuid-Nederland -besluitvorming drie x GS -coördinerende rol Werkgroep Alliantie Zuid-Nederland -sturende rol Stuurgroep Alliantie Zuid-Nederland -besluitvorming drie x GS

15 Werkwijze (vervolg): -voorbereiding visie en ICES-voorstellen via de Werkgroep en de drie bestaande projectgroepen: -Bereikbaarheid/ Vitaliteit: trekker Zeeland ( x NVVP spoor met steden) -Ruimtelijke Kwaliteit: trekker Noord-Brabant (x Vijfde Nota spoor met steden) -Kennis en arbeidsmarkt: trekker Limburg - inschakeling externe deskundigen -overleg met sociale partners -voorbereiding visie en ICES-voorstellen via de Werkgroep en de drie bestaande projectgroepen: -Bereikbaarheid/ Vitaliteit: trekker Zeeland ( x NVVP spoor met steden) -Ruimtelijke Kwaliteit: trekker Noord-Brabant (x Vijfde Nota spoor met steden) -Kennis en arbeidsmarkt: trekker Limburg - inschakeling externe deskundigen -overleg met sociale partners

16 ICES-traject 2 sporen: -samenhangend pakket van majeure ICES-voorstellen via Alliantie -andere ICES-voorstellen van gemeenten/ provincies -samenhangend pakket van majeure ICES-voorstellen via Alliantie -andere ICES-voorstellen van gemeenten/ provincies

17 Indicatie van te verwachten ICES-voorstellen via Alliantie: 1Kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving -Goederenvervoerconcept -Stedelijke netwerken Zuid-Nederland -Kwaliteit Buitengebied 2Kwaliteit van arbeid (aanbod en -vraag) versterken 3Kennis- en innovatiepotentieel 1Kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving -Goederenvervoerconcept -Stedelijke netwerken Zuid-Nederland -Kwaliteit Buitengebied 2Kwaliteit van arbeid (aanbod en -vraag) versterken 3Kennis- en innovatiepotentieel

18 Samenvattend raamovereenkomst en ICES-traject -Agenderen zomer-oktober 2000 -Voorsorterennajaar 2001 (impulsbrief aan Tweede Kamer) -Investerennajaar 2002 (regioconvenant met nieuwe Kabinet) -Agenderen zomer-oktober 2000 -Voorsorterennajaar 2001 (impulsbrief aan Tweede Kamer) -Investerennajaar 2002 (regioconvenant met nieuwe Kabinet)


Download ppt "ALLIANTIE REGIOCONVENANT. 2 sporen: -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject -Raamovereenkomst t.b.v. Regioconvenant -ICES-traject."

Verwante presentaties


Ads door Google