De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandse economie : vergroening en beleid EWI Focus op 7 september 2011 te Brussel Foppe de Haan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandse economie : vergroening en beleid EWI Focus op 7 september 2011 te Brussel Foppe de Haan."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandse economie : vergroening en beleid EWI Focus op 7 september 2011 te Brussel Foppe de Haan

2 Onderwerpen 1.Het meten van groene economie in Nederland 2.De visie en aanpak om de economie te vergroenen 3.Nieuwe initiatieven 4.De belangrijkste instrumenten groene groei 5.De comparatieve voordelen en sectoren 6.De rol van overheden 7.Lastig

3 1.1 Meten economie breed Green growth in the Netherlands, CBS mei 2011 Nulmeting green growth 4 groepen indicatoren Milieu efficientie van de productie Natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen Milieu kwaliteit omgeving Beleidsindicatoren en economische kansen

4 1.2 Meten energie CBS Economische radar van de duurzame energie, juni 2011 Nulmeting economie achter de energie Economische indicatoren Innovatie, handel,investeringen, werkgelegenheid 16 industrieprofielen CBS, CPB, PBL, ECN, AgNL, branches

5 1.3 Monitor duurzaam Nederland 5 september 2011 Dashboards Kwaliteit van leven Hulpbronnen Nl in de wereld Vb themas Hulpbronnen Economisch kapitaal Natuurlijk kapitaal Sociaal kapitaal Menselijk kapitaal

6 2. Visie en aanpak Regeerakkoord september 2010 Milieu en Energie: Gelijk speelveld internationaal Economie en milieu Verdienen met energie Fiscale kaders nagenoeg op orde Marktfalen + overheidsfalen: samenleving zelf aan zet Faciliterende overheid

7 3.1 Initiatieven 2011 Met bedrijven Bedrijfslevenbeleid en topsectoraanpak O.a vraagsturing onderzoek, deregulering Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Agro&Food, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen,Water,Hoofdkantoren Met samenleving Duurzaamheidsagenda, IM Green deals +, EL&I

8 3.2 Bedrijfslevenbeleid Duurzaamheid = onderdeel van concurrentiekracht Duurzaamheid = in agenda's kennis en innovatie topsectoren Ambitie hoog, mate van uitwerking loopt uiteen Uitwerken eind 2011 in innovatiecontracten/roadmaps Milieu / groene groei = vergroenen/verduurzamen van onze sterktes, de topsectoren Speciale aandacht Biobased economy Maatwerk per sector bv energie: SDE+, Elektrisch rijden,..

9 9 Industrietypologie duurzame energie

10 4. De instrumenten Van generiek naar meer specifiek Faciliteren van bedrijven Algemene investerings en vestigingsklimaat Deregulering en meer sectorale aanpak Fiscale incentives in plaats van subsidies WBSO en RDA InnovatiefondsMKB+ TopInnovatieprogrammas(sectorale roadmaps) Economische diplomatie Maatwerk per sector

11 5. Comparatieve voordelen en sectoren Criteria: comparatieve voordelen, organisatiekracht, potentieel Twee niveaus van analyse 1. Analyse Economie breed 10 sectoren “Vraag” sectoren bepaalt inzet regeldruk, onderzoek,.. 2. Analyse per sector, maatwerk analyse Energie: Sterke industrieprofielen Niches en sterke bedrijven proeftuinen/modern industriebeleid

12 6. Rol overheden en organisatie rijk Nieuwe rollen Rol provincies en gemeenten, economische clusters Afslanking en bundeling ministeries EL&I en IM Programmadirectie Topsectoren Agentschap NL Rol adviesraden Samenwerken : Nationale routekaart Klimaat Inbreng EU routekaart energie 2050 Rol onderzoekbureaus PBL, CPB, SCP,ECN,..

13 7. Lastige punten Afkicken van subsidieverslaving Op inhoud richten van bestuurlijke niveaus Selectievere rol nodig overheid moderne industriepolitiek nationaal modern en effectief internationaal, o.a. EU beleid Programma en lijn Verbouw winkel en betere winkelresultaten


Download ppt "De Nederlandse economie : vergroening en beleid EWI Focus op 7 september 2011 te Brussel Foppe de Haan."

Verwante presentaties


Ads door Google