De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingsrichtingen onderwijshuisvesting Reek.. Ontwikkelingen 2008. Stichting Maashorst ambieert naast uitbreidingsmogelijkheden van de Vlinder, ook.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingsrichtingen onderwijshuisvesting Reek.. Ontwikkelingen 2008. Stichting Maashorst ambieert naast uitbreidingsmogelijkheden van de Vlinder, ook."— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingsrichtingen onderwijshuisvesting Reek.

2 Ontwikkelingen 2008. Stichting Maashorst ambieert naast uitbreidingsmogelijkheden van de Vlinder, ook uitbreiding van haar zorg (gezinsvervangende woningen)- en kantoorfunctie. Groei aantal leerlingen zet gestaag door. - 2002  6 permanente groepslokalen gerealiseerd. - schooljaar 2006/2007  4 semi-permanente lokalen geplaatst. - schooljaar 2008/2009  2 semi-permanente lokalen geplaatst. Integraal uitbreidingsplan is achterhaald. Uitbreiding naar 15 permanente groepslokalen op basis van nieuwe leerlingenprognoses.

3 Huidige situatie. De Vlinder Basisschool De Kreek’l Locatie voormalige kleuterschool, pand is inmiddels gesloopt.

4 Drie scenario’s. Scenario 1. - De Kreek’l wordt verkocht aan Stichting Maashorst maar krijgt geen onderwijsbestemming. - De stichting kan hier diverse onderwijs- en zorggerelateerde functies huisvesten. - De uitbreiding van de Vlinder gaat door op het perceel van de voormalige kleuterschool. - Op een andere locatie in Reek zal een nieuwe school gebouwd worden. - Elders in Reek zal een gezinsvervangend huis worden gebouwd. Onderwijs (uitbreiding Vlinder) Locatie voormalige kleuterschool Locatie de Kreek’l Bestaand gebouw Zorg (Stichting Maashorst) Onderwijs (De Vlinder)

5 Drie scenario’s. Scenario 2. - De Kreek’l blijft eigendom van de gemeente en zal worden bestemd voor onderwijs ten behoeve van SO en/of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) De Vlinder. - Het perceel van de voormalige kleuterschool wordt derhalve niet ingezet voor de uitbreiding van de Vlinder. - Het terrein zal worden verkocht aan Stichting Maashorst, waar de stichting een gezinsvervangend huis zal realiseren. - Op een andere locatie in Reek zal een nieuwe school worden gebouwd. Locatie voormalige kleuterschool Bestaand gebouwLocatie de Kreek’l Gezinsvervangend huis (Stichting Maashorst) Onderwijs (De Vlinder) Onderwijs (uitbreiding van De vlinder)

6 Drie scenario’s. Scenario 3. - De uitbreiding van ‘De Vlinder’ vindt plaats op het perceel van de voormalige kleuterschool. - Er wordt geen nieuwe basisschool gebouwd. Basisschool ‘De Kreek’l’ blijft in haar eigen gebouw. - Elders in Reek zal een gezinsvervangend huis worden gebouwd. Onderwijs (uitbreiding Vlinder) Onderwijs (De Kreek’l) Schoolbestuur Optimus. Onderwijs (Vlinder) Locatie voormalige kleuterschool Bestaand gebouw Locatie de Kreek’l

7 Scenario 1. Onderwijs (Vlinder) Zorg (Stichting Maashorst) Locatie voormalige kleuterschool Bestaand gebouwLocatie de Kreek’l - Getaxeerd bedrag (1,4 miljoen) voor de Kreek’l is niet op te brengen door Stichting Maashorst. - Kantoorfunctie elders in Reek of daarbuiten realiseren. - Dit scenario valt af. Gezinsvervangend huis

8 Samenvatting scenario 2. Samenvatting: -Uitbreiding van de Vlinder met 9 permanente groepslokalen. -Uitbreiding van 3 semi-permanente groepslokalen (tijdelijke huisvesting). -Upgraden van 4 bestaande semi-permanente groepslokalen.

9 Tijdelijke huisvesting. Starten met nieuwbouw Kreek’l daarna gebouw Kreek’l geschikt maken voor Vlinder. Afhankelijk van het groeitempo moeten er nog 3 semi-permanente groepslokalen bijgeplaatst worden. Deze 3 semi-permanente groepslokalen plaatsen op het voormalige terrein van de kleuterschool.

10 Voordelen scenario 2. Locatie voormalige kleuterschoolBestaand gebouw Onderwijs (uitbreiding Vlinder) Onderwijs (De Vlinder) Gezinsvervangend huis Locatie de Kreek’l - Stichting Maashorst kan een gezinsvervangend huis realiseren op het terrein van de voormalige kleuterschool. - Er komt geen forse bouwmassa te staan naast de huidige Vlinder. - De 3 extra semi-permanente lokalen kunnen op het perceel van de voormalige kleuterschool worden geplaatst. - Er blijft voldoende oppervlakte over voor het speelterrein. - Stichting Maashorst kan zich meer als eenheid presenteren.

11 Nadelen scenario 2. - Het acute ruimteprobleem voor de Vlinder kan niet snel worden opgelost (eerst nieuwbouw). - Hoge kosten voor de bouw van een nieuwe school. - De bouw van het gezinsvervangend huis kan pas starten indien de uitbreiding van de Vlinder gereed is in basisschool de ‘kreek’l. Locatie voormalige kleuterschool Gezinsvervangend huis Onderwijs (De Vlinder) Onderwijs (uitbreiding Vlinder) Bestaand gebouwLocatie de Kreek’l

12 Scenario 2A. Huidige pand van OBS ‘De Wizzert’ verplaatsen naar Reek ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor basisschool de Kreek’l. - De Kreek’l kan gedurende de nieuwbouw gebruik maken van het semi-permanent gebouw van de Wizzert. - Optie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van tijdelijke huisvesting voor OBS de Wizzert in Zeeland. - Snellere overgang, lagere huurlasten.

13 Samenvatting scenario 3. Samenvatting: - Uitbreiding van de Vlinder met 9 groepslokalen in permanente bouwaard. - Verwijderen van 6 semi-permanente groepslokalen van de huidige locatie. - Plaatsen van 9 semi-permanente groepslokalen ten behoeve van tijdelijke huisvesting op een nader te bepalen locatie (periode van 3 jaar).

14 Voordelen scenario 3. Onderwijs (Vlinder) Locatie voormalige kleuterschool Onderwijs (Vlinder) Onderwijs (De Kreek’l) Bestaand gebouw Locatie de Kreek’l - De eerder geplande uitbreiding op het perceel van de voormalige kleuterschool wordt uitgevoerd. Het plan dient echter wel aangepast te worden, in verband met de bouw van 9 groepslokalen. - Het acute ruimteprobleem voor de Vlinder wordt relatief snel permanent opgelost.

15 Nadelen scenario 3. - De bouw van 9 groepslokalen is een forse bouwmassa. - Effect op de parkeerdruk. - Tijdelijke huisvesting zal moeten uitwijken. Dit vergt een nieuwe locatie voor tijdelijke huisvesting en hoge kosten voor verplaatsing. - Zoeken naar nieuwe locatie voor tijdelijke huisvesting. - Perceel van de voormalige kleuterschool kan niet worden ingezet voor een gezinsvervangend huis. - Oppervlakte van het speelterrein wordt krapper, bebouwd oppervlak wordt groter. - Grote intensiteit van veel kinderen op weinig oppervlakte past niet bij deze doelgroep. - Het totale aantal kinderen aan de Mgr. Suijsstraat 8 en 10 wordt hoog. - Overlast voor de omgeving bij halen en brengen. Onderwijs (Vlinder) Onderwijs (Vlinder) Onderwijs (De Kreek’l) Locatie voormalige kleuterschool Bestaand gebouwLocatie de Kreek’l

16 Scenario 3a. Uitbreiding van de Vlinder vindt plaats op het perceel van de voormalige kleuterschool. Het huidige pand van OBS de Wizzert inzetten voor tijdelijke huisvesting voor de Vlinder. - Huidige pand Wizzert (5 lokalen) inzetten voor tijdelijke huisvesting Vlinder en 4 semi-permanente groepslokalen bijplaatsen. - Huidige 6 semi-permanente groepslokalen verwijderen. - Zoeken naar een geschikte locatie waar huidig pand van de Wizzert (5 lokalen) en 4 semi-permanente groepslokalen voor een periode van 3 jaar tijdelijk geplaatst kunnen worden.

17 Overzicht kosten.

18


Download ppt "Oplossingsrichtingen onderwijshuisvesting Reek.. Ontwikkelingen 2008. Stichting Maashorst ambieert naast uitbreidingsmogelijkheden van de Vlinder, ook."

Verwante presentaties


Ads door Google