De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Avalex aanpak 24 februari 2009. Wat en wie is Avalex.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Avalex aanpak 24 februari 2009. Wat en wie is Avalex."— Transcript van de presentatie:

1 De Avalex aanpak 24 februari 2009

2 Wat en wie is Avalex

3 Wat is Avalex? Regionaal afvalbedrijf Inzameling afval in 6 gemeenten in de regio Haaglanden: - Delft - Leidschendam – Voorburg - Pijnacker – Nootdorp - Rijswijk - Wassenaar - Midden Delfland (contractgemeente) 150.000 klantcontacten per week, waarvan méér dan de helft 2 keer 2.500 zakelijke klanten 160 miljoen kilo afval per jaar 200 medewerkers, actief in afvalinzameling en beheer brengstations

4 Positionering Avalex: Snel groeiend Regionaal werkend afvalbedrijf Gezonde financiële basis Positie qua omvang: top 10 overheidsgedomineerde inzamelbedrijven Groeikansen in de regio: ✓ aansluiting gemeenten ✓ commerciële klanten ✓ samenwerkingsverbanden Goede middenmoter in benchmark Model Gemeenschappelijke Regeling is basis voor succes

5 Uitdagingen: Investeren in afvalscheiding: bron- en/of nascheiding? Reduceren van de afvalberg- verlaging kosten Investeren in MVO – duurzaamheid Uitbreiding in de keten? Denken vanuit mogelijkheden met afvalstromen i.p.v. logistiek Samenwerking zoeken met marktpartijen en kennisinstituten / SW-bedrijven

6 Focus op kerntaken: Afval InzamelenBe- & verwerkingTransport & Overslag Deelstromen Huis-aan-huis Milieuparken Brengvoorzieningen Hergebruik Recycling Composteren Verbranden Vergisten Energie ? Nascheiding Deelbewerking VandaagToekomst ?

7 Focus op Afval: is afval grondstof? welke mogelijkheden komen in aanmerking? Sorteeranalyses: welke stromen, welke acties?

8 GFTOPK kunstst ofglastextielmetaal apparat enhoutpuinrest ondergronds verzamel24%19%16%5%3% 1% 3%25% bovengronds verzamel20%16%14%4%3%5%1%3%2%32% mini containers24%16%19%5%3%4%1%2% 24% zakken29%15%16%5%4%3%1% 2%24%

9 Focus op Afval: Uitdagingen Sorteeranalyses: welke stromen, welke acties? Restafval: meer focus op gescheiden inzamelen of nascheiding? Welke deelstromen: Kunststof, papier, glas, groente- & fruitafval, tuinafval Welke toepassingen: hergebruik vergisten / verbranden met energieterugwinning Plat aanbesteden of slim samenwerken? Uitbreiding in de keten, mits milieurendement en financieel rendement verbeteren.

10 In restafval (gehaald) zit nog 16 % papier/karton Gehaald restafval in totaal 85.000 ton (jaar) 16 % is ca. 13.000 ton In geld uitgedrukt: Besparing 13.000 * € 130,=€ 1.700.000 Opbrengst 13.000 * € 70,=€ 900.000 Totaal voordeel€ 2.600.000 Rekensom: Dat is € 17,50 per gezin / jaar, bijna 10 %!

11 Groeimogelijkheden: Toetreden nieuwe gemeenten Contractgemeenten Commerciële klanten Samenwerking met derden (Publiek – Privaat)

12 Samenwerkingsinitiatieven: Verwerkingscontracten (massa) Innovatie (bijv. inzamelsystemen, scheidingstechnieken) Verwerking deelstromen (papier, kunststoffen, GF) Energieterugwinning (elektriciteit, biogas voor voertuigen en klanten)

13 Samenwerkingspartijen: Collega-bedrijven (kritische massa) Kennisinstituten Marktpartijen:(Eind)verwerkers & Leveranciers Bedrijfsterreinen & ondernemersverenigingen: optimaliseren logistiek

14 Samenvatting: Focus op afval, meer deelstromen inzamelen Groei noodzakelijk om massa te creëren Uitbreiding in de keten gewenst, mits milieurendement en financieel rendement verbeteren Samenwerking zoeken met oog op versterken positie met zowel overheidgedomineerde als marktpartijen

15 Een opgeruimd gevoel !


Download ppt "De Avalex aanpak 24 februari 2009. Wat en wie is Avalex."

Verwante presentaties


Ads door Google