De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOERS voor Delft presentatie aan commissie Middelen en Economie 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOERS voor Delft presentatie aan commissie Middelen en Economie 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 KOERS voor Delft presentatie aan commissie Middelen en Economie 23 juni 2011

2 Doel presentatie Informeren over: Wat is KOERS? –Kernpunten –Proces en aanpak –Hoe gaat de ambtelijke organisatie eruit zien Relatie met bezuinigingen en regievoering Vervolgstappen

3 Aanleiding voor KOERS “zo kunnen we niet doorgaan…” Beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en eisen en wensen vanuit de burger Beter inspelen op politiek-bestuurlijke ambities Sturing op de organisatie versterken Punten uit Stadsvisie en Stadskrachtmeting Coalitieakkoord, Bestuursprogramma oppakken: –Een kleinere, rolvaste en betrokken overheid –Goede dienstverlening, met tevreden burgers –Overzicht: in samenhang oplossen van vraagstukken –Stapeling: plannen ook tot uitvoering brengen –Meer regie, samen met partners en minder zelf doen –Strategische sturing: samenbrengen van strategische beleidscapaciteit

4 KOERS voor Delft K lantgericht (goed, snel en makkelijk) O pen (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) E xtern gericht (samen bouwen aan de stad) R esultaatgericht (afspraak = afspraak) S amen (we benutten elkaars kwaliteiten) Gaat over structuur, processen en cultuur (gedrag van mensen) om de prestaties voor de stad te verbeteren.

5 Kernpunten Koers Eén Organisatie: bundeling strategische capaciteit Scheiding frontoffice/backoffice Burgerrollen: blijvende externe oriëntatie Processturing: integraal en zakelijk Samenhang en samenwerking

6 Architectuur vernieuwde organisatie Gemeentebrede bedrijfsvoering Ruimte Samenleving Veiligheid Vastgoed, Economie Internat. Beleid Stadsmarketing Programma’s & Projecten Klant Contact Centrum GMT B&W Besturing & Controlling (intern) (extern) Strategisch beleid Gemeentebrede bedrijfsvoering

7 Processturing in Koers Plannen tot uitvoer brengen (“hoe”) Versterken strategisch beleid (“waarheen”) Effectief en zakelijk sturen (“wat, wie en wanneer”)

8 Eén veranderproces; drie sporen Tijdlijn: Koers voor Delft (2010/2011) anders werken (zakelijker, professioneler); we blijven investeren in de stad en onze mensen condities creëren: uitvoeringsgemeente  regiegemeente Bezuinigingen (2011-2014) we gaan minder uitgeven Regisserende gemeente (2011- circa 2017) minder zelf doen en partnerschap in de stad en regio

9 Relatie Koers en regiegemeente KOERS schept voorwaarden voor regisserende gemeente (programmering) Voorbeelden uitvoeringstaken nú: –Stratenmakers –Belastingen –Milieutoezicht (RUD) –Parkeerketen –Samenwerking op bedrijfsvoering in de regio –VAK en Erfgoed –Nieuw Werkbedrijf Keuze regiegemeente heeft betekenis voor bestuur, organisatie en partners KOERS legt relatie tussen regiegemeente en decentralisatie rijkstaken!

10 Relatie Koers en omvang organisatie

11 Relatie Koers en bezuinigingen Koers is geen bezuinigingsoperatie! KOERS-organisatie is getoetst op betaalbaarheid ten opzichte van budgetten en taakstellingen 2011 Daarmee: financiële werkelijkheid gemeente en Koers aan elkaar verbonden

12 Proces en aanpak Ontwikkelingsaanpak Met eigen mensen: –GMT overall regie –Kwartiermakers –Medewerkers betrokken in werkgroepen Grote betrokkenheid OR Intensief overleg met vakbonden Vervolg: Transitie Cultuur Competentieontwikkeling

13 Vragen


Download ppt "KOERS voor Delft presentatie aan commissie Middelen en Economie 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google