De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratiedag De Bib op School 5 mei 2015 Koen Vandendriessche Hannes Vanhaverbeke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratiedag De Bib op School 5 mei 2015 Koen Vandendriessche Hannes Vanhaverbeke."— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratiedag De Bib op School 5 mei 2015 Koen Vandendriessche Hannes Vanhaverbeke

2 Welkom De Bib op School 1.0, 2.0, 3.0? Naar een doorlopende leerlijn Verkenning en analyse ontwikkelingsdoelen en eindtermen Aan de slag met de matrix Expertise delen Praktijken delen Samenwerken Opschalen Vormingsaanbod Duik in de praktijk

3 I. De Bib op School 1.0 Start (2011) – Secundair onderwijs – Pilootbibs en -scholen Tools (2012) – Gopress scholentoegang – Zoekmodule op de ELO – Inspiratiegids – Basispresentatie Visietraject (2013) – Mediawijsheid in bibliotheken – Mediawijsheid is samenwerking met onderwijs

4 SCHOOL Initiator DE BIB Facilitator DERDE Inspirator 1e generatie 24 mei 2013

5 De Bib op School 2.0 Verbreding en verdieping Doorlopende leerlijn Verbetering formats Expertengroep Er zijn 1000 bloemen – iedereen kweekt Gelijkaardige behoeftes (structuur en samenwerking) Leerlijn als kader Afstemming Inspiratie Delen Experiment in opschaling & samenwerking

6 De Bib op School 3.0 Leerlijn / matrix als kader Methodiek – Van delen naar samenwerking – Opschaling Laat 1000 bloemen bloeien – Maar rationeel en efficient – Soms snoeien om te bloeien Partnerschap dep. Onderwijs, CANON Cultuurcel en Klasse Partnerschap mediawijs.be

7 II. Naar een doorlopende leerlijn Doel? Een beknopt kader en een praktisch instrument Voor (educatieve) medewerkers van de bib Om voor elke leeftijdsgroep te bepalen wat de specifieke meerwaarde van de bib kan zijn Aanduiding van de beoogde competenties, vaardigheden en attitudes Logisch opbouwend eductatief aanbod volgens ontwikkelingslijn van kinderen en jongeren Om in gesprek te gaan met leerkrachten en opvoeders Een ‘tussentaal’ tussen de bib en de school, vrije tijdsaanbod.

8

9

10

11

12 III Aan de slag met de matrix De leerlijn als matrix De matrix als werkinstrument X-as Doorlopende leerlijn Van 0 tot 18 (of ruimer) Y-as Thematische inhouden scholenaanbod Doel Afstemming Inspiratie Delen

13 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen Bewust, kritisch en veilig media-gebruik

14 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen

15 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen

16 Informatie zoeken (Eindtermen Wereldoriëntatie) Brongebruik 7. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. VOET ICT (integraal) 1. Hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 2. Gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 6. kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. VOET-leren leren (integraal) 1. kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren. 2. kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. 3. kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. 4. kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.

17 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen Vb. De Bijzondere kinderen …

18 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Boekbaby’s Klasuitleningen Auteurslezingen Klasuitleningen Auteurslezingen Klasuitleningen Bib-introducties Kunst- educatie Lespakketten bronnenonderzoek voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Coderdojo Digital Story Coderdojo Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen De Bib van 100 talenten Op reis in je eigen gemeente

19 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen

20 IV Expertise delen Praktijken delen Op gestandardiseerde manier via mediawijs Samenwerken Bibliotheken onderling Bibliotheken + Locus/Bibnet Opschalen Best practices Vormingsaanbod Mediacoach Leesbevordering Mediawijsheid

21

22 Praktijkfiche Projectnaam: ______________________________________ Beschrijving: _____________________________________ ___________________________________________________ Doelgroep: ________________________________________ Bibliotheek: ______________________________________ Contactpersoon:____________________________________ ___________________________________________________ Bestaand, goedwerkend aanbod in uw bibliotheek Minstens 3

23 Praktijkfiche Projectnaam: ______________________________________ Beschrijving: _____________________________________ ___________________________________________________ Doelgroep: ________________________________________ Bibliotheek: ______________________________________ Contactpersoon:____________________________________ ___________________________________________________ Ontbrekend, gewenst aanbod in uw bibliotheek Minstens 1

24 Graad? Informatie zoeken Informatie verwerken Media- productie Kunst- educatie voorschoolskleuterlagersecundair Erfgoed- educatie Cultuur- educatie Taal- ontwikkelin g Lezen


Download ppt "Inspiratiedag De Bib op School 5 mei 2015 Koen Vandendriessche Hannes Vanhaverbeke."

Verwante presentaties


Ads door Google