De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Benchmark gehandicaptenzorg 2006 Financiële Bouwsteen, Gapanalyse en meer…. Marcel Dopper VGN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Benchmark gehandicaptenzorg 2006 Financiële Bouwsteen, Gapanalyse en meer…. Marcel Dopper VGN."— Transcript van de presentatie:

1 Benchmark gehandicaptenzorg 2006 Financiële Bouwsteen, Gapanalyse en meer…. Marcel Dopper VGN

2 SlotDoel regionale bijeenkomsten Informeren van de leden over: - de voortgang van de benchmark voor het onderdeel financiële prestaties en de Gapanalyse - Wat er moet gebeuren, door wie en wanneer? - De betekenis van de benchmark voor de instelling.

3 Programma  09.30 tot 09.45: welkom Marcel Dopper VGN  09.45 tot 10.00: doel en samenhang, Marcel Klieverik VGN  10.00 tot 10.40: financiële prestaties en de gapanalyse, Maarten Nieland & Gert-Jan Postma PWC  10.40 tot 11.10: pauze  11.10 tot 11.40: betekenis benchmark voor de instelling, Martin Smit Stichting Philadelphia Zorg  11.40 tot 12.00: vragen  12.00 tot 13.00: lunch

4 Rolverdeling  Opdrachtgever: VGN  Opdrachtnemer: PriceWaterhouseCoopers (PWC)   Financiële prestaties: PWC  Medewerkersraadpleging: Research voor Beleid (RvB)  Cliëntenraadpleging: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) i.s.m. Perspectief, Klanq en NIVEL

5 NIZW Sturen Verantwoorden Kiezen VGN- benchmark Certificeren Contracteren Cliënten Medewerkers Financiën PWCPWC RvB PwC NZA CQ-index GGZ CQ-index Ziekenhuizen CQ-index V&V Financiële Prestaties Gehandicaptenzorg CG-raad FVO LFB Leden ZN VGN VWS WfZ Doelen: Organisatie en uitvoering: Gap Analyse

6 Benchmark gehandicaptenzorg 2006 Doel en samenhang financiële bouwsteen en de GAPanalyse Marcel Klieverik VGN

7 Doel benchmarkDoel van de benchmark  Stuurinformatie t.b.v. kwaliteitsverbetering door  vergelijkingen met andere instellingen  vergelijkingen intern tussen organisatieonderdelen  vergelijkingen met vorige metingen

8 Integrale benchmark  Essentieel verschil met 2004 is dat de financiële prestatie nu onderdeel is van een integrale benchmark.  Resultaten van de drie bouwstenen zullen in samenhang geanalyseerd worden en daardoor veel meer stuurinformatie opleveren!  Bijvoorbeeld: is er een verband tussen de financiële prestaties, scholingsmogelijkheden van medewerkers en de tevredenheid van cliënten? Integrale benchmark

9 Slot Integraal Benchmarkmodel

10 Dwarsverbanden Cliëntenraadpleging Medewerkers- raadpleging Financiële prestaties ZorgaanbodResponsiviteit Kwaliteit van zorg en dienstverlening Aantal medewerkers Deskundigheids- niveau Kosten- structuur Doelmatig- heid EnergiebronnenWerkstressoren Kwaliteit van arbeid

11 Soorten  Voorkómen van dubbel werk  Tevens te gebruiken voor:  HKZ-certificering  Zorgcontractering  Zorgzwaartebekostiging  Keuze-informatie  Verantwoordingsinformatie (jaardocument)  Belangenbehartiging van de branche Voorkomen dubbel werk Sturen Verantwoorden Kiezen Certificeren Contracteren

12 Toepasbaarheid RI&E  Gewijzigde financieringsregels.  Hulpmiddel voor het inschatten van de invloed van de gewijzigde financieringsregels op het resultaat.  GAP is het verschil in het financiële resultaat in de oude situatie en de nieuwe situatie  GAP analyse als los instrument. GAP-Analyse

13 Analyse effecten zorgzwaartebekostiging  verdieping analysemodel gelijk aan extramurale dagbesteding en extramurale zorg

14 Toepasbaarheid RI&E  Vragen Zijn er nog vragen?


Download ppt "Benchmark gehandicaptenzorg 2006 Financiële Bouwsteen, Gapanalyse en meer…. Marcel Dopper VGN."

Verwante presentaties


Ads door Google